Ahtaalla, mutta ei umpikujassa

Suomi on hengellisessä kriisissä. Paljastavia lukuja löytyy Hel­luntaiherätyksen Syyspäivillä 4.–6.10.2018 julkaistavasta TNS Kantarin tutkimuksesta, jonka Syyspäivät teetti yhteistyössä Seurakunnan kasvu ry:n kanssa.

 

Ateismista on tullut Suomen toiseksi suosituin ”uskonto”. Ateistien määrä on suurimmillaan alle 30-vuotiaissa ja laskee ta­saisesti vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä.

 

Kristillisiin kirkkoihin ja herätysliikkeisiin sitoutumisessa tilan­ne on päinvastainen. Itseään uudestisyntyneeksi kristityksi kut­suvia on samalla tavalla enemmän, mitä vanhempaan ikäpolveen mennään.

 

Ensi viikolla Helsingissä kokoontuvat vuoden 2018 Syys­päivät (entiset Talvipäivät) pysähtyvät tämän tutkimuk­sen ja toisen vastaavan, Suomen helluntaiseurakuntien tilaa koskevan kartoituksen, äärelle.

 

Monet seurakunnat kärsivät muuttotappiosta, lap­si- ja nuorisotyön puutteesta, vanhenevista kokoon­tumistiloista, haastavasta taloustilanteesta, ja ehkä näyn tai toivon puutteesta. Mietimme sitä, missä olemme – ja sitä, mihin olemme menossa.

 

Kysymme päivien aikana myös, mitä muut ovat tehneet. Miten kriisissä ollut Ruotsin helluntaiherätys on kääntänyt suunnan, ja kuinka siellä 2017 oli kastettu­jen ennätysvuosi? Mitä Euroopassa tapah­tuu laajemmin? Mitä erilaisia keinoja ihan meidän suomalaiset helluntaiseurakunnat ovat löytäneet tilanteen korjaamiseksi?

 

Suomen tilanne ei kuitenkaan ole täysin toivoton. Olemme ah­taalla, mutta emme umpikujassa.

 

Seurakuntakartoituksessa ilmeni, että yli 17 000 ihmistä ko­koontui helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina helluntaiseura­kuntien kokouksiin ja jumalanpalveluksiin. Gallup-tutkimuksessa selvisi, että yli yhdeksän prosenttia ei-uskovaisista ilmoittaa ru­koilleensa Jeesusta viimeisen vuoden aikana ja peräti 39 prosent­tia niistä, jotka eivät osaa sanoa, ovatko uudestisyntyneitä.

 

Kenties emme ole tarpeeksi kertoneet suomalaisille rakasta­vasta Jumalasta, tavalla, jonka he ymmärtäisivät. Meidän täy­tyy avata suumme ja kertoa, mitä Jumala on meille tehnyt. Meidän täytyy kertoa, että Jumala On. Meidän täytyy tehdä parannusta toistemme lyömisestä, masentamisesta, epäus­kostamme ja uskottomuudestamme.

 

Tänä vuonna haluamme keskittyä tulevaisuuteen eli siihen, millainen Helluntaiherätys on vuon­na 2030. Olemme jättäneet monet muut, hy­vinkin tärkeät asiat, vähemmälle. Haluamme rukoilla ja kohdata elävän Jeesuksen. Halu­amme rukoilla maamme, kaupunkiemme ja kyliemme sekä Euroopan puolesta.

 

Liitythän sinäkin mukaan rukoilemaan Syyspäivien puolesta.

 

 

Mika Yrjölä


Kirjoittaja on Helsingin Saalem -seurakunnan ja Suomen Helluntaikirkon johtaja.
39/2018

UutisetRukouspalvelijan on toisaalta hyvä luottaa Jumalan antamaan valtuutukseen, mutta yksinäisyys voi tehdä työstä raskasta.
PääkirjoitusSuomi on hengellisessä kriisissä. Paljastavia lukuja löytyy Hel­luntaiherätyksen Syyspäivillä 4.–6.10.2018 julkaistavasta TNS Kantarin tutkimuksesta, jonka Syyspäivät teetti yhteistyössä Se...
Miten onHELP ry on Suomen helluntaiseurakuntien työntekijöiden jäsenyhdistys, joka palvelee jäseniään muun muassa tukemalla työhyvin­vointia ja kutsumustyötä sen eri vaiheissa.

...
UutisetSoittokierros helluntai- ja vapaaseurakuntiin paljasti seurakuntien taloudelliset haasteet.
UutisetHelluntaiseurakuntien lä­hetys- ja kehitysyhteistyöjärjes­tö Fida on mukana komediasarja Pirjon jaksossa Perintö. Jakso on katsottavissa Yle Areenassa.

– Idea Fidan muk...
Raamatun äärelläJeesus ei kutsunut harvoja kokouslavoille tai Afrikkaan vaan kaikkia seuraansa tekemään opetuslapsia.
UutisetUsko syntyy usein armollisessa ilmapiirissä, Kellarikirkossa tiedetään.
MuutJapanin-lähetti rohkaisee suomalaisuskovia, jotka kipuilevat seurakuntaelämän pysähtyneisyyden kanssa.
UutisetMaan antimet ovat käytössä opiskelijoiden ruokapöydässä.
UutisetHallituksen esitys on rajoittamassa pitkään ulkomailla asuvien oikeutta Suomen sosiaaliturvaan.
UutisetJuuri ulkaistun tutkimuksen mukaan yhä useampi työssäkäy­vä amerikkalaisuskova kokee voi­vansa palvella Jumalaa maallisen työnsä kautta. Kristittyjen kutsu­mustietoisuutta työelämässä tut­k...
KolumniSyksyllä 2017 esitin esimiehelleni pyynnön: ”Haasta meidät johtoryhmänä kuntoilutapahtumaan, johon valmistautuminen edellyttäisi muutakin kuin vain puhetta.” Vastausta ei tarvinnut odottaa...
MuutKun turvapaikanhakijaa auttaa sydämestään, myös Suomesta käännytetyn kohtalo surettaa sitä syvemmin.
PikavisiittiSuurperheen äiti Nina Puustellia kiinnostaa arkeologia.
MielipideJeesus sanoi opetuslapsilleen juuri ennen vangitsemistaan, että maailmassa tulee sellainen aika, jolloin häneen uskovat joutuvat kaikkien kansojen vihattaviksi us­konsa tähden (Matt. 24:9)...
MielipideTapio Lehtosen kirjoituksessa Ky­berneettinen sää­tely teistisessä luonnonhistorias­sa? (RV 34) todettiin: ”Luonnon­tieteiden oppikirjojen kuvaukset maailmankaikkeuden ja eliöiden, mukaan lu...
MuutNykyaika haastaa kristilliset arvot. Uskova tarvitseekin rohkeutta elää arvojensa mukaan ja lujuutta pysyä kestävänä loppuun asti.
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja