Ei mitään uutta

Raamatun Saarnaajan kirja sisältää tuttuja ajatuksia kai­kille pessimisteille. Kirja alkaa juhlallisesti todeten kaiken tur­haksi, ja hetken pohdiskelun jälkeen saarnaaja summaa: ”Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, mitä on tapahtunut, sitä tapah­tuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla.”

 

Uusi vuosi luo kuitenkin toivoa. Entäpä jos asiat menisivätkin eri tavalla? Voisiko uusi vuosi olla toisenlainen ja uudenlainen?

 

Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä suurempi vaara hänel­lä on taipua usein pessimismiin. Elämänkokemus saattaa joh­taa hänet ajattelemaan, ettei kannata elätellä turhia toiveita, sillä tuskin mikään kuitenkaan muuttuu. Sen sijaan lapselle elämä on jännittävää, ja jokainen päivä on täynnä mahdollisuuksia.

 

Ehkä saarnaaja ei olekaan pessimisti vaan viisas. Ehkä elä­mänkokemus onkin perussävel, joka luo turvaa myös tulevaan. Se viestii ymmärtävänsä aikaa ja ihmistä, eikä hurjinkaan kään­ne horjuta silloin elämän perustaa. Lapsenkaltaisuus on taas parhaimmillaan innovaatioita, pelottomuutta ja hymyä. Yhdessä elämänkokemuksen kanssa se voi olla mitä suurin kasvun ja muutoksen alusta.

 

Jos vuosi 2018 on hengellisen heräämisen vuosi, onko siinä mitään uutta, sillä onhan historiamme he­rätyksen historiaa. Ja jos uusi vuosi on lähetystyön radikaalin kasvun vuosi, ei siinäkään olisi mitään uutta. Onhan Suomi tunnettu ni­menomaan lähetysrakkaudestaan. Jos pystymme tuplaamaan seurakuntiemme määrän, on sekin nähty ja koettu. Ei siis mitään uutta – ja kuitenkin valtavat näkymät!

 

Toisaalta jos suru, kipu ja viha nostavat päätään, ei sekään yl­lätä meitä. Olemmehan juuri juhlineet Suomen 100-vuotista itse­näisyyttä, jonka hinta näkyy maamme sankarihaudoilla.

 

Nuorelle sukupolvelle menestys ja menetys saattavat tulla uu­tena ja yllättävänä. Niinpä nuoret tarvitsevat rinnalleen ihmisiä, jotka sanovat rohkaisevasti: ”Olen seilannut tuon myrskyn läpi, ja tiedän, miltä se tuntuu.” Mestari-kisälli-ajatus on tuttu niin his­toriastamme kuin Raamatustakin, ei siis siinäkään mitään uutta. Sen voimana on suhde, joka pohjautuu arvostukseen ja yhtei­seen kasvupolkuun.

 

Tämä kaunis periaate ei saa jäädä ihailun asteelle, vaan rin­nakkain kasvaminen on laitettava käytäntöön. Se tarkoittaa toi­minnan, rytmin ja ajattelun muutosta. Kun Isän sydän kääntyy lasten puoleen, silloin kaikki on mahdollista. Silloin nuo­ri sukupolvi saa elää ja kokea uutena ja ihmeellisenä myös sitä Pyhän Hengen luomaa elämää, joka on meille van­hemmille tuttua.

 

Vuosi 2018 on Suomen seurakunnille mahdollisuus tehdä sitä, mitä ne ovat tehneet ennenkin: perustaa uusia seurakuntia, lähettää lähetystyöntekijöitä, nostaa nuorta sukupolvea ja muuttaa ympä­röivää maailmaa Jeesuksen rakkaudella.Juha Lehtonen


Kirjoittaja on Fidan seurakuntayhteyksien koordinaattori.
1/2018

UutisetPasi Turunen haluaa rakentaa uskovien perusluottamusta Jumalan sanaan.
PääkirjoitusRaamatun Saarnaajan kirja sisältää tuttuja ajatuksia kai­kille pessimisteille. Kirja alkaa juhlallisesti todeten kaiken tur­haksi, ja hetken pohdiskelun jälkeen saarnaaja summaa: ”Mitä on ol...
Miten onSäveltäjä Lasse Heikkilä kiersi Suomi 100 -juhlavuoden aikana Valkia-ryhmän ja muun taustajoukkonsa kanssa ympäri maata esit­tämässä säveltämäänsä Suomalaista messua. Produktio oli yksi näky...
UutisetKonservatiiviehdokas Paavo Väyrysen ääni ei tunnu kantaneen uskovaisten äänestäjien korviin.
UutisetLämmin valo kajastaa Cafe Ver­son ikkunoista. Kahvila on Val­kealan helluntaiseurakunnan kokoontumispaikka. Vuonna 2015 perustettuun seurakuntaan kuuluu kolmisenkymmentä jä­sentä.
...
UutisetVerkossa on käynnistetty alle­kirjoituskampanja Helsingin juu­talaisen seurakunnan ja juutalai­sen koulun turvallisuuden paran­tamiseksi.


Helsingin juutalaisen seura­kunnan o...
UutisetSyksyn opetuslapseuskoulu antoi opiskelijoille arvokasta pääomaa kristittynä kasvamiseen.
UutisetPäijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi 11. joulukuuta arkkitehti Veikko Gröhnin kolmeksi vuo­deksi vankeuteen kaikkiaan seit­semästä törkeästä petoksesta.


Asianomistaja...
UutisetKirkollinen Kotimaa24.fi-sivus­to purkaa maksumuurinsa. Sivus­ton sisältö on 15. tammikuuta al­kaen vapaasti luettavissa.


Päätoimittaja Mari Teinilän mukaan maksullisella sivu...
UutisetHelmikuussa voimaan astuva uskontolaki herättää huolta rekisteröimättömissä uskonyhteisöissä.
UutisetRyhmä Irakin ja Syyrian kristil­listen yhteisöjen edustajia vierai­li joulukuussa YK:n päämajas­sa New Yorkissa ja luovutti maa­ilmanjärjestölle vetoomuksensa kotimaidensa kristittyjen ja mu...
UutisetIslamistijärjestö Isisin teke­mä itsemurhaisku johti vähintään yhdeksän kristityn kuolemaan ja yli 50:n haavoittumiseen Pakis­tanin Quettan kaupungissa jou­lukuun puolivälissä. Myös neljä hy...
UutisetTunnettu yhdysvaltalainen re­formoitu teologi ja kirjailija R. C. Sproul on kuollut.


Vuonna 1939 syntynyt Sproul tuli Suomen herätyskristillisissä piireissä tunnetuksi etenkin kirjo­j...
MuutSuomalainen messu on ase­mansa vakiinnuttanut kristilli­nen perusteos, jota moni katso­jista on nähnyt usein ja eri ver­sioina.


Kun katsomo Vantaan Kor­sossa hilje...
KolumniVuodenvaihteen vapaapäivinä oli aikaa uppoutua luoviin har­rastuksiin. Neulominen ja virkkaaminen ovat kestosuosikkeja, mutta tänä vuonna hurahdin parsimiseen.


Joku voisi kys...
MuutHarmittomalta näyttävät valinnat voivat johtaa meidät kauas Jumalasta. Mutta hän ei lakkaa odottamasta meitä takaisin.
MuutSuvussa kulkeva kilpailuhenkisyys on ollut isona apuna evankeliumin levittämisessä.
PakinaUseimmat ihmiset nautti­vat nukkumisesta. Joilla­kin tosin on nukahtamis­vaikeuksia. Toiset taas eivät ehdi aina edes avata iltalukemistaan en­nen kuin jo kuukahtavat höyhen­saarille. Minä k...
ArtikkelitTurvallisuus on nyt otsikois­sa. Niistä voidaan lukea, että yleinen turvallisuuden tunne on heikentynyt ja koko yhteiskun­ta arvioi uudelleen turvallisuus­tekijöitä. Joudumme hengellise­nä y...
UutisetKutsumuksen toteuttaminen yhdessä on Hugin pariskunnan intohimo.
PikavisiittiMusiikkialalla yrittäjänä toimiva Jukka Hynynen haluaisi kirjoittaa laulun elämän tarkoituksesta.
MuutMeri Hannikainen rohkaisee kristittyjä, joiden usko horjuu (ruutlehti.fi 23.11.17).


Meillä jokaisella on oma kä­sityksemme siitä, millainen Ju­mala on, ja tuo käsitys ei vält...
MielipideJokaisella uskovalla pitäisi olla hätä ka­dotetuista sieluis­ta ja sellainen sy­dämen asenne, että hän voi todistaa uskostaan ka­duilla ja kujilla, töissä ja kouluis­sa – missä ikinä kulkee...
MielipideTarja Varjosen Ristin Voiton ko­lumni vaikeasta asiasta oli to­della hyvä ja ajankohtainen (RV 50/2017). Samanlaisen asenteen kohteeksi joutuvat myös vakavas­ti sairastuneet. Jeesus sen sija...
MielipideElämme haastavaa ja vaikeaa ai­kaa, jolloin ”laki tulee aina vaan laittomammaksi” ja seurakunnis­sakin kuohuu. On aivan oikein käyttää omaa järkeään myös seu­rakuntien järjestäytymisasiassa...
MuutPastori Heikki Lindqvistillä on selkeä suositus itselleen ja muille eläköityville seurakuntien johtajille: väistykää sivummalle ja antakaa tilaa uusille näyille.
MuutHaapajärven helluntaiseura­kunnan pastori Seppo Mäki­pää täytti 60 vuotta lauantaina 16.12.2017. Syntymäpäivätilaisuus järjestettiin samana päivänä Haa­pajärven helluntaiseurakunnan ru­koush...
MuutTuottajana toimiva Markus Vainiomäki tarvitsee työssään niin musiikillisia kuin sosiaalisiakin taitoja. Luovuuden tuloksena syntyy koskettavaa musiikkia.
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja