Tiistai 16. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Jalo, Patrik, Patrik, Patricia

Voisiko parantuminen osua sinun elinpiiriisi?

Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock
Mies oli menossa hakemaan vaimoaan töistä. Vaimon työkaveri tuli juuri ulos liikkeestä. ”Rukoile [hänen] puolestaan, että hän paranee”, kuului Pyhän Hengen kehotus. Mies kysyi lupaa rukoukseen. Asiakkaiden kulkiessa ohitse he rukoilivat parantumista kilpirauhassairaudesta. Muutaman viikon päästä lihasvoiman palautuminen oli jo selkeästi havaittavissa. Lääkärien veriarvotutkimukset todistivat vuodenkin päästä Jeesuksen parantavasta voimasta.

Jumalalla on voima ja valta parantaa. Yksi hänen nimistänsä onkin Herra sinun Parantajasi.1 Jeesus paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.2 Apostoli Matteuksen sanavalinnat ovat mielenkiintoisia. Halvaantuneiden, kuurojen ja sokeiden parantamisen ohella Jeesus paransi bakteeri- ja virusperäisiä sairauksia. Hän paransi myös iän ja kulumisen mukana tulleita vaivoja ja raihnautta sekä kivuliaita hermostollisia sairauksia.

Jeesus parantaa vielä tänäkin päivänä. Iäkäs hämeenlinnalainen uskova kärsi jatkuvasta unettomuudesta. Lääkärit olivat kokeilleet useita eri pillereitä, mutta mikään ei auttanut. Jatkuvan valveillaolon uuvuttama sisar pyysi rukousta puolestansa. Rukoilija innoittui Hengen vaikutuksesta kohdistamaan rukouksensa aivoissa sijaitsevan nukahtamisrefleksin parantumiseen.

Kahden viikon kuluttua sisar otti yhteyttä. Hän oli nukkunut ensimmäisenä yönä 12 ja puoli tuntia ja sitä seuraavina öinä noin kahdeksaa tuntia. Vielä vuodenkin päästä sukulaiset todistivat hänen olevan terve vaivastansa.

Moninaiset parantumisen tavat

Jeesuksen parantamistoiminta oli moninaista. Osa ihmisistä parantui heti, osa huomasi parantuneensa ollessaan matkalla terveystarkastukseen, ja osan Jeesus paransi vaiheittain prosessin tavoin.3 Joskus parantumiseen liittyi usko, käskysana, rukous tai jokin toiminta.

Jeesus sanoi tekevänsä Isänsä tekoja. Tämänkaltaiset ihmeteot olivat todiste Jeesuksen jumaluudesta ja ylösnousemuksesta.4 Jeesus on Jumalan lähettämä Messias ja Pelastaja. Jeesuksen mukaan myös uskovat tulevat tekemään samoja ja suurempiakin tekoja hänen nimissään.5 Jeesus tekee nuo teot uskovien rukoillessa.

Uskosta osaton varusmies parani tinnituksesta jonottaessaan kuulontarkastukseen, kun toinen varusmies rukoili hänen puolestansa Tuusulassa. ”En ole ikinä kuullut näin hyvin”, hän totesi tultuaan kuulontarkastuksesta loistavin tuloksin.

Nuoret rukoilivat toistensa puolesta Mikkelissä. Yhden tytön kasvot olivat turvoksissa ja punaisina allergisesta reaktiosta. Parantumista rukoillut poika välitti Hengen sanoman ”Mene veden ääreen ja pese kasvosi.” Tyttö pesi kasvonsa viereisen lammen rannassa ja parantui välittömästi, kuten evankeliumin kertomuksessa.6 Vesi ei ollut auttanut aikaisemmin, mutta nyt Jumala toimi näin. Asianomainen henkilö on pysynyt terveenä.

Eräs prosessinomainen paraneminen alkoi eräässä kotikokouksessa Helsingissä. Nelivuotiaan pojan puolesta rukoiltiin. Rukoilija välitti pojan vanhemmille tiedon sanat: ”Kuukauden kuluttua tapahtuu jotakin.” Äiti ja poika olivat lääkärintarkastuksessa kuukauden kuluttua. ”Poikanne paranee liian nopeasti. Tämä ei ole lääketieteellisesti mahdollista”, totesi lääkäri äidille testituloksista.

Toinen esimerkki asteittaisesta parantumisesta voisi olla klaukkalalainen mies, jonka oireet vähenivät kerta kerralta vanhinten rukoillessa hänen puolestansa kokouksissa useamman kuukauden aikana.

Todistus Jeesuksesta

Julistaessaan evankeliumia apostolit muistuttivat, että Jumala todisti Jeesuksesta voimallisilla teoilla, ihmeillä ja merkeillä.7 Kun sairaita parani vastauksena rukoukseen tai heidän kättensä kautta, he tunnustivat Jeesuksen olevan tekojen taustalla.8 Yhä tänäänkin parantumisihmeet liittyvät läheisesti evankeliumin julistamiseen, kätten päällepanoon ja uskonrukoukseen.9

Uskovan sisaren jalka oli pahasti turvoksissa ja lääkäri arveli syyksi kihtiä. Toinen uskova laski kätensä jalan päälle ”Jeesuksen nimessä”. Nainen palasi kotiin ja jalka parani. Hänen uskosta osaton miehensä totesi Jeesuksen parantaneen uskovan vaimonsa.

Yksi uskova kärsi pitkäaikaisesta huimaustaudista. Lääkärit eivät löytäneet apukeinoa vaivaan. Sairauslomalla oleva sisar kutsui seurakunnan vanhimmat kotiinsa Jaakobin kirjeen kehotuksen mukaisesti.10 He voitelivat sairaan öljyllä ja rukoilivat uskonrukouksen Jeesuksen nimessä. Seuraavana päivänä sisar oli jo parantunut ja palasi töihin. Työpaikan kahvitauoilla hän on saanut todistaa työtovereilleen Jeesuksesta. Parantumistodistus on ollut tälle hyvä lähtökohta.

Vanhinten rukousta käsittelevän raamatunkohdan asiayhteys on rohkaiseva. Se näyttää käsittelevän sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksia. Joku voi olla voimaton tai kykenemätön käyttämään jäseniään tai elimistössä on toiminnallinen häiriö. Toinen taas saattaa olla alakulon vallassa, masentunut ja vailla elämäniloa. Vantaalla koettiin erään kerran iloinen yllätys, kun Jumala paransi pitkään masennuksessa olleen uskovan.

Jaakobin mukaan syntien tunnustaminen ja rukous liittyvät parantumiseen joissakin tapauksissa.11 Tunnustaminen on omiaan varsinkin rukousyhteyden syntymiselle. Elämme syntiinlangenneessa maailmassa ja on totta, että sairaus tuli maailmaan lankeemuksen seurauksena. Sairaus ei kuitenkaan ole läheskään aina seurausta yksilön tai suvun synnistä tai vastuuttomista valinnoista.12

Armolahjat

Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen armolahjaluettelossa puhutaan parantamisen tai terveeksi tekemisen armolahjoista. Lahja mainitaan monikkomuodossa kaikki kolme kertaa.13 Tämä korostanee parantumisen välittymistä tapaus kerrallaan. Jumala kykenee välittämään terveyden, joka kulloinkin tarvitaan. Tämä tulkinta korostaa Jumalan Hengen toimintaa lahjojen kautta.

Jeesuksen parantamistoiminnan monimuotoisuus näyttää tukevan ajatusta. Joissakin nykyisissä tapauksissa tiedon sanat – näkyinä, aistimuksina tai sanoina – liittyvät parantumiseen. Parantamisen armolahjojen toiminta ei ole aina samanlainen. Hengen lahjoilla palveleva on riippuvainen Hengen antamista vaikutteista tai innoituksesta. Toki kokemukset vaihtelevat ja toisilla lahjat tuntuvat toimivan hyvin suorasukaisesti ilman erityiskehotuksia.

Eräs eläkkeellä oleva sisar pyysi rukousta parantuakseen. Päivärukoushetken osanottajat laskivat kätensä hänen päälleen. Yksi rukoilijoista näki näyssä valkoisia verisuonia pään alueella ja rukoili sen mukaisesti. Sisar sai avun. Hän oli kärsinyt verisuonien kalkkeutumisesta. Toisessa tapauksessa opiskelija koki kehotusta käskeä opiskelukaverinsa päänsärkyä väistymään Jeesuksen nimessä. Päänsärky katosi välittömästi.

Parantuminen saattaa välittyä tiedon sanojen kautta toisinaan ilman viestintuojan kätten päällepanoa. Nummelassa kokoustilanteessa lausuttiin tiedon sanoissa naisen nimi ja syöpätyyppi. Asianomainen ei ollut paikalla mutta hänen ystävänsä vei viestin. Ystävä parani syövästä. Herra oli lähettänyt parantavan sanansa.14

Joensuussa kokouksessa lausuttu profetia kuvaili henkilökohtaisia asioita, mitä seurasi viesti ”Jumala parantaa sinun jalkasi”. Kuulijoiden joukossa oli mies, joka tunnisti itsensä profetiasta. Kotona hän koki ihmeparantumisen. Jalat tulivat kuntoon.

Toisessa kokouksessa nähtiin näky naisten juoksukengistä ja sanottiin Jumalan tahtovan parantaa naisen jalat. Kuulijat kertoivat asiasta naisten solukokoontumisessa ja rukoilivat puolimaratonille ilmoittautuneen naisen jalkavaivojen puolesta. Nainen parani ja juoksi ilman kipuja.

Eräässä jumalanpalveluksessa nähtiin näky toisen puolen keuhkosta. Kuulija tunnisti juuri oman keuhkonsa. Keuhko parani, samoin katosi häntä vaivannut astma.

Usko, rakkaus ja rukous

”Onko minulla tarpeeksi uskoa”, saattaa olla monia vaivaava kysymys. Välillä sairaalla on usko, välillä esirukoilijalla, toisinaan molemmilla, joskus sairaan läheisillä.15 On hyvä muistaa, että usko tulee Jumalan sanan kuulemisesta.16 Myös rukous ja paasto vaikuttavat Herran voiman ilmenemiseen.17

Ihmisten epäusko näytti rajoittaneen Jeesuksen parantamistoimintaa, muttei pystynyt estämään sitä kokonaan.18 Jeesukselle näytti riittävän pienikin uskon kipinä. ”Minä uskon; auta minun epäuskoani”,19 parahti epätoivoinen isä, ja Jeesus paransi hänen poikansa. Armo, sääli ja rakkaus olivat ja ovat yhä parantumisen ytimessä.20


Viitteet:

1) 2. Moos 15:26. 2) Matt. 4:23–24; 9:35. 3) Mark. 8:22–25; 10:46–52; Luuk. 17:12–19. 4) Jes. 35:5–6;
42:7; Luuk. 4:18; Joh. 10:38; 14:10–11. 5) Joh. 14:12–14. 6) Joh. 9:7. 7) Ap. t. 2:22. 8) Ap. t. 3:16; 4:29–30. 9) Mark. 16:15–18; Ap. t. 3:16. 10) Jaak. 4:14–15. 11) Jaak. 5:15–16. 12) Joh. 9:3. 13) 1. Kor. 12:9, 28, 30. 14) Matt. 8:8; Luuk. 7:7. 15) Matt. 9:22–29; Mark. 2:1–12. 16) Room. 10:17. 17) Matt. 4; Mark. 9:29; Luuk. 4; 6:12, 16–19; Ap. t. 4:29–31. 18) Matt. 13:58; Mark. 6:5. 19) Mark. 9:24. 20) Matt. 14:14; 20:34; 1. Kor. 13.


Arjen koettelemuksia ja ihmeitä

Äitini parantuminen on itselleni ehkäpä rohkaisevin parantumistapaus. Se sattui vielä kotona asuessani ja rakensi myös äidin ja pojan välistä yhteyttä sekä uskoa Jumalan ihmeisiin tavallisen arjen keskellä. Muistan ahkeran ja palvelualttiin äitini aina lukiessani Simonin anopista, jonka Jeesus paransi kovasta kuumeesta.

Toinen tapaus liittyy esirukoukseen naapurini puolesta. MS-tautia sairastavalla yksinhuoltajaäidillä oli kaksi pientä poikaa. Rukoilimme vaimoni kanssa Jumalan apua, mihin naapurimme antoi luvan. Yksinäisyydessä lausutut rukoukset kantautuivat Jumalan sydämelle ja vaikuttivat seinän taakse. Jumala auttoi ja naapurimme pääsi takaisin töihin.

Olen kiitollinen niille monille väsymättömille esirukoilijoille, joiden rukoukset ovat palauttaneet oman terveyteni. Kiitän Jumalaa toimivasta sydämestä ja terveestä vatsasta sekä selästä, joka kestää juoksemisen.

Olen kiitollinen puhekyvystä ja sanamuistin palautumisesta. Lyötyäni pääni kovin pahoin kesällä 2014 pelkäsin, pystyisinkö enää palvelemaan. Sanoinkin Jumalalle, että ”Sinun pitää nyt auttaa”, kun en itse löytänyt sanoja. Pahoinvointikohtaukset ovat nyt kadonneet ja sanat löytyneet. Kuten Raamattu (Joh. 15:5) toteaa, ilman Jeesusta me emme voi mitään tehdä.

UUTISET