Tiistai 28. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Leo, Leo, Leopold

Etsi hiljaisuutta – etsi Jumalaa

Jatkuva Ukrainan sodan, pandemian tai muiden vitsausten seuraaminen voi kääntää katsettamme liiaksi pois Jumalasta ja hänen mahdollisuuksistaan, Petri Mäkilä kirjoittaa.
Jatkuva Ukrainan sodan, pandemian tai muiden vitsausten seuraaminen voi kääntää katsettamme liiaksi pois Jumalasta ja hänen mahdollisuuksistaan, Petri Mäkilä kirjoittaa.

Maailmamme on muuttunut rajusti muutamassa vuodessa. Erilaiset uhkakuvat leijuvat silmiemme edessä ja yleinen ilmapiiri koko maailmassa on muutoksessa huonompaan suuntaan. Pandemia, sota ja horisontissa häämöttävä ruokakriisi kuulostavat jo Ilmestyskirjan ratsastajilta. Samaan aikaan vastakkainasettelu ja vihamielisyys ihmisten ja ideologioiden välillä tuntuu vain vahvistuvan kaikista suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa painottavista yhteiskunnan toimenpiteistä huolimatta. Elämme ahdistavia aikoja. 

Pääsiäistä edeltävää 40 päivän ajanjaksoa kutsutaan paastonajaksi.  Se on kirkkovuoden ajanjakso, joka on varattu katumukselle, Jumalan pelastustekojen seuraamiselle ja lähimmäisvastuun uudelleen herättelylle. Paastonajan alkuosa on tarkoitettu katumukselle, mielenmuutokselle ja taistelulle pimeyden valtoja vastaan. Paastonajan loppuosa, viimeiset kaksi viikkoa eli kärsimysaika on tarkoitettu Kristuksen kärsimyksen muistelemiselle ja Jumalan pelastustekojen seuraamiselle. Palmusunnuntaina aletaan seurata Kristuksen kärsimystä ja pelastushistorian keskeistä tapahtumaa.

 

 

      On syytä hidastaa tahtia, etsiä Jumalan kasvoja.

 

Meillä vapaakristillisissä kirkoissa ja seurakunnissa ei paastonaika ole niin vahvasti esillä kuin vaikkapa luterilaisessa tai katolisessa kirkossa. Mutta hyvin olet tehnyt, jos olet tuon ajan hengellisessä elämässäsi ottanut huomioon. Monien arkisten ja aikaa vievien asioiden syrjään laittaminen tavoitteena ajan antaminen lisääntyvästi Jumalalle ei varmasti mene kenelläkään hukkaan. 

Ahdistavat uutiset ja levoton maailmanmeno saattavat aiheuttaa monille meistä taakkoja, jotka rasittavat voimakkaasti henkisiä voimavarojamme. Jatkuva Ukrainan sodan, pandemian tai muiden vitsausten seuraaminen voi kääntää katsettamme liiaksi pois Jumalasta ja hänen mahdollisuuksistaan. Masennus ja ahdistus saattavat kolkutella mielen ovilla. 

Silloin on syytä hidastaa tahtia, etsiä hiljaisuutta, Jumalan kasvoja ja hänen ajatuksiaan. Vaikka paastonaika onkin jo päättymässä ja pääsiäisen pyhät käsillä, voi edelleen tarttua paastonajan sisältöön – keskittyen katumukseen mielenmuutosta ja Jumalan tahtoa elämäänsä etsien. Se on myös parasta hengellistä sodankäyntiä oman elämän taistelukentillä. Samalla Pyhä Henki saa avata jälleen sydämemme tiedostamaan ja omistamaan Kristuksen kärsimyksen, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen siunauksen. 

Me tarvitsemme joka päivä Jeesuksen ristiä, sovitusta, syntien anteeksiantamusta ja Hengen täyteyttä. Siitä todellisuudesta nousee ylösnousemuselämä Kristuksen kanssa nykyistenkin ahdistavien aikojen keskellä. 

Täyttykööt päiväsi tänä pääsiäisenä rohkaisevalla ja lohduttavalla Jumalan Hengen läsnäololla! Kristus on ylösnoussut! 

 

Petri Mäkilä

 UUTISET