Olemme tottuneet ajattelemaan Jumalan sanan totuutta lähinnä opillisestä näkökulmasta – Sanassa on kuitenkin ravitseva voima

Jumala odotti kansaansa Siinainvuorella. Siksi Elimin keitaalle ei voitu jäädä nauttimaan Jumalan puheesta ja kunnioittamaan Jumalan tekoja Israelin historiassa. Uskova ei voi pysähtyä lepäämään menneisyydessä tapahtuneiden Jumalan huolenpidon osoitusten varaan. Hän saa iloita ja kiittää niistä, mutta Jumala kutsuu aina eteenpäin, jatkamaan matkaa.

Niin israelilaistenkin matkan täytyi jatkaa. Heidän edessään ei ollut helppo tie, sillä ainoa mahdollisuus kulkea Elimin keitaalta Siioninvuorelle johti Siinain erämaan halki. Turvallinen keidas oli jätettävä taakse ja askeleet suunnattava jälleen erämaahan, jotta sieluissa kaikuva Jumalan kutsu hänen luokseen voisi saada täyttymyksen. 

 

Nälkä erämaassa 

Erämaassa on aina ongelmia: Siellä ei ole kaikkea riittävästi. Siellä ruokapöytä ei odota notkuvana, ei edes katettuna. Siellä avain riittävään ravintoon on usko, ja juuri sitä israelilaisilla ei vieläkään ollut. Sydän, joka on saanut mahdollisuuden vapautua katkeruudesta, ei välttämättä ole täyttynyt uskolla.

 

 

     Jumalan sana tuo elinvoimaa ja hengellistä terveyttä.

 

Ongelmien kohdatessa usko kääntyy turvautumaan Jumalaan, kun taas epäusko alkaa etsiä syyllisiä. Kun ruokavarastot alkoivat huveta, epäuskoisten silmissä johtajat olivat syntipukkeja. Mooses ja Aaron joutuivat syytösten keskipisteiksi. Epäuskolla on taipumus värjätä menneisyys ruusunpunaiseksi: ”–– olimme lihapatojen äärellä ja saimme ruokaa kylliksemme.” Tulevaisuudessa taas ei näy valonsäteitä: ”Mutta te olette tuoneet meidät tänne autiomaahan tappaaksenne nälkään kaikki nämä ihmiset!”1 

Epäusko on etäisyyttä Jumalan ja ihmisen sydämen välillä. Vain sydän, joka tuntee Jumalan, voi täyttyä uskolla. Vain ihminen, joka on nähnyt Jumalan pohjattoman hyvyyden, voi kaikissa elämänsä olosuhteissa antaa oikeutensa ja tulevaisuutensa Jumalan käsiin – silloinkin, kun mitään ei ole riittävästi. 

 

Kahdenlaista ruokaa 

Kun Jumala vei kansansa erämaahan, hän oli jo valmistanut sille riittävästi ruokaa. Hän tiesi, mitä aikoisi tehdä. Hänelle ruoan loppuminen ei ollut yllätys. Hän ei ilmestynyt aikaisemmin, koska hän tarjosi uskolle mahdollisuutta syttyä. Hän janosi nähdä, että hänen kansansa nousisi tasolle, jossa ongelmia pidetään Jumalan ilmestymisen ennusmerkkeinä ja jossa vaikeudet sytyttävät sydämiä uskomaan. 

Kun kansa nousi johtajiaan vastaan, johtajien tehtävänä ei ollut puolustautua vaan julistaa kansalle Jumalan lupaus. Syntyneen myrskyn keskellä Mooses ja Aaron seisoivat lujina ja ottivat vastaan Jumalan ilmoituksen. Heissä oli samaa johtajuutta, jota Jeesus osoitti noustessaan seisomaan myrskyyn joutuneessa veneessä. 

Jumalan antama sanoma sisälsi lupauksen ruoasta mutta myös ohjeet sen keräämiseen. Jokaisena päivänä saisi kerätä vain sen päivän tarpeet, ja sapattina ei saisi kerätä ollenkaan. Jo seuraavana aamuna kansalla olisi taivaasta tullutta leipää, ja jo sitä ennen tarjolle laitettaisiin lintujen lihaa. 

Jumala antoi kansalleen siis kahdenlaista ruokaa. Hän halusi näyttää, että ihminen voi itse valita, mitä hän syö. Ne, jotka nurisivat ja kapinoivat, antavat käytännössä lihan ravintoa lihalleen eli turmeltuneelle luonnolleen. Ne, jotka uskossa turvautuvat Jumalaansa, saavat taivaasta tullutta ravintoa, joka ruokkii heidän henkeään ja vahvistaa sitä. Monet söivät molemmista kattauksista, ravitsivat sekä turmeltunutta luontoaan että henkeään. 

Sama kahden ruoan kaipaus toistui Israelin kansan lähdettyä aikanaan Siioninvuorelta kohti luvattua maata. Silloin kapinan aiheena oli ruoan yksipuolisuus, sillä tarjolla oli vain mannaa.2

 

 

      Epäusko on etäisyyttä Jumalan ja ihmisen sydämen välillä.

 

Jumalan antama ravinto ei ruoki ihmisen turmeltunutta luontoa. Siksi ravinnon puuttuessa nääntyvä liha nousee jossakin vaiheessa kapinaan. Se ei heikkene ja luovuta valtaansa vapaaehtoisesti, vaan se vaatii lihallista ravintoa voidakseen hyvin. Se ei saa Jumalan sanasta lainkaan elinvoimaa, sillä Sana vahvistaa vain Jumalan tarkoitusperiä ihmisen elämässä. 

Jumalan kansan ulkopuolelta lähtenyt himo tarttui nopeasti israelilaisiinkin, ja pian molemmat yhdessä kutsuivat lihalleen ruokaa. Niinpä Jumala salli jälleen viiriäisten tulla. Tällä kertaa hän myös näytti, kuinka vaarallista turmeltuneen luonnon ruokkiminen on.3 

Lihan ravitseminen on vaarallista, sillä se voi pahimmassa tapauksessa näännyttää hengen hengiltä. Hillittömyyteen heittäytyminen johti kuolemaan. Paikkakuntakin sai nimekseen ”hillittömyyden haudat”. 

 

Jumalan leipä 

Kun ensimmäisen viiriäisaterian jälkeinen aamu koitti, israelilaisten leirin ympärillä oli runsaasti kastetta. Kun se oli haihtunut, joka puolella oli jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tässä oli Jumalan lupaama leipä. Se lähetettiin ihan lähelle, jokaisen ulottuville. Tätä leipää piti syödä joka ikinen päivä, ja sen voimalla kansan piti vaeltaa Siinainvuorelle Jumalan luokse ja aina luvattuun maahan asti. Tämän ruoan voimalla erämaa oli mahdollista ylittää. Tämä ruoka kantaisi kansan Jumalansa luokse. 

Jumalan lähettämä leipä kelpasi kansalle. Kaikki kynnelle kykenevät lähtivät keräämään sitä. Syitä saattoi olla useita: Oli niitä, joilla oli aidosti nälkä, koska he eivät olleet sortuneet ruokkimaan lihaansa edellisenä iltana. Oli niitä, jotka olivat sydänjuuriaan myöten haltioissaan Jumalan teosta ja huolenpidosta. Tai sitten oli niitä, jotka innostuivat aina mistä tahansa uudesta, ja tämä jos mikä oli uutta. Kenties oli niitäkin, jotka vain halusivat varmistaa tulevaisuuttaan edes joitakin päiviä eteenpäin. 

Viimeinen joukko joutui ongelmiin. Keruulle oli nimittäin asetettu määräraja, joka oli 3–4 litraa henkilöä kohti päivässä, ei enempää eikä vähempää. Jotkut kuitenkin keräsivät enemmän, koska eivät uskoneet, että Jumala pitäisi huolen seuraavastakin päivästä, ja tällöin Jumalalta tullut leipä alkoi haista ja siihen tuli toukkia. 

Nykyäänkin Jumalan antama leipä on samankaltaista mutta eri muotoista. Raamatun kirjoituksissa meille annettu Jumalan sana on tarkoitettu ihmiselle päivittäiseksi ravinnoksi. Epäusko ja Jumalan hyvyyden kyseenalaistaminen vievät Jumalan sanalta sen houkuttelevuuden ja kyvyn ravita ihmistä. Jotta ihminen voisi saada Jumalan sanasta irti kaiken sen sisältämän ravinnon, hänen täytyy tuntea sekä Jumalan sana että sanan Jumala. Jumalan luonteenlaatu – hänen täydellinen rakkautensa, särötön pyhyytensä ja horjumaton hyvyytensä – on avain Jumalan sanan tulkitsemiseen. 

Jumala antoi sanansa voimaksi, jonka päätarkoituksena on kantaa ihmisiä Jumalan syliin. Jumala tarkoitti, että uskova ruokkii sisimpäänsä joka päivä Jumalan sanalla. Hän halusi, että samalla tavalla kuin israelilaiset lähtivät aamulla joka päivä etsimään uutta leipää, uskova ihminen lähtisi joka päivä etsimään Jumalaansa tutkien hänen Sanaansa. 

Jos Jumalan sanan irrottaa Jumalan etsimisestä, voi käydä samoin kuin niille, jotka halusivat kyllä mannaa mutta eivät halunneet lähetä keräämään sitä joka päivä. Eilen kerättyä mannaa ei voinut syödä enää tänään. Eilen sisäistetty Jumalan sana tarvitsee Jumalan etsimistä tänään. Vasta silloin se ravitsee. 

 

Jumalan sanan luonne 

Jumalan sana on luonteeltaan iankaikkinen. Se oli olemassa ennen kuin mitään siitä kirjoitettiin ihmisten luettavaksi, ja se oli olemassa ennen luomisen alkua. Sanassa Jumala ilmaisee itsensä, mutta tietyssä mielessä Jumalan on sanaansa suurempi. Siksi Paavali sanoo meidän katselevan Jumalan todellisuuksia nyt vielä kuin kuvastimesta mutta silloin kasvoista kasvoihin. Rajatonta on mahdotonta kuvailla täydellisesti ihmisen käytettävissä olevin rajallisin keinoin.  

Jumalan sana muotoutui näkyväksi Jeesuksen elämän ja persoonan kautta. Johannes kuvaa evankeliumissaan sanan räjähdysmäistä voimaa ja vaikutusta. Sanassa on luova voima, todellinen elämä ja alkuvalo. Jumala antoi sanansa muovaamaan ihmisten elämää. Kun otamme sitä vastaan, se luo meihin jotakin uutta. Kun julistamme ja rukoilemme sanaa, se luo uutta ja tuottaa hedelmää. Jumalan sanan elämää muuttava voima on yksi todiste siitä, että Raamattu on aidosti jumalallista alkuperää. 

Evankelista Johannes kertoo sanan asuneen heidän keskellään. Jumala ei tarkoittanut sanaansa vain luettavaksi vaan myös nähtäväksi käytännössä. 

Uskovien välinen rakkaudellinen yhteys kertoo todellisesta Jeesuksesta. Ihmisten täytyy saada nähdä Kristuksen totuuden hedelmä seurakunnan käytännön elämässä. Tämän ajan ihminen ei yleensä kysy, mikä on hengellisissä asioissa totta, vaan haluaako hän tulla sen ihmisen kaltaiseksi, joka kertoo hänelle Jeesuksesta. 

Jeesuksen sanomaa ei koskaan tarkoitettu levitettäväksi vain sanoin vaan rakkaudessa yhteen liitetyn Kristuksen ruumiin eli seurakunnan elämän kautta. Entistä rikkinäisemmässä maailmassa ihmisten väliset suhteet ovat entistä tärkeämpiä. Jumala haluaa Sanansa olevan edelleen katseltavana seurakunnan kautta. 

Jumalan sana paljastaa totuuden ihmisen elämästä mutta tekee sen aina armosta käsin. Näkökulma on armon näkökulma, ei tuomion. Kun armo kohtaa totuuden ihmisen elämässä, hänen väärän käyttäytymisensä taustalla oleva häpeän kierre murtuu. Silloin yksinäiselle avautuu yhteys muihin ihmisiin. 

Jumalan sana on kuin kirkas peili, joka näyttää ihmisen juuri sellaisena kuin hän aidosti on. Jumala rakastaa paljastettua totuutta ihmisestä, ei epätodellisia kulisseja. Moni ei kohtaa eheyttävää armoa siksi, että hän kantaa Jumalan eteen tekopyhät kulissit eikä aitoa itseään. Jumala ei koskaan luvannut rakastaa virheellistä kuvaa ihmisestä vaan ihmistä itseään. 

Jumalan sana on kuitenkin myös enemmän kuin peili. Sen sisältämä armo parantaa, eheyttää ja vahvistaa. Se suuntaa askeleet kohti Jumalaa ja hänen tahtoaan. Se tekee ihmisen kykeneväksi yhteyteen niin toisten ihmisten kuin Jumalankin kanssa. 

 

Jumalan sanan voima 

Jumalan sana on elävä ja väkevä.4 Siinä on elämää luovaa voimaa. Sen päätavoitteena ei ole lisätä tietoa vaan vaikuttaa ihmisiin ja asioihin, saada aikaan konkreettisia muutoksia ja tuoda elämään valoa, suuntaa ja järjestystä. 

Jumalan sana on elävää ravintoa, jonka nauttiminen väistämättä muuttaa meitä. Jumalan sana tuo yksilöihin ja seurakuntiin elinvoimaa ja hengellistä terveyttä. Siksi paholainen pyrkii siihen, että ravitsisimme itseämme kaikella muulla paitsi puhtaalla Jumalan Sanalla. On hyvä lukea hyödyllisiä kirjoja, mutta ne eivät saa koskaan korvata Jumalan sanaa. 

Pelkkä Jumalan sanan tunteminen ei riitä. Sen sisältämä voima vapautuu, kun sitä aletaan soveltaa elämän arkeen. Silloin sana alkaa muuttaa meitä. Meidän elämäntyylimme paljastaa, onko sana koskettanut meitä. 

Jumalan sanaa verrataan kaksiteräiseen miekkaan. Miekka on hyödytön niin kauan kunnes joku tarttuu siihen, on vuorovaikutuksessa sen kanssa. Vuorovaikutus tarkoittaa Raamatun käsittelemistä, käyttämistä ja tuntemista. Henkilökohtaisesta Raamatusta tulee henkilökohtainen ystävä. 

Sodassa käytetty miekka tunkeutuu vihollisen fyysisen olemuksen sisimpiin osiin: niveliin, ytimiin ja sydämeen. Jumalan sana on samankaltainen mutta vielä terävämpi. Se tunkeutuu sinne asti, minne kukaan ihminen ei meissä näe. Se ei ainoastaan pysty arvioimaan meidän tekojamme vaan paljastaa ajatusmaailmamme, tunteidemme ja motiiviemme syvyydet. 

Manna oli Israelin kansan uskollinen seuralainen aina luvattuun maahan pääsemiseen asti. Jumalan sana on tarkoitettu päivittäiseksi ravinnoksemme ja saattajaksemme iankaikkiseen elämään.

 

 

Pekka Havupalo

 

Kirjoittaja on Turun helluntaiseurakunnan johtava pastori. Teksti on toimitettu ja löytyy kirjoittajan kirjasta Matka Jumalan luo (Aikamedia 2013). 

 

Viitteet: 1) 2.Moos. 16:3. 2) 4.Moos. 11:4–6. 3) 4.Moos. 11:33–34. 4) Hepr. 4:12. 

 

 

 

 

Lepopäivä 

Yhden päivän viikossa piti olla vapaa ruoan keräämisestä, ei syömisestä. Ensimmäinen lepopäivä oli seitsemäs päivä siitä, kun manna oli ensimmäisen kerran laskeutunut maahan. Jumala halusi kansansa lepäävän, jotta 

* se huomaisi eron tauottoman orjatyön ja Jumalan seuraamisen välillä, 

* se näkisi, että elannon todellinen lähde on Jumalan siunaus eikä oma työ, 

* se tajuaisi, että Jumalan suunnitelmat etenevät silloinkin, kun ihminen lepää, 

* se ymmärtäisi oman pienuutensa ja Jumalan suuruuden, 

* sen uskoa Jumalan huolenpitoon haastettaisiin toistuvasti, 

* sen energia, näky ja voima uudistuisivat seuraavaa viikkoa varten, 

* se saisi työn sijasta keskittyä Jumalaansa. 

Joidenkin oli hidasta ja vaikeaa sisäistää levon merkitystä. Niinpä he lähtivät seitsemäntenäkin päivänä keräämään mannaa. He kulkivat ympäriinsä ja etsivät kuluttaen energiaansa sillä välin kun toiset lepäsivät. He ärsyyntyivät siitä, että eivät löytäneet mitään. Heidän ponnistelunsa valuivat täysin hukkaan. 

Lopulta kerääjät palasivat teltoilleen vihaisina ja pettyneinä. Heillä ei ollut yhtään enempää käytössään kuin niillä, jotka olivat päättäneet totella Jumalaa ja levätä. Päivän päätteeksi niiden huulilla, jotka olivat levänneet ja etsineet Jumalaansa, karehti autuas hymy. 

(PH) Artikkelit
40/201

Artikkelit15.1.2024 | Misa Kokkonen


Sain viime keväänä kutsun lähteä matkalle Turkkiin katsomaan löytöä, joka vastaa Raamatun kuvausta Nooan arkista. Isäni on 20 vuoden ajan tutkinut...
Artikkelit30.11.2023 | Kirsi Koski-Kujala
Jo sadan vuoden ajan diakonia on ollut merkittävä osa helluntaiherätyksen lähetystyötä.
– Köyhyys on tullut lähettejä vastaan kaikkialla, ja Jumalan r...
ArtikkelitEero Ketola
(15.3.2023) Roomalaiset valmistivat loistavalla ammattitaidolla Via Egnatian, valtatien, joka halkaisi laajan Makedonian maakunnan Adrianmereltä Mustallemerelle saakka. Tie alkoi...
ArtikkelitAnniina Jakonen
Kun Aikamedian graafinen suunnittelija ja Toholammin helluntaiseurakunnan oto-seurakuntapastori Karen Hagqvist aloittelee työpäiväänsä kotonaan Kokkolassa, on Aikamedian etäty...
ArtikkelitMonet lähetysjärjestöt, mukaan lukien Fida International, ovat luopuneet teltantekijä-nimikkeestä ja siirtyneet käyttämään globaali ammattilainen -termiä. Yhä useammat lähetystyöhön valmistautuvat...
ArtikkelitRick Warren
Paavali kirjoittaa hengellisestä kasvusta kirjeessään efesolaisille.1 Hengellisen kasvun lopullinen tavoite on tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on ollut Jumalan suunnitelma alun...
ArtikkelitEero Ketola
Juutalaisvastaisuus voimistui 1800-luvun lopulta lähtien maailmassa ja erityisesti Itä-Euroopassa.
– Esimerkiksi Romaniassa tapahtui väestömäärään nähden vuosis...
ArtikkelitJoulunaikaan seurakunnissa järjestettiin joulukonsertteja. Oli ilahduttavaa nähdä ja kuulla, miten monipuolista musiikki oli ja kuinka paljon konserttien eteen o...
ArtikkelitMaailma tulee tuskin enää koskaan olemaan entisensä. Pandemia on muuttanut valtioiden, yksiöiden ja seurakuntien toimintatapoja. Muutos on koskettanut myös lähetystyötä. Kun koronap...
ArtikkelitNäin nuorena kitaristi Jimi Hendrixin konserttitaltioinnin 1970-luvulta. Pohdimme seuraavana päivänä konsertin rumpusooloa soitonopettajani kanssa. Rumpalilla oli halua ja intoa, mu...
ArtikkelitLapsuuteni kotiseurakunnassa Lempäälässä kolehdin kantamisesta vastaava Tapsa kysyi minua usein avukseen. Vastaavasti iäkäs ja koukkuselkäinen Jalo esitteli tois...
ArtikkelitPaavali kirjoittaa korinttilaisille: ”Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta.”
Seurakunnat alkavat nyt avautua pi...
ArtikkelitIvalon helluntaiseurakunnan lasten- ja nuortenleireillä oli aikoinaan tapana iltaisin pitää vapaaehtoisia rukouskokouksia. Niihin osallistui yleensä suurin osa leiriläisistä.
Näin ol...
ArtikkelitEnsi viikolla vietämme uskonpuhdistuksen muistopäivää eli reformaation päivää. Meille protestanteille uskonpuhdistus on tärkeä ja arvokas muistutus konkreettisesta ja radi...
ArtikkelitHeprealaiskirjeen (11:1) mukaan usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja varmuus siitä, mikä ei näy. Usko siis synnyttää luottamusta myös tila...
ArtikkelitJumala ei antaisi meille synnynnäisiä kykyjä, tietynlaista luonnetta, hengellisiä lahjoja ja tietynlaista elämänkokemusta, ellei hän haluisi käyttää niitä. Opettelemalla ymmärtämään niitä viit...
ArtikkelitJo Pontius Pilatus kysyi otsikon tavoin. Kysymys on ajankohtainen, koska elämme niin sanottua totuuden jälkeistä aikaa. Tällä tarkoitetaan kulttuuria, jossa...
Artikkelit”Tule, Jeesus, takaisin, vedä meidät luoksesi kirkkauteen, kanssasi taivaaseen.” Nämä siunaavat sanat helisivät korviini etsiessäni Spotifysta jotakin Jeesuksen paluu...
ArtikkelitAikamedian, Suomen Helluntaikirkon ja IK-opiston yhteinen kirjaprojekti tuottaa vuosina 2021–2025 kymmenosaisen kirjasarjan, joka sanoittaa helluntaiteologiaa ja vahvistaa seurakunnallista op...
ArtikkelitEfesolaiskirje on kirjoitettu Roomassa, ja se on yksi niin sanotuista vankilakirjeistä. Ennen Roomaan tuloaan Paavali oli ollut tutkintavankeudessa Kesareassa yli kaksi vuotta.1 Kesarea...
ArtikkelitEpävakaa tilanne Euroopassa leviää. Kiina ja Venäjä ovat vahvistaneet asemaansa Yhdysvaltojen muuttuneen Keski-Aasian politiikan vuoksi.
Samaan aikaan kun...
ArtikkelitKeskiajan lopulla syntyi ajatus, jolla oli kauaskantoisia seurauksia. Se sai jalansijaa erityisesti protestanttisissa kirkoissa ja toi mukanaan näkemyksen, jolla oli osansa ateismin leviämisessä...
ArtikkelitJumala odotti kansaansa Siinainvuorella. Siksi Elimin keitaalle ei voitu jäädä nauttimaan Jumalan puheesta ja kunnioittamaan Jumalan tekoja Israelin historiassa. Uskova ei voi pysähtyä lepäämään...
ArtikkelitVoidaan todeta, että universaalisti kaikki helluntailaiset tunnustavat Raamatun teologiansa perustaksi. Esimerkiksi suomalaisen helluntailiikkeen varsin tuoreessa uskon pääkohtien luettelossa ens...
ArtikkelitHelluntailiikkeen historia osoittaa, että se on ollut aktiivinen spritualiteetissaan, ahkera evankeliumin julistamisessa ja intohimoinen lähetystyössään. S...
ArtikkelitKun lapsi kuolee, läheinen sairastuu vakavasti, mieli järkkyy, aviopuoliso hylkää, mietimme, miksi Jumala sallii kaiken tämän. Pahimmil...
ArtikkelitTosiasia on, että helluntailaisuus ei syntynyt tyhjästä eikä tyhjiössä, vaikka jotkut helluntailaisuuden piirissä ovatkin tuoneet esi...
ArtikkelitUnkarin juutalainen yhteisö on ollut yksi vaikutusvaltaisimpia juutalaisyhteisöjä koko maailmassa.
ArtikkelitMilloin viimeksi olet ollut niin vaikuttunut jonkun toisen ihmisen puheista tai teoista, että olet pysähtynyt miettimään toimintaasi tai arvojasi? Monella oma vanhempi, opettaja tai pastori voivat...
ArtikkelitVuosi 2020 myllerryksineen hakee vertaistaan. Tuli koronavirus ja otti hallinnan. Sen myötä yhteiskuntaa riepottelivat tiheät käänteet. Säädökset vaihtelivat, ja toden ja epätoden raja alkoi häily...
ArtikkelitKun saksalainen uskonpuhdistaja Martin Luther (1483–1546) irtaantui katolisesta kirkosta ja sen opeista, oli odotettavissa toisenlainen suhtautuminen juutalaisiin kuin se, mitä valittu k...
ArtikkelitTavoitteemme elämässä on menestyä ja saavuttaa monenlaista hyvää: löytää hyvä aviopuoliso ja saada lapsia ja toivoa myös heille menestystä elämässä. Nämä kun toteutuvat, niin voi tuntea itsensä ty...
ArtikkelitPerhe on yhteiskuntamme tärkein yksikkö. Perheissä koetaan elämänvaiheiden koko kirjo iloineen ja suruineen. Perheet voivat olla pieniä tai hyvinkin suuria, mutta yhteistä kaikille on se, että per...
ArtikkelitOlemme eläneet mielenkiintoisen ja haastavan koronakevään. Monet työntekijät ovat kertoneet töiden lisääntymisestä ja uusista toimintatavoista työssään. Toisaalta jotkut ovat joutuneet kokemaan lo...
ArtikkelitSeurakunnasta erottamiset ovat vähentyneet ja useimmissa seurakunnissa käytännössä loppuneet kokonaan. Menneinä vuosikymmeninä tarkoitus oli säilyttää seurakunta aidosti uskossa olevien ja opin...
ArtikkelitSeurakuntien yhteistyöllä on helluntailiikkeessä pitkät perinteet. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet seurakuntien yhteiset organisaatiot muun muassa lähetystyöhön, kotimaan evankeliointiin, ku...
ArtikkelitUudistettu rahankeräyslaki tuli voimaan 1. maaliskuuta. Lainmuutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa rahankeräysten järjestämistä, helpottaa yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaa ja vähen...
ArtikkelitJay Conrad Levinson (1933–2013) oli markkinoinnin ja liike-elämän alan kirjailija, joka loi käsitteen guerrilla marketing – sissimarkkinointi. Levinsonin samannimistä kirjaa vuodelta 1984 on myyty yli...
ArtikkelitMusiikki on ehtymätön ja pysyvä puheenaihe seurakunnissa. Eikä ihme. Jumala loi ihmiseen sisäisen kaipuun ja antoi musiikin sillaksi tähän elämänkipinään.

Dynaamisuudellaa...
ArtikkelitRunsaat tuhat vuotta sitten nykyisen Venäjän alueella oli juutalaisvaltio Kasaaria. Siitä polveutunutta juutalaisvähemmistöä elää yhä Liettuassa.
ArtikkelitHelluntaikirkon eettis-opil­linen toimikunta valmiste­lee Helluntaikirkon hallituksel­le oppiin ja etiikkaan liittyviä kannanottoja ja selvityksiä. Vii­me vuosina on esimerkiksi tar­kennettu...
ArtikkelitAikansa tähtisaarnaajan elämä osoitti, että Jumala voi tehdä suuria vielä senkin jälkeen, kun kaikki tuntuu inhimillisesti menetetyltä. Yhdessä asiassa Niilo Yli-Vainio toimii jälkipolville varoittava...
ArtikkelitHyvä Sanoma ry:n ja IK-opiston Kutsumuspolku on jo usean vuoden ajan varustanut ja rohkaissut seurakuntalaisia kertomaan evankeliumia. Viikonloppujaksoina toteutettavaan koulutukseen on osal...
ArtikkelitJeesuksen puheet olivat todellista ihmisten välisen tasa-arvon ylistystä. Hän antoi esimerkiksi tällaisen ohjeen lähimmäissuhteisiin: ”Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä...
ArtikkelitMikä on meidän näkemyksemme Jeesuksesta paimenena? Onko se liian vähäpätöinen, kapea ja merkityksetön? Kyseenalaistammeko Jeesuksen valtuuksia toimia paimenena, johtajana, isäntänä tai omistaj...
ArtikkelitEvankeliumien mukaan Jeesus oli koditon, vailla vakituista asuinpaikkaa. Elämän alussa Jeesuksen koti ja syntymä­paikka oli eläinten talli, koska perhe ei mahtunut mihinkään majataloon (Luuk. 2:7)...
Artikkelit”Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka keskuudessanne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajinanne Herran nimissä ja ojentavat teitä. Osoittakaa heille aivan erityistä kun­nioitust...
ArtikkelitHelluntailiikkeessä tehdään parhaillaan strategiatyötä, johon liittyen kaikille Suomen helluntai­seurakunnille on lähetetty tärkeä kysely. Kyselyllä kartoitetaan vanhimmistojen ja johtoryhmien näk...
ArtikkelitJumala näyttää toimivan eri aikoina eri tavoin. Esimerkiksi Joosuan valloittaessa Luvattua maata Jumalan antamat määräykset olivat erilaiset kuin Jeesuksen antamat elämänohjeet. Jumala ottaa huomi...
ArtikkelitElämme aikakautta, jolloin seurakunnat ovat yhä enenevissä määrin monikulttuurisia. Monikulttuurisuus ei ole ainoastaan maahanmuuttajien mukana tullutta rikkautta, vaan sitä on olemassa myös k...
ArtikkelitSuomalaisen diakonian teologiaan on vaikuttanut useita aatevirtauksia, jotka ovat syntyneet historian mukana kehittyneistä teologisista ajattelu- ja tulkintamalleista. Taustalla ovat varhaiskr...
ArtikkelitYhdessä Raamatun tärkeimmistä kohdista, Matt. 11:28–30, Jeesus määrittelee opettamansa elämäntavan eli halakhan oppilailleen. Matteuksen evankeliumin juutalaiskristityille ensilukijoille teksti to...
ArtikkelitTapahtuma-ala on Suomessa yleisesti ottaen kasvussa. Tapahtumien laatuun halutaan panostaa. Myös alan koulutus on viime vuosina lisääntynyt: nykyisin on mahdollista suorittaa esi­merkiksi kulttuur...
Artikkelit”YouTube toimii minulla television korvikkeena, viihteenä. Siellä on lyhyitä videoita, joissa vaikka testataan uusia muotitrendejä tai osallistutaan haasteisiin. Seuraan uskovaisia nuoria naisia,...
ArtikkelitKuuntelin Syyspäivillä raskautettujen työntekijöiden juttuja ja syntyi ajatuksia. Onko niin, että seurakuntasysteemimme on jollakin tapaa sairas ja ihmiset käyttäytyvät terveesti, kun he sairastuvat?...
ArtikkelitJohanneksen evankeliumin neljännessä luvussa Jeesus opetti opetuslapsiaan näkemään asioita syvemmältä merkitykseltään. Hän toi esimerkin arkipäivän keskeltä, viljan kypsymisestä. En tiedä, missä v...
ArtikkelitMerkittävä määrä Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on kääntynyt kristinuskoon. Tämä on synnyttänyt kysymyksen siitä, ovatko kääntymiset aitoja vai keino saada oleskelulupa Suomesta. Uskon ai...
ArtikkelitFida Internationalin Israel- ja juutalaistyö on määrätietoista ja siinä etsitään uusia haasteita. Työ juutalaisessa maailmassa on vaativaa, ja siihen tarvitaan jatkuvasti uusia ihmisiä sekä varoja...
ArtikkelitRaamatussa korostuu oikeuden­mukaisuuden ja totuudellisuuden merkitys oikeastaan alkulehdiltä loppuun asti. Jotta ihmisyhteisö voisi toimia luomakunnassa ”viljelevänä ja varjelevana” yksikkönä, si...
ArtikkelitTyötä tehdessä unohtuu helposti Raamatun ohje lepo­päivän pitämisestä (2. Moos. 20:8). Ja vaikka ei unohtuisikaan, ny­kyään elämä täyttyy työn lisäksi muista vastuista ja velvollisuuksista perheen...
ArtikkelitUskaltaisitko jättää ovet auki yöksi, kutsua tuntemattomat vieraat kotiisi nukkumaan ja lainata heille uudehkon autosi koko päiväksi veloituksetta? Minä en, mutta olen ikuisesti kiitollinen sille...
ArtikkelitHelluntailiikkeeseen lukeutuu Suomessa noin 240 paikallis­seurakuntaa. Helluntaiseurakunta löytyy lähes jokaisesta Suomen kunnasta isompana tai pienempänä versiona. Vieläkö tänne mahtuu lisää?
...
ArtikkelitOlen kasvanut lapsesta asti helluntaiherätyksen vaikutuspiirissä. Lapsuudesta muistan, miten oman seurakunnan lähettien lähtö- ja tulojuhlat olivat merkityksellisiä normaalin
kokousrytmin keske...
ArtikkelitLukemattomat ihmiset ovat nytkin keskellä lähtöprosessia. Yksi kamppailee kutsumuksensa kanssa, toinen yrittää saada riittäviä kannatuksia ja kolmas järjestelee lasten koulunkäyntiä ulkomail...
ArtikkelitHeinäkuussa suomalaista mediaa puhutti ilmiö nimeltä Ed Sheeran.

Malmin lentokentän konserttiareenalle pakkautui kahden päivän aikana yli 100 000 ihmistä kuuntelemaan tava...
ArtikkelitMaailmassa on monenlaista teologista koulutusta. On turvallista opiskella oman liikkeen arvot ja uskon pääkohdat tärkeiksi näkevässä raamattukoulussa. IK-opiston arvopohja on yhtenevä Suomen h...
ArtikkelitTapasin konferenssissa Keuruulla tuttuja, joiden kanssa ensikontakti on jo 52 vuoden takaa. Kun pieni, pyöreä 6-vuotias poika pääsee isoveljensä ansiosta alaikäisenä lastenleirille, niin siinä rakenne...
ArtikkelitAikoinaan lainoppineet halusivat kiusata Jeesusta ja esittivät hänelle kysymyksiä, joiden olettivat olevan Jeesukselle kompastukseksi. Eräs lainoppinut testasi Jeesuksen tietoa kirjoituksist...
ArtikkelitKristinusko on vainotuin uskonto maailmassa. Viime aikojen terrori-iskut Sri Lankassa ja Burkina Fasossa ovat osoittaneet, että väkivaltaa oman uskontonsa levittämisessä käyttävät kokevat myös...
ArtikkelitMyös herätyskristillisyydellä on rasistista historiaa. Esimerkiksi Etelän baptistit yrittivät 1800-luvulla sinnikkäästi perustella Raamatulla afrikkalaisten pitämistä orjina. Helluntaiherätysk...
ArtikkelitHelsingin Sanomien artikkelissa spekuloidaan ajatuksella Amerikan uskonnollisen oikeiston kaltaisen voimakeskittymän syntymisestä Suomeen.
ArtikkelitUseat kriteerit kertovat hyvinvointivaltiossamme suuresta avun tarpeesta. Teemme seurakunnissa hyvän päätöksen, jos emme käännä katsettamme pois sosiaalisista ongelmista vaan päätämme t...
ArtikkelitHyvinvointiuskovaisten määrä on viime vuosina kasvanut. Uushenkisyys on joukko erilaisia henkisyyden muotoja, joiden tavoite on usein parantaa terveyttä eri tavoin. Uushenkisyys etsii vastauk...
ArtikkelitSuomalaiset elävät monessa suhteessa informaatiotulvassa ja tietoa saa helposti. Tunnen nuoren miehen, joka kävi lukion, meni yliopistoon ja valmistui maisteriksi ostamatta yhtään uutta koulu...
ArtikkelitKevät on ihanaa aikaa. Meille romaneille yksi kevään merkki on kansainvälinen romanien kansallispäivä 8. huhtikuuta. Päivän viettoon liittyy monenlaisia tunnelmia.

Erääss...
ArtikkelitMaali on vielä märkää, mutta tulevan seurakuntatilan seinään kirjoitettu teksti on tänään totta enemmän kuin koskaan: ”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa? Minä teen tien...
ArtikkelitTutkimusten mukaan lähes joka neljäs työssäkäyvä on uupunut työssään. Helluntaiseurakuntien työntekijätkään eivät ikävä kyllä ole suojassa työuupumukselta. Työyhteisönä helluntaiseurakunta on k...
ArtikkelitEvoluutio-oppi on mullistanut käsityksiä maailman synnystä ja muuttanut suhtautumista kristinuskon perusteisiin. Amerikassa kiistellään, saako kouluissa opettaa evoluutioteoriaa ja onko luomisuskon o...
ArtikkelitTodellisen herätyksen keskeinen hedelmä on katumus. Karismaattisuutta koskevissa keskusteluissa sitä näkee harvoin.
ArtikkelitHelluntaiherätys Suomessa on koko satavuotisen historiansa ajan hakenut suhdettaan yhteiskuntaan. Mahtaako se nyt olla kohdallaan?

Helluntaiherätyksen alkuvuosien voimahahmo...
ArtikkelitKristilliset arvot ovat eettisen diakoniatyön perusta. Työssä si­toudutaan kristilliseen ihmiskä­sitykseen, joka sisältää ajatukset luomisesta ja lunastuksesta. Jo­kaista ihmistä kunnioitet...
ArtikkelitTämän kysymyksen ratkaisevat pastorit omalta kohdaltaan vii­koittain. Mikä on teologisen tietä­myksen, Raamatun tuntemisen ja niin sanotun spiritualiteetin, Hen­gen vaikutuksen ja ohjauksen...
ArtikkelitLähetyskartta ei ole enää sa­manlainen kuin siirtomaa-ajan lo­pulla. Silloin läntisestä maailmas­ta mentiin muualle. Nyt mennään ja tullaan kaikkialta kaikkialle.

Pakol...
ArtikkelitNyt ei puhuta korkealta ja ko­vaa vaan nöyrästi ja hiljaa. Ke­nen puoleen kääntyä, kun tun­teet menevät vuoristorataa ja syyllisyys nousee pintaan: Mitä olen tehnyt, kun lapseni on joutunut...
ArtikkelitJoukko Elämä ja Valo ry:n va­paaehtoistyöntekijöitä ajaa pie­nen ränsistyneen mökin pihaan. Pihapiiri on hieman sekainen, koira juoksee haukkuen auton ympärillä. Mökin isäntä astuu ul­ko-ov...
ArtikkelitSeurakuntien yhteistyöllä on helluntailiikkeessä pitkät perin­teet. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet seurakuntien yhtei­set organisaatiot, kuten Fida ja Avainmedia lähetystyöhön, Hyvä Sa...
ArtikkelitMuuten hyvä otsikko, mutta sellaista laulua ei ole olemassa, jonka kaikki osaavat. Kenelläpä ei olisi mielipiteitä lauluvalintojen onnistumisesta. Mikä on tarpeeksi tuttua mutta kuitenkin tuorett...
UutisetSosiaalisen median tarinan voidaan katsoa alkaneen siitä, kun Facebook ja YouTube avattiin vuosina 2004 ja 2005. Nyt ympärillämme on ensimmäinen aikuisuuden saavuttanut nuori sukupolvi, joka ei tunne...
UutisetHuipputeknologia seuloo haitalliset yksilöt suuristakin väkijoukoista.
UutisetIK-opisto teki Syyspäivien toimeksiannosta laajan kyselyn Suomen helluntaiseurakuntien tilanteesta ja tulevaisuudenodotuksista. Kyselyyn vastasi edustaja 134 helluntaiseurakunnasta, ja nämä yhteisöt e...
ArtikkelitJeesus toimi ja opetti kunnia-häpeäkulttuurissa. Myös risti oli roomalaisessa yhteiskunnassa ensisijaisesti häpeärangaistus.
ArtikkelitJumalan valtakunta on syntisiä, ulkopuolisia ja eri tavoin köyhiä ihmisiä varten.
Evankeliumin kertomuksessa tuhlaajapojasta Jeesus opettaa jotakin olennaista Jumalan luonteesta ja suhtautumisesta...
ArtikkelitJos Jumala syntyy ihmiseksi ja kuolee ristillä, silloin uskovatkin ovat velvollisia asettamaan naapurin edun itsensä edelle. Vaikka se kirpaisisikin.
ArtikkelitOtsikon alkuosa on osa van­hasta suomalaisesta sanonnas­ta. Vaikka sukunimen käyttö on Suomessa varsin nuori ilmiö, se on kuitenkin suvuille tärkeä asia.


