Enemmän kuin palovakuutus

Paras mahdollinen  evankeliumi

Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Jos seurakuntasi ympärillä asuu 10 000 ihmistä, tilastojen mukaan neljä heistä kuolee joka viikko. Tilanne on epätyydyttävä, jos vain yksi pelastuu joka kuussa tai joka viikkokin.

Evankeliumin tarve on silmiinpistävä. Kuitenkin paholaisella on temppuja, joilla se yrittää peittää sen, mikä on ilmeistä.

 

Saatana yritti ensin estää Pelastajan syntymisen. Se laukaisi ohjuksensa kaikkia Kristuksen inhimillisiä esivanhempia kohti. Lopulta se murhasi viattomat lapset Betlehemissä. Kun murha ja kansan­murha olivat epäonnistuneet, ainoa jäljellä oleva vaihtoehto oli estää evankeliumin julistaminen.

 

Alussa paholainen käytti vain vainoa ja harhaoppeja, mutta nyt sillä on huomattava asevarasto. Yksi sen aseista on antaa uskoville muita tärkeämpiä asioita. Paholainen ei välitä, vaikka me puurtaisimme seurakuntamme hyväksi, kunhan me vain pysymme poissa pahanteosta, jota evankeliumi voi aiheuttaa sen pahalla valtakunnalle.

 

Me voimme keskittyä oppiin, yhteyteen, menestymiseen tai sielumme jalostamiseen tavoilla, joilla ei ole mitään yhteyttä evankeliumin saarnaamiseen kaikille luoduille. Ne ovat hyvää toimintaa, joka kuitenkin työntää tieltään tärkeimmän ja kiireellisimmän työn.

 

Me voimme jopa tulkita Raamattua niin, että me höllennämme otetta ja vaiennamme omantuntomme, mitä sielujen voittamiseen tulee. Vaikka rukous on elintärkeää, me voimme silläkin korvata evankelioimisen. Jos me järjestämme rukouskokouksia, ne pitäisi yhdistää välittömään evankelioimiseen.

 

Maailman tarpeet ovat kyllin suuret kaikkien nähdä. Jos jostakin on apua maailman kärsimyksiin, evankeliumi kuuluu listan kärkeen. Evankeliumin julistaminen on päästämistä ja evankeliumin salaaminen on sitomista. Jos me emme julista evankeliumia, me piilotamme lääkkeen potilaalta!

 

Jotkut ovat luopuneet toivosta. He ovat nähneet tieteen, teknologian, politiikan ja koulutuksen rajallisuuden. Kyynisesti he kääntyvät rauhoittavien lääkkeiden puoleen unohtaakseen. He kääntyvät huumeiden, alkoholin, minkä tahansa – vieläpä uskonnollisen mystiikan – puoleen. Käsitys, että vain ihminen voi auttaa ihmistä, on pelottava. 

 

Jokaisella elämän alueella on huutava evankeliumin tarve. Henkilökohtaisella, yhteis­kunnallisella ja maailmanlaajuisella tasolla ja uskonnollisessa maailmassa meidän ainoa toivomme on evankeliumissa.


Evankeliumi on ainoa saatavissa oleva uusi voima

Jesaja kirjoitti, että ”koko pää on kipeä, koko sydän sairas”.1 Joskus ruumis parantaa itse itsensä, mutta hyvin usein tarvitaan lääkkeitä. Lääkkeet vahvistavat ruumiin luontaisia parantavia voimia. Sairaus voi voittaa ruumiin puolustusmekanismin, ja silloin tarvitaan ulkopuolista apua. Mutta mitä pelastukseen tulee, ihmisellä ei ole mitään muuta lähdettä kuin evankeliumin yliluonnollinen voima. Meidän tehtävämme on panna tuo lääke esille. Evankeliumin ihmeellisestä voimasta on turha kiistellä vain siksi, että jotkut eivät tahdo hyväksyä sitä. Me emme voi koskaan millään tavalla, edes uhkailemalla, pakottaa ketään vastaanottamaan parantumista, jos potilas päättää, että hän ei tahdo sitä. 

 

Historia osoittaa, että kun is­raelilaiset pysyivät uskossa Jumalaansa, he menestyivät. Kun he antoivat sydämensä muille, uusille uskonnoille, pakanoille ja seksuaalisille luonnottomuuksille, tuho kohtasi heitä automaattisesti. Israelin kansan hengellinen elämä oli aina ratkaiseva tekijä. 

 

On kohtalokasta pitää uskoa Jumalaan toisarvoisena asiana tai kiistanalaisena sivuseikkana. Me olemme sitä, mitä me uskomme. Usko säätelee kaikkea toimintaamme. Jos me emme tajua sitä, me emme tiedä mitään ihmisen luonnosta. Jumala on ainoa asia, jolla on loppujen lopuksi merkitystä. Evankeliumin tärkeyttä on mahdotonta liioitella!

 

Palovakuutusko?

Evankeliumia ei voida saarnata pelkästään sosiaalisena etuna. Evankeliumi liittyy Jumalaan, ja Jumala liittyy iankaikkisuuteen. Jos me ajattelemme evankeliumista saatavaa hyötyä tässä ja nyt, niin se on ilmeinen. Ensinnäkään mikään ei merkitse mitään ilman Jumalaa. Elämä on tarkoituksetonta, kuten monet ateistit väittävät tänä päivänä. Vain uskomattomat ihmiset voivat olla niin kyynisiä, sillä ilman Kristusta ei ole toivoa.

 

Useimmat meistä tajuavat kuitenkin, että Jumala asettaa meidät vastakkain ikuisuuden kanssa. Meidän kohtalomme riippuu evankeliumista. ”Oletko pelastettu vai kadotettu?” on kysymyk­sien kysymys.

 

Evankeliumi julistaa, että Jeesus pelastaa. Hän pelastaa Jumalan vihalta, tuomiolta, helvetiltä, kahleista, paholaisesta ja pimeydestä. Hän pelastaa meidät kuolemasta synteihimme.

 

Tiedän, että jotkut pitävät evankeliumia halveksivasti vain "palovakuutuksena”. Mitä vikaa palovakuutuksessa muuten on? Talonomistaja, jolla ei ole vakuutusta, on hullu. Ihmiset vakuuttavat talonsa, mutta eivät ota vakuutusta iankaikkista asuin­paikkaansa varten. Me tiedämme kuitenkin, että pelastus on paljon enemmän. Kuka muu kuin Jeesus voi tarjota tuollaisen vakuutuksen?

 

Miksi ihmiskunta kärsii?

Kun lehdistö haastattelee minua, sen tavallisin kysymys on: ”Miksi Jumala sallii niin paljon kärsimystä maailmassa?” Olen usein pohtinut itsekin tätä kysymystä, ei siksi, että monet kyllästyneet lehtimiehet sitä kysyvät, vaan koska minä todella kärsin, kun näen toisten kärsivän. Jumalako sallii kärsimyksen? Voisit yhtä hyvin mennä kysymään hallituksen
liikenneministeriltä, miksi hän sallii liikenneonnettomuudet. Ministeri esittäisi vastaväitteen syytöksillesi ja viittaisi tieliikenne­lakiin. ”Joka kerta, kun lakia rikotaan, saattaa tulla onnettomuus ja kärsimystä”, hän vastaisi.

 

Ihmiset kärsivät etupäässä yhdestä syystä: he eivät välitä Jumalan sääntökirjasta, Raamatusta, ja silloin kaikki menee vikaan. Meidän Luojamme tietää, millaiseksi hän loi meidät ja mikä voi meitä vahingoittaa. Huolehtivan ja suojaavan sydämensä pohjasta hän sanoo toistuvasti: ”Älä…” Hän ei sano: ”Älä…” pilatakseen meidän ilomme, vaan enemmänkin ne ovat valmistajan käyttöohjeita. Jumala tietää, että meidän psyykemme ei kestä syntiä vaan itse asiassa musertuu synnin alle. On aina viisasta lukea käyttöohjeet, ennen kuin alkaa käyttää uutta laitetta. Ihmiset varovat rikkomasta nauhuria tai pesukonetta mutta eivät näytä välittävän siitä, että he tuhoavat henkensä ja sielunsa synnin myrkyllä. Tarve saarnata evankeliumia on valtava.

 

Ristin merkitys

Kutsuuko evankeliumi opetus­lapseuteen? Ihmiset käyvät kiistaa tästä asiasta. Yksi asia on varma: Jeesus ei pyydä ketään ottamaan ristiänsä, ennen kuin hän on löytänyt pelastuksen ja voiman hänen ristinsä juurella. Me emme pelastu kieltämällä itseämme ja kantamalla omaa ristiämme. Me pelastumme Jeesuksen Kristuksen sovituskuoleman lunastavan voiman kautta niin kuin pahantekijä, joka kääntyi Herran puoleen tehdessään kuolemaa ristillä hänen vierellään. Luonnollisesti me toivomme, että monista tulee opetuslapsia, jotka ottavat ristinsä, mutta ensin heidän täytyy polvistua hänen ristinsä juurella.

 

Jeesuksen ristissä on kaksi palkkia, toinen pystysuorassa ja toinen vaakasuorassa. Nuo ristissä oleva puut ovat vertauskuva ihmiskunnan epätoivosta ja Jumalan pelastuksesta. Vaakasuora puu on kuin ajatusviiva, miinusmerkki. Se on ihmiskunnan kertomus. Me synnyimme miinus, vajaus ja tyhjyys mukanamme. Synti on tuhonnut jotakin. Jotain puuttuu, mutta ihmiset ovat täysin tietämättömiä siitä, mitä se on. He sanovat etsivänsä totuutta, mutta he eivät edes tiedä, mitä he tarkoittavat totuudella. He ovat kuin Pontius Pilatus, joka seisoi Jeesuksen edessä ja melkein kompastui Totuuteen kysyessään: ”Mikä on totuus?” Se on ihmisen negatiivinen ennuste sinulle.

 

Mutta Jeesus tuli. Matalalla kukkulalla Jerusalemin ulko­puolella nostettiin pystysuora palkki, joka meni ristiin meidän miinusmerkkimme kanssa. Jeesus riippui pystysuoralla puulla ja muutti meidän miinuksemme plussaksi. Roomalaiset luulivat, että risti oli vain teloitusväline, mutta se olikin Jumalan plusmerkki ihmiskunnan miinus­merkin sijaan.

 

Toinen vilkaisu ristiin osoittaa todella, että Jumalan plusmerkki
on enemmän kuin plusmerkki. Se on kertomerkki. Jeesus julisti: ”Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys”.2 Apostoli Pietari saattoi kirjoittaa: ”Moninkertaistukoon teille armo ja rauha”.3 Yltäkylläisyys on aivan evankeliumin ytimessä.

 

Siksi meidän täytyy saarnata loistavaa evankeliumia. Ajattele monia mullistuksia, joita Pelastaja saa aikaan. Jeesus Kristus muuttaa tappion voitoksi, puutteen rakkaudeksi, kahleet vapaudeksi, menetyksen menestykseksi, sairauden terveydeksi, heikkouden voimaksi, pahan vanhurskaudeksi ja paljon, paljon muuta. Mikään inhimillinen tieto ei pysty kilpailemaan tuollaisen häikäisevän kirkkauden kanssa. Suurinta maan päällä on saarnata hyvää uutista, ja evankeliumin tarve on maailman suurin tarve.

 

Jeesus ei jätä mitään paikoilleen juuttuneeksi ja vialliseksi. Hän voi ja tahtoo muuttaa sen, mikä tarvitsee muuttumista. Puutteellisuus ei ole koskaan hänen tahtonsa. Evankeliumin tarkoitus on muuttaa kokonainen maailma, joka on vialla. Halleluja!

 

Tuhlaajapoika-planeetta

Jos puhe iankaikkisesta elämästä ei osoita, kuinka tärkeää on julistaa evankeliumia kaikille luoduille, en osaa kuvitella mitään muuta, mikä voisi tehdä sen paremmin. Muitakin vaihtoehtoja on olemassa, mutta se, joka tarkastelee niitä, huomaa, että niissä ei ole mitään evankeliumin lupausta. Idän uskonnot tarjoavat vain lyhytaikaista hyötyä, jos ne edes toimivat. Mutta evankeliumi ei pyri antamaan pelkkää mielenrauhaa. Kulttien edellyttämät ponnistelut, jotta ihminen pääsisi sopusointuun luonnon kanssa, eivät ole vaivan arvoisia.

 

Jeesus ei tullut antaakseen meillä uskonnollisia tunteita tai opettaakseen meille sielun­voimien käyttöä. Hän tuli pelastamaan meidät eikä selittämään, kuinka me voimme käyttää hyväksi ”sisäisiä voimavarojamme” pelastaaksemme itsemme. Jeesus ei ollut TM:n, kvietismin (mielen­tyyneyden) tai stoalaisuuden opettaja. Hän oli ja on ennen kaikkea Pelastaja.

 

Muista uskonnoista puheen ollen, mikä niistä tarjoaa ian­kaikkista elämää nyt? Jotkut lupaavat ainoastaan olemassaolon päättymistä. Oppi karmasta näkee elämän niin surkeana, että sen pois pyyhkiytyminen on ainoa tie ulos. Sitten on lupaus paratiisista, joka muodostuu loputtomista aisti-iloista. Se kuulostaa minusta enemmän helvetiltä kuin taivaalta.

 

Evankeliumin suurin ihme on se, että siinä elämä on jo nyt senlaatuinen elämä, joka ei häviä iankaikkisuuden alkaessa.

 

Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?”4


Tämä on paras mahdollinen evankeliumi! Loogisesti sitä on mahdotonta tehdä paremmaksi, ja me voimme saada ikuisen elämän nyt. Onko se tärkeää? Maailma haukkoo henkeä saadakseen evankeliumin, kuin kala vailla vettä. Iankaikkinen elämä on suurin lahja, se on tärkein sanoma ja tärkein syy saarnata evankeliumia. Tämän päivän maailma tarvitsee kipeästi evankeliumia.

 

Miksi Jumala loi maailman? Hän halusi tehdä hyvää, sillä hän on rakkaus. Hän täytti maailman ihanuudella, jota kukaan ei voisi ammentaa tyhjiin, vaikka eläisi iankaikkisesti.

 

Suurin osa tuhosta johtuu pelkästään pahuudesta tai itsekkäästä ahneudesta. Mutta perimmäinen syy on se, että me käännymme pois Jumalasta. Ihminen itse on syypää useimpiin ongelmiinsa. Evankeliumi kääntää kohtalokkaan kehityssuunnan päinvastaiseksi. Se palauttaa meidät tekemään Jumalan tahtoa, ja hänen tahtonsa on aina meidän parhaaksemme. Jumala rakastaa tuhlaajapoika-planeettaansa, ja jos me palaamme, me saamme nauttia Isän tervetulotoivotuksesta ja ”ruveta iloa pitämään”.

 

Viitteet

1) Jes. 1:5. 2) Joh. 10:10. 3) 1. Piet. 1:2. 4) Joh. 11:25–26.

 

Reinhard Bonnke

Kirjoittaja on edesmennyt evankelista ja Christ for All Nations
-lähetysjärjestön perustaja ja johtaja. Teksti on toimitettu, julkaistu kustantajan luvalla ja löytyy kokonaisuudessaan Bonnken kirjasta Evankeliointi tulella (Uskon Sanan Kustannus Oy 1999).
Pakina
40/201

PakinaEräässä seurakunnan tilaisuudessa katselin vanhaa naista, joka oli noussut muiden mukana seisomaan, kun ylistystuokion johtaja oli niin kehottanut. Nainen pysytteli sinnikkäästi tolpillaan, vaikka...
PakinaYksi, kaksi, kolme. Hyppy, hyppy, hyppy ja hyppy! Yhdellä jalalla ylös alas kuistin poikki, sitten hyppy 15 senttimetriä alemmalle tasanteelle seinästä tukea ottaen. Kurotus kaidetta kohti, re...
PakinaFaktojen maailma on hämmästyttävä ja samalla myös hauska tietokirja. Sen kirjoittaja on edesmennyt terveydenhuollon professori ja kansainvälisten huippuseminaarien suosittu luennoitsija Han...
PakinaEräänä syysiltana olin mieheni ja koirani kanssa lenkillä kodin lähellä. Kun koira etsi pissapaikkaa, katselin aikani kuluksi naapuritaloja. Katseeni pysähtyi erään talon yläkerroksen ikkunaan; ih...
PakinaTapasin taas pitkästä aikaa kaverini Erkon. Törmäsimme toisiimme Sokoksella jouluostoksilla.


Erkko halusi tarjota kahvit. En pannut vastaan. Olin jo ehtinyt oppia, että eläkeläisen ei...
PakinaHyvät kuulijat, tänään aiheenamme on yksilön­vapaus liikenteessä. Missä menevät sananvapauden rajat, kun kyseessä on liikennekäyttäytyminen? Kuuluvatko liikenne­säännöt julkisen puheen piiriin? On...
PakinaTalvi-ilta 2022 oli kuin Dickensin romaanista. Katu­lamput loivat oranssia va­loaan hämärtyvälle kadulle, jolla siniset varjot leikkivät väsymättä. Suuria, piparkakun kokoisia lumihiutaleita leiju...
PakinaAikuisiällä ystävystyin naisen kanssa, joka oli käynyt samaa koulua kuin minä. Emme vielä tuolloin olleet varsinaisesti tunteneet toisiamme, eikä minulla ollut erityisiä muistikuvia hänestä ko...
PakinaKaikki isät, haluan onnitella teitä juhlapäivänne johdosta.


Onnea teille, biologiset isät. Kannattaa iloita päivästä, jolloin hedelmöittyminen onnistui. Muistatte varmaan vielä hetken...
PakinaÄiti, missä sä oot?


– Hei! Mukavaa, että tulit juttusille. Saanko esitellä itseni? Olen äitipalvelun chat-robotti. Minulta voit kysyä mitä vain, mistä tahansa, milloin tahansa. Sääs...
PakinaUskovista koostuva talkooporukka keskusteli kahvitauolla lopun­ajoista. Oli päästy tuhatvuotiseen valtakuntaan asti.


”Siellä me uskovat sitten hallitsemme”, muuan talkoolainen totesi...
PakinaTapasin taas pitkästä aikaa Erkon. Törmäsimme sattumalta toisiimme

S-marketin parkkipaikalla ja jäimme tarinoimaan.


Huomasin heti, että Erkko oli innoissa...
PakinaHyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan luentoamme. Tällä luennolla paljastamme teille, mikä on kristittyjen salainen ase, mitkä ovat sen toimintaperiaatteet ja keskeiset ominaisuudet ja millainen o...
PakinaLuin juuri, että partioliike on muuttanut muun muassa erästä toimintansa ydinkohtaa partiolupauksen antamisessa. Partion peruskirjauudistuksessa partiolainen ei enää "lupaa parhaansa mukaan rakast...
PakinaOlen kesätöinäni suomentanut Peter ja Joel Halldorfin kirjaa Trons vittnen, joka kertoo merkittävistä ihmisistä kirkkohistorian varrelta. Pidän kirjassa etenkin siitä, että se osoittaa, miten...
PakinaTavattiin Erkon kanssa kesällä kirkonkylän torilla. Mies on samanlainen huonokuuloinen eläkeläinen ja traktorinomistaja kuin minäkin.

Tarjosin Erkolle torikioskilla kahvit...
PakinaAurinko porottaa, ilman täyttää puheensorina. Missioteltassa kiemurtelee parinkymmenen ihmisen jono, joka yhä pitenee. Väki jonottaa Daniel Kolendan tilaisuuteen – ei siihen, joka alkaa...
PakinaKuin prinssi Ruusunen näin unta, että heräsin satavuotiaasta unesta ja lähdin ulos maailmaan auvoisen tietämättömänä kaikesta tapahtuneesta kuin kananpoika.
Koplottelin puukengissäni pitkin katuja,...
Pakina”Sä nyt et varmaan paljon liikuntaa harrasta”, kaveri naurahti.
Tilanteesta on reilusti yli vuosikymmen. En ollut suoranaisesti lihava, mutten hoikkakaan, mistä kaveri ilmeisesti teki...
PakinaLänsimaiset uskovat rakastavat entistä enemmän itsekeskeistä kristillisyyttä. Siksi monia kiinnostaa tietää, miten uskoa voisi elää todeksi mahdollisimman helposti, mukavasti ja ennen kaikkea...
PakinaJuhannuskonferenssissa Ison Kirjan leirintäaluetta piristi vuosikausien ajan iloinen näky: asuntovaunu, jonka ulkoseiniä peitti muumiaiheinen taideteos. Valkoisten ja harmaitten, toinen toista...
PakinaOlemme kaikki joskus tavanneet ei-uskovia tai ainakin nähneet heitä kuvista. Vaikka jotkut kelpo uskonveljet ja -sisaret näissä tilanteissa pakenevat tai menevät hysteerisiksi, olen vakuuttunu...
PakinaErään hyväntekeväisyysjärjestön feissari pysäytti minut Helsingin Kalliossa ja aloitti keskustelun naisten oikeuksista. Kyseisen järjestön taktiikka on keskustelun aikana alkaa muina miehin...
PakinaMonilla paikkakunnilla järjestettiin vappuna kristittyjen yhteinen Jeesus-marssi. Eri kirkkokuntien väki tuli näyttävästi ulos kirkoistaan ja marssi yhtenä joukkona kaduilla laulaen ja plakaat...
PakinaJuu elikkästä ihan tämmöisellä iloisella asialla lähdin soittelemaan! Onko siellä puhelimessa uudestisyntynyt kristitty? Hyvä, no nyt olisi juuri sinulle erikoistarjous: saat hylätä uskosi ja ottaa t...
PakinaNyt, hyvät Seurakunnankaatajien salaseuraan vihityt, opetan teille seurakuntien muumioinnin alkeet. Monet seurakunnat ovat huolissaan kuolemisesta. Kuitenkin niiden olisi syytä olla paljon enemmä...
PakinaRaamattu on ikiaikaisena bestsellerinä asettanut vuosisatojen aikana normit myös nykyajan draamalle, näytelmille, kirjallisuudelle ja elokuville. Jo itsessään mukaansatempaava teos on täynnä...
PakinaKun pääsin syksyllä opiskelemaan, tiesin suuntaavani uudelle alalle ja irtisanouduin. Jälkeenpäin minulle valkeni, että olisin työhistoriani perusteella ollut oikeutettu aikuiskoulutustukeen – jo...
PakinaNyt ei kuulkaa riitä, että Suomessa on lapsiasiavaltuutetun virka. Maahan täytyy saada myös vanhusasiavaltuutettu. Sen on tämä alkukevään mediakeskustelu osoittanut.

Vaat...
PakinaVilho piti joulukuun alus­sa Jeesuksen kanssa pa­laverin. Hän ilmoitti, että oli päättänyt tulla pyhimyk­seksi vuoden loppuun mennessä. Jeesus katsoi häntä hetken.

– Tu...
PakinaTänäkin vuonna useim­pien ihmisten uuden­vuodenlupaukset unoh­tuvat jo ennen kesää. Suklaan syöminen alkaa viimeistään maa­liskuussa, ja kuntosalilla käymi­nen lopahtaa heti lumien sulet­tu...
PakinaEräänä päivänä luen Näkövammaisten Airut -lehdestämme purjehdusretkestä lomakotiimme Villingin saareen, Helsingin sisävesille. Niinpä juolahtaa mieleeni, että haastan ystäväni mukaan purjehtimaan...
PakinaTyyni valtameri kimalteli huhtikuun ilta-auringossa, vuoret piirtyivät siluettina taivaanrantaa vasten ja kaukana kulkivat rahtilaivat. Hiekkarannan penkeillä istui kymmenittäin ihmisiä villapaidoissa...
PakinaMinulla on kirjahyllyssäni lehtinen nimeltä Tanssin hurma ja mihin se vie. Vuonna 1943 julkaistu opas varoittaa tanssin vaaroista suorasanaisesti: ”Harvat henkilöt tietävät niin hyvin kuin tanssikoulu...
PakinaVaikka Ilmari oli jo van­ha helluntailainen, hän ei ollut koskaan ennen käynyt tässä suuressa hellun­taiseurakunnassa, jonka hienon kirkon ovella hän juuri seisoi. Ja kaupungissa kun sattui...
PakinaKirjoitan tätä juttua Espanjan Fuengirolassa, Manos Abiertas-lähetyskeskuksen pihassa. Vieressä pauhaa moottoritie. Olemme seitsemän hengen porukalla nauttimassa etelän lämmöstä, edullisista pitsoist...
PakinaKiitos, Uolevi, reippaasta puheesta! Kyllä elähdyt­tää mieltä, kun saa kuul­la noin elämänmakuisen kerto­muksen metsäretkestäsi ja oravi­en käpyjenkeräystavoista!

Ennen...
PakinaSeurattuani viime vuodet Fa­cebookia minusta on alkanut näyttää siltä, että palvelun käyt­tö tekee ihmisistä kuin huomaa­mattaan lapsellisia. Usein terve harkintakyky pettää, psykologi­set...
Pakina"Tässä Pirinen, päivää! Piti ihan soittaa päätoimittajalle ja kiittää siitä, että lehti on tullut 2000-luvulle. Siinä on nykyisin isompia kuvia ja enemmän visuaalisuutta. Ja lehden voi nyt antaa luett...
PakinaLapsena sain Gideoneilta pienen punaisen Uuden testamentin ja luin innokkaasti evankeliumeja. Kiinnostuin myös kirjan alussa ol­leista listoista, etenkin siitä, jos­sa lueteltiin kasvaneen...
PakinaEi kukaan. Artikkeli ei kuitenkaan voi olla näin lyhyt, joten pureskellaan hiukan tätä sitkeää pähkinää.Ei minun ansiostani
Armoa on monenlaista, mutta armon peruskä...
PakinaLomakausi on aluil­laan ja suomalaiset valmistautuvat ku­kin tahoillaan otta­maan irti mahdol­lisimman paljon niistä harvoista hellepäivistä, joita Luoja meille ly­hyen kesämme aikana suo (...
PakinaMinulle soitti hiljattain sähkömyyjä. Kävin hänen kanssaan saman tahtojen taistelun kuin muidenkin puhelinmyyjien kanssa: minä yritin vakuuttaa hänet siitä, etten aio ostaa mitään, ja hä...
PakinaHelluntailainen, luteri­lainen ja baptisti ajoi­vat kerran autoillaan samalle parkkipaikalle. Aurin­ko paistoi ja autojen stereot huu­dattivat Hillsongia, Lutherin vir­siä ja mieskuorolauluj...
PakinaKevään tullen evankelistakin herää talviunilta. Markon matkassa -teokseen kootut kokemukset herättelevät jopa evankelistaa itseään.
PakinaLuulin pitkälle aikuisikään, että olen järjestelmällinen ihminen. Vasta elämänko­kemuksen karttuessa tajusin, että kyse on harhasta, jonka taustal­la on yritys sovittaa itsensä jo lapsuudess...
PakinaOli huhtikuun en­simmäinen sun­nuntai, kun Jeesus kuuli Ala-Kattila­mäen helluntaiseurakunnan veisun taivaastaan. Laulu kutsui: ”Sua odotan, jo saa­vu, Herra!” Jeesus nousi ja sanoi, että he...
PakinaUimaseuramme syntyi Jyväskylässä vuonna 1985. Aluksi muutamat meistä seurakunnan veljistä ko­koonnuimme paikalliseen uima­halliin vain satunnaisesti. Sitten perjantai-illoista muodostui joka...
PakinaJuttelin junassa vierusto­verin kanssa eläimistä, joita emme haluaisi lem­mikiksi. Minä en halunnut hämä­häkkiä, koska en uskaltaisi käsi­tellä sitä, eikä hän halunnut kar­vatonta kissaa....
PakinaEräs tuttavani osti karkkipussin, jossa piti olla muutamaa erilaista karkkilaa­tua. Kun hän aikoi nauttia ostoksensa, kävi ilmi, että yksi laatu puuttui kokonaan, vaik­ka se oli esitelty pu...
PakinaPitkällisen pohdinnan jäl­keen minä ja mieheni päätimme luopua aja­tuksesta, että kotonamme kuu­luisi pienten jalkojen tepsutusta, toisin sanoen leikkauttaa nart­tukoiramme. Alma ei tulevast...
PakinaRauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telem...
PakinaUseimmat ihmiset nautti­vat nukkumisesta. Joilla­kin tosin on nukahtamis­vaikeuksia. Toiset taas eivät ehdi aina edes avata iltalukemistaan en­nen kuin jo kuukahtavat höyhen­saarille. Minä k...
PakinaPakinan kirjoittaminen kuuluu lempipuuhiini, ja aiheet syntyvät mel­ko helposti. Kun tiedän, että kir­joitusvuoro lähestyy, jokin teema alkaa puhutella tai mieleen nou­see muisto, josta huom...
PakinaUskonto, toisin kuin ennen, on nykyisin arka ja hienotunteisuutta vaativa keskustelunaihe. Kansanperintönä vaikuttanut vakaumuksen siirtäminen uudelle sukupolvelle ei enää onnistu, tai a...
PakinaEn itse muista tätä tilannetta, mutta äitini muistaa. Olin alle kouluikäisenä kaupassa hänen kanssaan. Mieleni teki nakkeja, ja sanoin sen ääneen. Äiti oli sitä mieltä, että nakkeja ei...
PakinaKun vaimoni Tarja täytti 30 vuotta, meidän tuolloin nelivuotias Johannes-poikamme kauhisteli asiaa tokaisten spontaanisti äidille: ”Kolmekymmentä vuotta! Äiti, voi olla, ettet enää kaua...
PakinaTein tuon viereisellä sivulla olevan reformaattoritestin, ja lopputulos puhui lahjomatonta kieltään: kaksi vastausta lähensi minua E. Rotterdamilaisen suuntaan, neljä näkemystäni Lutheri...
PakinaOlen kerännyt kirjahyllyyni vanhoja avioliittoon ja perhe-elämään liittyviä oppaita, joiden lukeminen on nykyaikaiselle naiselle sekä hyödyllistä että viihdyttävää. Kokoelmani tähti on Veronica Dengel...
PakinaMeillä oli tapana käydä yhdessä kahvilla. Saatoimme usein istua pitkän tovin hiljaa. Pyörittelimme höyryäviä kuppeja hiljaa käsissämme ja kuuntelimme kadulta tulevaa puheensorinaa ja lii...
PakinaOnnellinen parisuhde vaikuttaa kaikkeen hyvinvointiin. Se näyttäisi vaikuttavan myönteisesti jopa ihmisen terveydentilaan. Ollakseen onnellinen parisuhteessa ihmisen tulisi olla tasapain...
PakinaViime kerralla (RV 34/2017) kirjoitin pieleen menneistä lomaodotuksista, kun kaivattu Suomi-lomani meni penkin alle. Tai paremminkin penkin päälle, jolle kaaduin liukkaassa kylpyhuoneess...
PakinaTilivelvollisuuden määritelmä on joko vapaaehtoisesti tai pakosta tehty sopimus raportoida tekemisistään jollekin taholle. Tilivelvollisuudesta on hyötyä niin työyhteisöissä kuin yksityi...
PakinaAmerikkalainen aikakauslehti pyysi lukijoitaan kertomaan, mitkä sanat lohduttivat ja rohkaisivat heitä eniten ja mitä he ennen muuta kaipasivat saada kuulla. Vastauksia kyselyyn tuli tuh...
PakinaMilloin ihminen oikeasti kehitti kiireen? Olemmeko aina juosseet kellon perässä ja suunnitelleet päivän menot minuuttien tarkkuudella? En oikein usko.


Teolli...
PakinaMinulla on kirjahyllyssäni Käytöksen kultainen kirja. Viimeksi käytin sitä rinkantestausretkellä lisäpainona yhdessä teoksen Anatomiaopas taiteilijalle kanssa. Ne kuuluvat kirjastoni painavimpiin opuk...
Pakina"Ottakaa huomenna vaihtovaatteet mukaan. Harjoittelemme pelastautumista, ohjaaja sanoi.
Melontakurssille ilmoittautuessa ei jostain syystä ollut tullut mieleen, että siellä joutuisi uppeluksiin. Jo...
PakinaSana masentunut merkitsee lamautunutta, apeaa, alakuloista, tukahtunutta, alistuvaa, hiljaista ja nöyrää. Se tulee sanajuuresta, joka tarkoittaa väsymistä, uupumista, pulaan tai hätään jo...
PakinaKun pikkusisko nappaa viisivuotiaalta veljeltään värityskynät, veli parkaisee: "Anna tänne!"


Kun sisko ei tottele huudosta huolimatta, veli kopauttaa siskoa kippiautolla p...
PakinaKylväjä lähti kylvämään. Kun hän kylvi, siemenet putosivat varsinaissuomalaiseen savimaahan, joka on kuivana kovaa kuin kivi ja märkänä kelpaisi ruukkujen muovailuun. Syövätkö linnut jy...
PakinaMuutama vuosi sitten olin aamiaisella helsinkiläisessä kahvilassa. Nuori miestarjoilija oli parhaillaan keräämässä astioita pöydistä, kun hän yhtäkkiä pysähtyi kohdallani.


–...
PakinaOsallistuin teini-ikäisenä valtakunnalliseen naisvoimistelutapahtumaan, jossa ryhmäni yöpyi helsinkiläisellä koululla. Illalla paikkoja tutkiessani huomasin, että rappukäytävästä pääsee k...
PakinaKevät on luovuuden aikaa, jolloin aloitan uuden kirjan kirjoittamisen. Niin tänäkin vuonna pistin kuudennentoista teoksen tulille. Tunne on juhlava, kun saan kirjoitettua ensimmäiset rivit. Se on neit...
PakinaMinusta tuli viime syksynä ensimmäistä kertaa kummitäti. Kummin tehtäviin kuuluu paitsi olla turvallinen aikuinen ja lapsen kaveri myös tukea tämän kristillistä kasvatusta. Aloinkin heti katsella last...
PakinaSeurakuntakentässä näkemykset tuppaavat liian usein ajautumaan vastakkainasetteluksi. Hengellisen ympäristön strateginen ajattelu onkin jakanut yllättävän paljon mielipiteitä johtoportaissa. Joidenkin...
PakinaToimituksessa mietittiin juttuideoita ystävänpäivän tienoille. Ehdotin koiran ja ihmisen ystävyyttä.

”Voiko koiran tapauksessa puhua ystävyydestä?” työkaveri mietti.

Ihmisparka, joka et...
PakinaMies se tulee räkänokastakin muttei tyhjän naurajasta. Tämän perusteettoman perisuomalaisen aasinsillan kautta siirrymme juoheasti tyhjännaurajiin.

Ateistit ja skeptikot ovat vuosien varrella a...
PakinaMoni ikätoverini on traumatisoitunut lapsena elokuvasta Kuin varas yöllä. Itselläni ei ollut tilaisuutta nauttia kristillisestä kasvatuksesta tältä osin, mutta aikuisiällä jouduin tekemisiin ihan oike...
PakinaNäin sanoo flegmaattinen ja yksinkertainen kalifi Harun-el-Pullah Ahmed Ahne -sarjakuvassa yksinvaltiaan auktoriteetillaan.

Ei ollenkaan huono idea, kyllä minäkin haluan olla hyvä. Ja kun oikei...
PakinaAlakouluikäisenä kiinnostuin rukoilemisesta. Olin oppinut äidiltä Isä meidän -rukouksen, mutta halusin viedä homman seuraavalle tasolle. Kokosin jakkaralle kotialttarin ja asettelin sille kaikki aihep...
PakinaNuorena kävin ystävieni kanssa tutustumassa tukholmalaisen seurakunnan sunnuntaikokoukseen. Tila sijaitsi syvällä ison rakennuksen uumenissa, jonne kuljettiin pitkien käytävien kautta. Seurakunta oli...
PakinaMinulla ei ole hallussani kovin monia perinteisiä aikuisuuden merkkejä. Olen naimisissa, mutta lapsia ei ole. On vakityö muttei asuntolainaa, autoa tai edes ajokorttia. Koira on sentään puoliksi kulta...
Pakina"Miksi meidän pitää olla niin köyhiä? Miksei meillä ole ikinä rahaa?! Jos mä voittaisin lotossa, niin mulla olis kaikkea!"

Näihin kysymyksiin vuosia sitten yksi lapsista halusi vastauksia – ja...
PakinaOlo on vähän kuin helluntaiepistolasta: kuulen ympärilläni puhuttavan innokkaasti vaikka mitä kieliä. On harmaa, lokakuinen päivä, ja bussillinen turvapaikanhakijoita Tornion raja-asemalta on saapunut...
PakinaRaamattu puhuu asenteesta yllättävän paljon. Ei suoranaisesti sillä nimellä, mutta selvästi siihen viitaten. Pelkästään Hengen hedelmästä ja lihan teoista kertovassa osuudessa voidaan sanoa, että asen...
PakinaSeuraavan 50 vuoden aikana ennustetaan Suomen ilmaston muuttuvan Unkarin ilmaston kaltaiseksi. MTV3:n uutisissa asiaa pidettiin hälyttävänä, luonnonkatastrofin kaltaisena peikkona:

”Ilmastonmuu...
PakinaHavahduin tänä kesänä siihen, etten ole pitkään aikaan ollut häissä. Suomalainen avioituu keskimäärin kolmikymppisenä, mutta tuttavapiiriini kuuluu paljon perinteisesti ajattelevia kristittyjä...
PakinaJoku joskus ja jossakin varmaan kiukutteli, kun hänen kaverinsa ei ollut samaa mieltä jostakin. Silloin hän keksi hienon fraasin, jota voi käyttää aina, kun tuntee olevansa alakynnessä eikä tiedä mite...
PakinaTapasin Andrén, kun vaelsin Espanjassa camino-reitillä. Olin tullut Mansilla de las Mulasin kaupunkiin ja ajatellut jäädä yöksi, mutta majatalo oli täynnä. Sanoin voivani nukkua lattialla, mihin majat...
PakinaViime syksynä Facebookissa kiersi negatiivisuushaaste. Siinä piti viikon ajan joka päivä kirjoittaa kohtaamistaan harminaiheista.

Otin haasteen innostuneena vastaan: lopultakin pääsen hyödyntäm...
PakinaJeesuksen vertauksessa isä järjestää juhlat kotiin palanneelle lapselleen, joka on menettänyt omaisuutensa ja maineensa. Tuhlaajapoika saa uudet vaatteet, sormuksen sormeensa ja vasikanpaistia pitopöy...
PakinaElämä yllättää! Jouduin jäämään täydestä työvauhdista sairauslomalle 24. helmikuuta viime vuonna. Syynä oli herra Parkinsonin muutto huusholliimme. Hänen vaikutuksestaan en kyennyt enää toimimaan amma...
PakinaAikanaan kudoin mattoja. Ostin kerran kuteita tehtaan myymälästä ja sain ison säkin halvalla, melkein ilmaiseksi. Kuteet olivat sekaisin, ihan yhdessä mykkyrässä, ja ne oli kerittävä säie säikeeltä. S...
PakinaTodennäköisesti tietyt kirkolliset juhlapyhät ovat helluntailaisille yhtä vieraita kuin niin sanotuille tavallisille tallaajillekin. Syynä voi olla se, että kirkkopyhät eivät kiinnosta ja ne koetaan l...
PakinaHuomasin olevani hauska vuonna 2009 helatorstain tienoilla. Se tapahtui Ranskassa yhteiskristillisessä Taizé-yhteisössä, jonka päiväohjelmaan kuului pienryhmäkeskusteluita. Havahduin siihen, että aika...
PakinaKun olin kuusivuotias, naapuriini muutti kaksi hiukan minua vanhempaa sisarusta. Suhteemme alku ei ollut lupaava. En ole varma, oliko syynä lällättely kadun toiselta puolelta vai mikä, mutta joka tapa...
PakinaOlen pulassa. Tapanani on ollut jo vuosia lukea joka päivä Raamattua ja mielenkiintoista raamatunlukuopasta iltaisin nukkumaan mennessäni. Tapa on niin piintynyt, että esimerkiksi ennen ulkomaan matka...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja