Ahtaalla, mutta ei umpikujassa

Suomi on hengellisessä kriisissä. Paljastavia lukuja löytyy Hel­luntaiherätyksen Syyspäivillä 4.–6.10.2018 julkaistavasta TNS Kantarin tutkimuksesta, jonka Syyspäivät teetti yhteistyössä Seurakunnan kasvu ry:n kanssa.

 

Ateismista on tullut Suomen toiseksi suosituin ”uskonto”. Ateistien määrä on suurimmillaan alle 30-vuotiaissa ja laskee ta­saisesti vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä.

 

Kristillisiin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin sitoutumisessa tilan­ne on päinvastainen. Itseään uudestisyntyneeksi kristityksi kut­suvia on samalla tavalla enemmän, mitä vanhempaan ikäpolveen mennään.

 

Ensi viikolla Helsingissä kokoontuvat vuoden 2018 Syys­päivät (entiset Talvipäivät) pysähtyvät tämän tutkimuk­sen ja toisen vastaavan, Suomen helluntaiseurakuntien tilaa koskevan kartoituksen, äärelle.

 

Monet seurakunnat kärsivät muuttotappiosta, lap­si- ja nuorisotyön puutteesta, vanhenevista kokoon­tumistiloista, haastavasta taloustilanteesta, ja ehkä näyn tai toivon puutteesta. Mietimme sitä, missä olemme – ja sitä, mihin olemme menossa.

 

Kysymme päivien aikana myös, mitä muut ovat tehneet. Miten kriisissä ollut Ruotsin helluntaiherätys on kääntänyt suunnan, ja kuinka siellä 2017 oli kastettu­jen ennätysvuosi? Mitä Euroopassa tapah­tuu laajemmin? Mitä erilaisia keinoja ihan meidän suomalaiset helluntaiseurakunnat ovat löytäneet tilanteen korjaamiseksi?

 

Suomen tilanne ei kuitenkaan ole täysin toivoton. Olemme ah­taalla, mutta emme umpikujassa.

 

Seurakuntakartoituksessa ilmeni, että yli 17 000 ihmistä ko­koontui helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina helluntaiseura­kuntien kokouksiin ja jumalanpalveluksiin. Gallup-tutkimuksessa selvisi, että yli yhdeksän prosenttia ei-uskovaisista ilmoittaa ru­koilleensa Jeesusta viimeisen vuoden aikana ja peräti 39 prosent­tia niistä, jotka eivät osaa sanoa, ovatko uudestisyntyneitä.

 

Kenties emme ole tarpeeksi kertoneet suomalaisille rakasta­vasta Jumalasta, tavalla, jonka he ymmärtäisivät. Meidän täy­tyy avata suumme ja kertoa, mitä Jumala on meille tehnyt. Meidän täytyy kertoa, että Jumala On. Meidän täytyy tehdä parannusta toistemme lyömisestä, masentamisesta, epäus­kostamme ja uskottomuudestamme.

 

Tänä vuonna haluamme keskittyä tulevaisuuteen eli siihen, millainen Helluntaiherätys on vuon­na 2030. Olemme jättäneet monet muut, hy­vinkin tärkeät asiat, vähemmälle. Haluamme rukoilla ja kohdata elävän Jeesuksen. Halu­amme rukoilla maamme, kaupunkiemme ja kyliemme sekä Euroopan puolesta.

 

Liitythän sinäkin mukaan rukoilemaan Syyspäivien puolesta.

 

 

Mika Yrjölä


Kirjoittaja on Helsingin Saalem -seurakunnan ja Suomen Helluntaikirkon johtaja.Uutiset
39/2018

UutisetRukouspalvelijan on toisaalta hyvä luottaa Jumalan antamaan valtuutukseen, mutta yksinäisyys voi tehdä työstä raskasta.
UutisetSoittokierros helluntai- ja vapaaseurakuntiin paljasti seurakuntien taloudelliset haasteet.
UutisetHelluntaiseurakuntien lä­hetys- ja kehitysyhteistyöjärjes­tö Fida on mukana komediasarja Pirjon jaksossa Perintö. Jakso on katsottavissa Yle Areenassa.

– Idea Fidan muk...
UutisetUsko syntyy usein armollisessa ilmapiirissä, Kellarikirkossa tiedetään.
UutisetMaan antimet ovat käytössä opiskelijoiden ruokapöydässä.
UutisetHallituksen esitys on rajoittamassa pitkään ulkomailla asuvien oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.
UutisetJuuri ulkaistun tutkimuksen mukaan yhä useampi työssäkäy­vä amerikkalaisuskova kokee voi­vansa palvella Jumalaa maallisen työnsä kautta. Kristittyjen kutsu­mustietoisuutta työelämässä tut­k...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan