Tiistai 28. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Leo, Leo, Leopold

Äideistä versoo uutta

Tänään haasteet ympärillämme ovat osin toisenlaiset kuin viime sotien aikana, mutta edelleen tarvitaan äitejä, jotka töin ja rukouksin kannattelevat tänään eläviä sukupolvia, jotka nyt kohtaavat haasteita, joiden jo luultiin jääneen historiaan, Petri Mäkilä kirjoittaa.
Tänään haasteet ympärillämme ovat osin toisenlaiset kuin viime sotien aikana, mutta edelleen tarvitaan äitejä, jotka töin ja rukouksin kannattelevat tänään eläviä sukupolvia, jotka nyt kohtaavat haasteita, joiden jo luultiin jääneen historiaan, Petri Mäkilä kirjoittaa.

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta kansallisena veteraanipäivänä 27. huhtikuuta. Veteraanipäivän teemana on Maamme versoo uutta. Teema korostaa sotiemme veteraanien perinnön siirtymistä nuoremmille sukupolville jaetuksi ymmärrykseksi, josta kasvaa uutta sisältöä. Teema herättää ajatuksia myös äitien perinnöstä nuoremmille sukupolville. 

Veteraani.fi-sivustolla todetaan, että puolisot ja äidit ovat sotiemme veteraanien rinnalla olleet tärkeitä tukipilareita ja auttajia Suomen itsenäisyyden ratkaisevina vuosina ja niiden jälkeen. Sodan aikana naisilla oli monenlaisia rooleja ja tehtäviä. Sairaanhoitajat ja lotat hoitivat haavoittuneita taistelun keskellä, usein hirvittävissä olosuhteissa. Naiset työskentelivät lottina taistelualueella armeijan apuna ja väestön evakuoinnissa ja kuljetuksissa.

 

 

       Äitien työtä ja rukouksia tarvitsee koko kansa.

 

Kotirintamalla naiset ponnistelivat lasten, vanhusten ja eläinten hoitajina ja naiset raatoivat raskaissa töissä tehtaissa ja maatiloilla miesten ollessa sodassa. Naiset olivat lohdun tuojina, toivon antajina ja lopulta väsymättöminä jälleenrakentajina. Kiittäessämme sotiemme veteraaneja saamme tehdä kunniaa myös näille naisille, maamme Äideille. 

Jatkosodan aikana ylipäällikkö Mannerheim kirjoitti 60. päiväkäskyn Suomen äideille äitienpäivänä 10.5.1942. Samalla hän myönsi kaikille äideille Vapaudenristin kiitollisuuden ja kunnioituksen osoituksena äitien pyyteettömästä työstä isänmaan hyväksi. 

Päiväkäskyssä Mannerheim kiittää äitejä, jotka ovat antaneet paljon tälle maalle kasvattaen kehdosta alkaen sen polven, jonka ansiosta maa on vapaa. Mannerheimin mukaan äidit ovat töin ja rukouksin tukeneet poikia ja tyttäriä taistelun vuosina. 

Tänään haasteet ympärillämme ovat osin toisenlaiset kuin viime sotien aikana, mutta edelleen tarvitaan äitejä, jotka töin ja rukouksin kannattelevat tänään eläviä sukupolvia, jotka nyt kohtaavat haasteita, joiden jo luultiin jääneen historiaan. Maailmanlaajuinen pandemia, sota Ukrainassa ja jopa ruokakriisin uhka luovat synkkiä pilviä huomisen taivaalle. Äitien työtä ja rukouksia tarvitsee edelleen koko kansa. 

Äitien Jumalalta saatu tehtävä ja kutsumus yhteiskunnassa ja perheissä on kiistattoman tärkeä. Puhuessaan äidin rakkaudesta Raamatun käyttämät sanat viittaavat sellaiseen rakkauteen, joka muun muassa huolehtii lapsista, ruokkii, kohtelee hellästi ja täyttää tarpeita katsomatta ketään ylen. Kaiken tämän kautta heistä versoo uutta siunaukseksi meille kaikille. Maailmamme peittyessä ajan varjoihin sitä siunausta myös kipeästi tarvitaan. 

Äideille ei löydy vaihtoehtoa. Arvostamme ja siunaamme äitejä.  Kiitämme heistä Jumalaa ja onnittelemme sydämestämme näin äitienpäivänä! 

 

Petri Mäkilä 

Kirjoittaja on Ristin Voitto -lehden päätoimittaja. 

 

 UUTISET