Niin kuin...
ArtikkelitTutkimusten mukaan kristityt ovat muita ennakkoluuloisempia. Onneksi lähimmäisen rakastamista voi opetella.
ArtikkelitAina silloin tällöin tulee tilai­suus kertoa medialähetysjärjestö Avainmediassa tapahtuvia tosi­tarinoita. Nämä tarinat laajenta­vat kuulijoiden käsitystä media­lähetystyöstä.
...
ArtikkelitAikamme uutisvirrassa ui monenlaisia paljastuksia ja kampanjoita. Kauan kannettuja kuormia on alettu purkaa julkisuuteen. Asiat, joita on täytynyt sosiaalisen paineen vuoksi peitellä, pu...
ArtikkelitÄsken julkaistussa Turun yli­opiston oikeustieteellisen tiede­kunnan, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja Yhdenvertai­suusvaltuutetun tutkimuksessa vertailtiin irakilaisia turvapaikan­ha...
ArtikkelitPerusopetuslain 2 §:n mu­kaan koulun tulee tukea oppilai­den kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Tehtävä on säädet­ty Opetushallituksen, kuntien ja muide...
ArtikkelitSuomi 100 vuotta -juhlavuoden aikana kirjailija Väinö Linnan tuotanto nousi esille monta ker­taa. Linnan pääteokset Tuntema­ton sotilas ja Täällä Pohjantähden alla -trilogia ovatkin kansalli...
ArtikkelitSielunhoitajan vaitiolovel­vollisuus on vuoden 2016 alusta lukien ollut voimassa myös vapaakristillisissä yhdyskunnissa. Luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa rippisalaisuus on ollut voi...
ArtikkelitJulkisuudessa keskustellaan tuon tuostakin järjestöjen varain­hankinnasta. Toimittajat esittä­vät klassikkokysymyksen ”pal­jonko lahjoituseurosta menee perille?” ja yrittävät asettaa jär­jes...
ArtikkelitRaamatun Psalmien arvioidaan syntyneen noin 3 000 vuoden ajanjaksolla, alkaen Moosekses­ta ja päättyen Daavidin aikaan.

Psalmien tekijöistä parhaiten nousee esiin kuningas Daav...
ArtikkelitPerheiden hyvinvointi on ollut keskeinen osa romanilähetysjär­jestö Elämä ja Valo ry:n toimin­taa koko sen yli 50-vuotisen his­torian ajan. Aikoinaan Suomen eri paikkakuntia kierrettiin yh­d...
ArtikkelitRistin Kansa -lehti julkaisi nu­merossa 1/2018 virheellisiä väit­teitä Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestyksestä ja toi­mintaperiaatteista. Lehden pää­toimittajan Juhana Lehmuskosken...
ArtikkelitNuoruus on merkittävä ajanjak­so ihmisen elämässä. Nuori arvioi lapsuudessa oppimaansa ja vertaa kodin mallia perheen ulkopuolis­ten henkilöiden käsityksiin. Nuo­ri työstää mielipiteitään, a...
ArtikkelitSuomen viranomaiset eivät ota kantaa uskontoihin vaan pysyt­täytyvät puolueettomina. Tällä tavalla pyritään varmistamaan uskonnonvapauden toimivuut­ta. Jotkut tahot vaativat vielä pi­demmäll...
ArtikkelitMobiiliverkkojen kehittymi­nen, satelliittien tarpeen vähen­tyminen ja yksityisen katsomisen mahdollisuus avaavat uusia mah­dollisuuksia medialähetystyön te­kemiseen – etenkin arabi- ja mus­...
ArtikkelitMe olemme helluntailaisina ha­lunneet usein uida vastavirtaan. Olemme halunneet olla radikaa­listi erilaisia. Helluntailiike on ol­lut myös protestiliike.

Tällä hetkell...
ArtikkelitSuomen Helluntaikirkon maa­hanmuuttajaryhmä on harhaan­johtavasta nimestään huolimat­ta pääosin suomalaisista koostu­va työryhmä. Tosin siihen kuuluu myös muualta Suomeen muutta­neita asiant...
ArtikkelitKun uskonnoton kosmologi ja uskonnollinen kielitieteilijä alka­vat keskustella elämän tärkeis­tä asioista, siitä voi muodostua antoisa keskustelu tai turhaakin turhempi väittely. Ensin maini...
ArtikkelitPohjoismaisen helluntailähe­tystyön voima on ollut vahvassa paikallisseurakunta-ajatuksessa. Jokainen seurakunta on nähnyt tehtävänään olla osa Jeesuksen antaman lähetystehtävän lop­puun saa...
Artikkelit
TYTTÖJEN silpomisella tarkoi­tetaan kaikkia ei-hoidollisia toi­menpiteitä, joilla joko poistetaan osittain tai kokonaan tyttöjen ul­koiset sukuelimet tai vahingoite­taan niitä muulla tav...
ArtikkelitTurvallisuus on nyt otsikois­sa. Niistä voidaan lukea, että yleinen turvallisuuden tunne on heikentynyt ja koko yhteiskun­ta arvioi uudelleen turvallisuus­tekijöitä. Joudumme hengellise­nä y...
ArtikkelitSuomen satavuotista itsenäi­syyttä on juhlittu ja kauneim­mat joululaulut jo melkein lau­lettu. Mitä kaikkea isänmaalliset ja jouluiset laulut kertovatkaan Suomen kansan eri vaiheista, sen t...
ArtikkelitSielunhoitoa harjoitetaan mo­nella eri tavalla ja tasolla. Sielun­hoito on osa kristillisen kirkon uskon harjoittamista lähimmäi­senrakkauden muodossa. Se on myös aina heijastellut omaa ai­k...
ArtikkelitRaamattu ei anna täsmällisiä ohjeita siitä, miten seurakunnan varoja tulisi hallita tai miten seurakunnan johtorakenne pitäisi järjestää. Seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Yhtä selvä...
ArtikkelitIslamin suurin painotus on Jumalan ykseydessä. Muslimien mukaan synneistä suurin on asettaa joku Jumalan yläpuolelle tai rinnalle.


Muslimille Jumala on maailmank...
ArtikkelitJournal suljeof the Plague Year (suom. Ruttovuosi) on Daniel Defoen romaani vuodelta 1722. Maailmankirjallisuuden ensimmäinen menestyskirjailija Defoe (1660–1731) tekee puolifiktiivises...
ArtikkelitTurvallinen usko perustuu oikeaan käsitykseen Jumalan armosta.
ArtikkelitSuomen Helluntaiherätyksen yhtenä menestyksen salaisuutena voidaan pitää seurakuntien yhteistyötä. Yhteinen tehtävä sekä näky sen toteuttamisesta ovat synnyttäneet ja ylläpitäneet sitä...
ArtikkelitVanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, Septuagintassa, esiintyy useita kertoja termi proseelytos, proselyytti. Aluksi sana tarkoitti juutalaisten keskuuteen asettunutta muukal...
UutisetKeitä olivat uskonpuhdistuksen isät? Entä mitkä reformaation neljä pääperiaatetta vaikuttivat meidän päiviemme vapaaseen kristillisyyteen?
ArtikkelitEuroopan unionin uudistettu yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan keväällä 2016. Sitä aletaan soveltaa keväällä 2018, jolloin viimeistään henkilötietojen käsittelyn tulee kaikissa seurakunnissa olla...
ArtikkelitUutisointi turvapaikanhakijoiden suurista kristityksi kääntymisten määristä on hämmentävää. Migri eli Maahanmuuttovirasto epäilee kääntymisiä keinona saada turvapaikka.


Ek...
ArtikkelitEuroopassa elää 10–12 miljoonaa romania. He ovat maanosamme suurin etninen vähemmistö. Suurimmat romanivähemmistöt löytyvät Bulgariasta, Makedoniasta, Romaniasta ja Slovakiasta.

...
ArtikkelitMusiikilla on helluntaiherätyksen alkuajoista lähtien ollut iso merkitys jumalanpalveluksissa. Suomessa jo herätyksen alkumetreillä koottiin tietenkin heti lauluvihko, josta Barratin vie...
ArtikkelitKysymys pelastuksesta on kautta vuosituhansien kuulunut ihmiskunnan suurten kysymysten joukkoon. Islamin opetus lankeemuksesta, ihmisen syntisyydestä ja pelastumisesta poikkeaa selkeällä...
ArtikkelitRaamattu- ja teologinen koulutus on ollut vilkkaan kansainvälisen keskustelun aiheena viimeisten vuosikymmenten aikana. Pyrittäessä löytämään ratkaisuja koulutuksen haasteisiin ja heikko...
ArtikkelitTulkitsijan persoona vaikuttaa tulkintaan. Se, millainen ihminen on kokonaisuutena, tulee osaksi sitä, mihin asioihin hän kiinnittää lukiessaan huomiota. Kulttuurinen ja ideologinen taust...
ArtikkelitRadikaali Magnus Persson oli vieraana Helsingin Talvipäivillä vuonna 2000. Samaan aikaan tuo alle kolmikymppinen evankelista herätti keskustelua kotimaassaan Ruotsissa. Hän järjesti muun...
ArtikkelitMiksi totuttujen asioiden muuttaminen seurakunnassa on niin vaikeaa? Pieniinkin käytännön asioiden muutosaikomuksiin saatetaan reagoida voimakkaasti tunteella ja kokea muutosesitys loukka...
ArtikkelitJuhannuskonferenssi, Fida, Tellus-lähetyskonferenssi ja Iso Kirja-opisto. Tässä muutamia Helluntaiherätyksen lippulaivoja, jotka ovat ilmentäneet jo pitkään herätysliikkeemme elinvoimaisu...
ArtikkelitEnnen koko kylä osallistui lasten kasvattamiseen. Nykyään kasvatustehtävää pallotellaan kodin, koulun, seurakunnan ja muun yhteiskunnan välillä, mutta mikään taho ei tunnu saavan siitä pitävää otetta...
ArtikkelitYHTEISKUNNALLINEN edunvalvonta on merkittävä osa Suomen vapaakristillisen neuvoston (SVKN) tehtävää. Siksi viime vuosina on käyty keskustelua siitä, miten vapaakristillisten kirkkojen ääni tulisi maas...
ArtikkelitHeinäkuussa tulee kuluneeksi tasan 40 vuotta ensimmäisen helluntailaisen aktioryhmän lähdöstä Suomesta. Kesä on aktioiden sesonkiaikaa.

Missionuoret (YWAM) viritteli aktiotyötä Suomessa j...
UutisetKesän kaksi Reality-leiriä olivat osoitus siitä, että työ kehitysvammaisten parissa alkaa vakiintua osaksi helluntailiikkeen toimintaa.
ArtikkelitPia Hämäläistä kiinnostaa enemmän Jumalan toimintalogiikka kuin toisten ihmisten ajatukset ja tunteet.
ArtikkelitOman paikan löytäminen seurakunnassa edellyttää sekä hengellistä yhteyttä että toimivaa sosiaalista vuorovaikutusta.
ArtikkelitOlemme kuulleet sanottavan, että demokratia ei sovi seurakuntaan ja ettei asioita pitäisi päättää äänestämällä. Miten asiat sitten pitäisi ratkaista, jos täyttä yksimielisyyttä ei löydy?...
ArtikkelitSuomalainen usko musiikissa ulottaa juurensa pitkälle historiaan, ja monet aikanaan syntyneet laulut jatkavat elämäänsä yhä. Musiikin ja sanan yhdistelmä suomalaisenkin uskon ilmaisijana...
ArtikkelitLiike-elämässä sukupolvenvaihdokseen valmistaudutaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Osuuspankkiryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen pitää viestikapulan siirtämisen sotien jälkeisiltä...
ArtikkelitKokemuksella on ollut ja on edelleen iso painoarvo helluntai­laisessa hengellisyydessä ja teo­logiassa. Tämä on tullut esiin eri­tyisesti siinä, että pelastuksen kokemuksellisuutta ja hengel...
ArtikkelitNeuvostoliitossa oli sen viimeisinä vuosina 1980-luvun lopulla lähes 300 miljoonaa asukasta. Yksi heitä yhdistävistä asioista oli venäjän kieli. Vaikka viidellätoista neuvostotasavallall...
Artikkelit”Tulen ja jään laulu edustaa modernin laatufantasian kentässä puhtaimmillaan sellaista, joka useimmiten lukijoille tulee fantasiakirjallisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä mieleen. Tu...
ArtikkelitSyksyn 2015 pakolaistulva aiheutti melkoisen mylläkän. Nyt, tilanteen ollessa jo rauhoittumaan päin, on hyvä arvioida mennyttä puoltatoista vuotta.


Muutamilla seurakunnill...
ArtikkelitKuoroja on tällä hetkellä Suomessa noin 3 000, ja niiden lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Määrästä puuttuu vielä koulujen kuoroja, joten niitä on enemmänkin.

Laulun voimaan on aina uskottu myös seu...
ArtikkelitJotta voi ymmärtää Ristin Voiton uutisnäkökulmaa, lehteä on tarkasteltava sen omassa viitekehyksessä. Ristin Voitto, kuten muutkin hengelliset julkaisut, on aikoinaan perustettu mission vuoksi. Julkai...
ArtikkelitReformaation merkkivuosi nostaa esille kysymyksen kristikunnan jakaantuneisuudesta, ja siksi vuoden aikana on syytä kiinnittää huomiota myös kristittyjä yhdistäviin asioihin. Mielenkiintoisen näköalan...
ArtikkelitVihan hedelmät (engl. The Grapes of Wrath) on amerikkalaisen John Steinbeckin (1902–1968) vuonna 1939 ilmestynyt klassikkoromaani. Kirja voitti seuraavana vuonna sekä National Book Award- että Pulitze...
ArtikkelitSeurakunnan perustehtävä on julistaa evankeliumia. Tästä ei juurikaan esiinny näkemyseroja. Mutta kenelle evankeliointi seurakunnassa kuuluu ja mitä evankeliumin julistaminen tarkoittaa käytännössä?...
ArtikkelitKun pastoreiden kanssa keskustelee, usein tulee esille sielunhoidon tarve seurakunnissa. Monet ihmiset ovat haavoittuneita ja tarvitsevat tukea.

Tuen tarpeessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutt...
ArtikkelitNäemme ympärillämme moraalisten arvostusten muuttuvan. Aikaisemmin huonoina pidettyjä asioita ei enää paheksuta kuten ennen, ja moraalisia vaatimuksia perustellaan uudella tavalla. Tätä kehitystä seur...
ArtikkelitTällä hetkellä media elää merkittävää ja nopeaa muutosta. Murros vaikuttaa viestinten toimintaan ja tapaamme kuluttaa mediaa. Aika, jolloin perheessä oli yksi puhelin ja televisio keskellä kotia, alka...
ArtikkelitYK:N tilastojen mukaan vuonna 2016 yli puolet maailman väestöstä eli kaupungeissa. Kaupunkien määrä ja asukasluku kasvavat kaikissa maanosissa, mutta nopeimmin Aasiassa ja Afrikassa.

Maailmassa...
ArtikkelitReformaation eli uskonpuhdistuksen katsotaan käynnistyneen Martti Lutherin kuuluisista teeseistä vuonna 1517, vaikka jo sitä ennen oli noussut esille katolisen kirkon ylivaltaa vastustavia ryhmiä ja j...
ArtikkelitKoko kristillinen kenttä mutta erityisesti maahanmuuttovirasto Migri on yllättynyt, kuinka moni syksyn 2015 turvapaikanhakijoista on kääntynyt kristityksi. Kääntymyksiä on mahdoton tilastoida, sillä o...
ArtikkelitItämaan tietäjät lahjoineen kelpaavat esikuviksi kristityille.
ArtikkelitLutherin toivorikkaassa virressä soivat elämän tunnot kaikkine sävyineen.
ArtikkelitKiitollisuuden ilmauksena suomen kielessä käytetään sanaa kiitos. Perinteisesti tätä sanaa on kansamme parissa käytetty harvakseen, koska on pelätty sen ylpeäksi tekevää vaikutusta. Virheiden löytämis...
ArtikkelitTama artikkeli tarkastelee sitä, minkälaisia yhteyksiä Ristin Voiton teksteillä on Raamattuun ja miten Ristin Voiton kirjoittajat hyödyntävät lukijoiden raamatuntuntemusta.

Vaikka Raamatulle vo...
ArtikkelitIhminen on pohtinut elämän tarkoitusta halki ihmiskunnan historian. Tarve tarkoituksen ja merkityksellisyyden kokemiseen on suunnitelmallisen Jumalan kuvaksi luodun ihmisen ominaispiirre. Tämän tarpee...
ArtikkelitKristillisten arvojen kunnioitus ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa enää niin itsestään selvää kuin sata vuotta sitten. Yhtenäinen ja kristillisten arvojen pohjalta toimiva yhteiskunta on muuttunut m...
Artikkelit”Musiikki on makuasia”, on tapana sanoa. Tämä pitää paikkansa myös uusimpien neurologisten musiikkitutkimusten mukaan.
ArtikkelitArvostelu ja arviointi näyttäisi olevan nykyisin kovin suosittua sosiaalisessa mediassa. Tämä ajan trendi nostaa esiin kysymyksen, millä edellytyksillä kristitty voi ojentaa muita seurakunnan jäseniä?...
ArtikkelitVielä muutama vuosikymmen sitten Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tähyiltiin etelään lähetyshaasteita etsittäessä, ja Afrikka oli keskeinen lähetystyön kohdemaanosa. Suomen helluntaiseurakuntien kaikk...
ArtikkelitUppsalan kirkolliskokous vakiinnutti uskonpuhdistuksen ja luterilaisen tunnustuksen Ruotsin valtakunnassa vuonna 1593. Kokouksen päätös oli suunnattu torjumaan ennen kaikkea katolisen kirkon oppia, mu...
ArtikkelitJo vuodesta 2004 valmisteilla ollut kansainvälinen dialogi luterilaisten ja helluntailaisten välillä pyörähti käyntiin syyskuussa Filippiineillä pidetyllä ensimmäisellä viikon mittaisella kokoontumise...
ArtikkelitSuomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 sukupuolineutraalin avioliittolain, joka sallii avioliiton myös samaa sukupuolta olevien kesken. Laki astuu voimaan 1.3.2017.

Elokuussa 2016 evankelis...
ArtikkelitSyyriassa ja Irakissa edelleen laajoja alueita hallussaan pitävä Isis poikkeaa normaaleista valtioista monella tavalla. Sen johtajat katsovat toteuttavansa alkuperäistä islamia, palanneensa tosi uskoo...
ArtikkelitSuuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Tämä on tuonut uuden ensiluokkaisen vapaaehtoisreservin seurakuntiin. Lukuisat hyväkuntoiset ja nuorekkaat eläkeläiset ovat tarjolla palvelutehtäviin.
...
ArtikkelitEnglantilainen viktoriaanisen ajan runoilija ja kirjallisuuskriitikko Matthew Arnold (1822–1888) totesi aikanaan kuuluisaksi tulleella tavalla, että kaunokirjallisuus vähitellen korvaisi ja täyttäisi...
ArtikkelitSuomen kielen opetusta, kokkikerhoja ja kasvuryhmiä. Myös kesäleireille on osallistunut monia muslimeja.
Inkeroinen on reilun viidentuhannen hengen teollisuustaajama Kouvolassa. Wikipe...
ArtikkelitRV-lehdessä on ollut kirjoittelua seurakuntien jäsenkadosta. Ilmiön pohdinnassa on unohtunut yksi näkökulma. Jos seurakuntien toiminta on suunnattu pienenevälle kantasuomalaisten joukolle, jäsen...
ArtikkelitUsko ihmeiden mahdollisuuteen on viime vuosisatoina kyseenalaistettu rajusti. Hyviä syitä äärimmäiseen skeptisyyteen ei kuitenkaan ole olemassa.
ArtikkelitKristinusko on uskontokunnista vainotuin. Kristittyjen vainoista raportoivan Open Doors
-järjestön mukaan vuonna 2015 ainakin 7 000 kuoli uskonsa tähden ja vainottuja kristittyjä oli 350 miljoonaa...
PuheenaiheEntä jos vapauttaisimme taiteilijat toteuttamaan sitä luovuutta, jonka Jumala heihin on asettanut.
ArtikkelitMusiikin rooli seurakuntaelämässä on korostunut, ja sen vaikutusvaltaan uskotaan yhä enemmän.

Musiikkiin sisällytetään odotusarvoja, joiden katsotaan ohjaavan ihmisten käyttäytymistä. Näkemykse...
ArtikkelitLappilaiseen kyläyhteisöön johtaa ”helluntailaisten haivei”.
Artikkelit"Ah, enemmän kuin papit uskomme Jumalaan me, sinä ja minä, / Oi sielu, mutta emme rohkene leikitellä hänen mysteerillään.”

Edellä mainitun runon sommitellut Walt Whitman (1819–1892) oli 1800-lu...
ArtikkelitUskova kuuluu Jumalan perheeseen, joka kantaa häntä mutta tuo myös vapaaehtoisia velvollisuuksia.
ArtikkelitEpäilysten, pettymysten ja tappioiden hetkellä kokemus kastetuksi tulemisesta muistuttaa uskovalle, että hänet on otettu Jeesuksen omaisuudeksi.
ArtikkelitParantumisihmeet todistavat Jeesuksesta ja osoittavat Jumalan myötätuntoa kärsiviä kohtaan.
ArtikkelitJeesus kutsui opetuslapsiaan olemaan kanssaan ja keskittymään hänen kuuntelemiseensa. Jeesuksen lähellä on levollinen ilmapiiri.
ArtikkelitSeurakuntien vastuunkantajat pohtivat syitä herätysliikkeen lamaan ja etsivät avaimia uuteen kasvuun.
ArtikkelitHelluntailaisuutta on pidettynä hajanaisena joukkona. Erään arvion mukaan siihen lukeutuu noin 11 000 kirkkokuntaa tai liikettä. Pirstaleisuus on kuitenkin vain osatotuus. Merkittävä osa helluntailais...
ArtikkelitPyhä Henki varustaa uskovia luovan ja karismaattisen toimintansa kautta.
ArtikkelitParantumisten ja muiden ihmeiden tavoin kielillä puhuminen voi olla merkki uskosta osattomalle. Mutta oletko rukoillut, että osaisit myös selittää puhumasi sanoman?
ArtikkelitTerve käsitys syntien tunnustamisesta mahdollistaa aidon yhteyden Jumalaan ja lähimmäisiin, apostoli Johannes opettaa.
ArtikkelitParhaat kirjalliset lähteet kristinuskon päähenkilöstä ovat Raamatun neljä evankeliumia. Hänestä jäi kuitenkin mainintoja myös juutalaisiin ja kreikkalais-roomalaisiin teksteihin.
ArtikkelitNykyajan kristityillä olisi paljon hyödyllistä opittavaa kirkkohistoriasta. Siksi onkin harmillista, että sitä tunnetaan niin vähän.

Myös kysymys Sanan ja Hengen, järjen ja tunteen, teologian j...
ArtikkelitPommi-iskujen, pakolaisongelmien ja kasvavan rasismin keskellä kamppailevassa Euroopassa helluntaiherätys hakee yhä syvempää yhteyttä. Euroopan Helluntaiyhteisön PEF:n yleiskokous pidettiin maaliskuun...
ArtikkelitKuopion piispa kehottaa pappeja puhumaan kuolemasta ilman kaunistelevia kiertoilmaisuja.
ArtikkelitKenian Full Gospel -helluntailiike pyrkii puuttumaan afrikkalaisen kristillisyyden kipukohtiin eli menestysteologiaan, moraalin ongelmiin ja kansanuskontoihin kuuluvien haitallisten tapojen ja uskomus...
ArtikkelitEnsimmäinen Suomen helluntailähetyssaarnaaja Emil Danielsson lähti yli 100 vuotta sitten Keniaan. Suomen helluntaiseurakuntien virallinen lähetystyö siellä alkoi 1949. Työstä on syntynyt itsenäinen he...
ArtikkelitKairon ja Kapkaupungin väliltä löytyvät kristillisyyden kirkkaimmat timantit mutta myös hengellisiä rosvoja.
ArtikkelitMaaliskuun alussa Kroatian Zagrebissa pidetyssä Euroopan Helluntaiyhteisön (PEF) vuosikonferenssissa yhteisöön liittyi neljä helluntaikirkkoa; muun muassa ensimmäinen irlantilainen jäsenyhteisö, Irlan...
ArtikkelitJo alkuseurakunnan päivinä Pyhä Henki johti kristityt hyväksymään muukalaiset yhteyteensä. Maahanmuutto on tuonut länsimaisille seurakunnille nyt samanlaisen haasteen.
ArtikkelitKristillinen elämäntapa saa aina muotonsa käsillä olevassa kulttuurissa.Siksi tavoiteltava uskonelämä ei takerru muinaisiin hartauden muotoihin vaan näkyy ennen muuta siinä, miten suhtaudumme aikamme...
ArtikkelitApostolien ajattelussa oikea opetus ja oikea käytös liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
ArtikkelitJokainen meistä kuuluu yhteisöihin. Olemme jäsenenä esimerkiksi perheessä, suvussa ja
seurakunnassa. Suuri osa ihmisistä toimii päivittäin koulu- tai työyhteisössä. Myös erilaiset yhdistykset, seur...
ArtikkelitKun terroristit surmasivat vuosi sitten pariisilaisen satiirilehden Charlie Hebdon 12 toimittajaa, ihmiset ympäri maailman osoittivat solidaarisuuttaan: ”Je suis Charlie. Minä olen Charlie.” Tuosta la...
ArtikkelitToisen maailmansodan aikana natsijohtaja Adolf Hitlerin määräyksestä Raamattu muutettiin kansallissosialistisen puolueen ideologiaa vastaavaksi. Juutalaisten merkitys Jumalan omaisuuskansana poistetti...
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja