Jumalan Hengen lahjat annetaan käyttöä varten

Niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissakin ihmiseksi tulemiset kuuluvat Pyhän Hengen aikaansaamiin ensimmäisiin tekoihin. Aatamista tuli Jumalan henkäyksen kautta elävä sielu. Jeesuksesta tuli Pyhän Hengen ja Marian välisen yhteyden kautta inhimillinen olento. Pyhä Henki ei tehnyt Jeesuksesta Jumalaa – sitä hän oli aina ollut – vaan mahdollisti Jumalan Pojan ihmiseksi tulemisen.

Jeesuksesta tuli ihminen. Sama tehtävä on asetettu meillekin. Erityisesti lähetystyön konteksteissa on tärkeää tulla ennen kaikkea ihmiseksi niille ihmisille, joiden parissa teemme työtä. Kaivataan lihaa ja verta olevia ihmisiä, ei mitään korkeasti pyhiä, joilla ei näennäisesti ole ongelmia ja joiden jalat tuskin koskettavat maan pintaa.

Kun tulemme ihmisinä ihmisten luo, he ottavat paremmin vastaan myös sen sanoman, jonka heille viemme. Mitä enemmän siis saamme kokea Pyhän Hengen täyteyttä, sitä lähemmäksi ihmisiä tulemme; meidän on helpompi kohdata heitä ja kokea rakkautta heitä kohtaan. Pyhän Hengen vaikutuksesta evankelioinnista tulee luovaa. Jeesus, lihaksi tullut lähetystyöntekijä, on tässä suhteessa meille mitä parhain esikuva.

Älä halveksu lahjaa!

Ihmisenä olemiseen kuuluvat luonnolliset lahjamme. Näillä tarkoitan sellaisia kykyjä, joita usein pidämme perimän aikaansaamina. Meidän on tärkeää tunnistaa, että esimerkiksi sukupolvien ajan tietyssä suvussa periytynyt kädentaitojen lahjakkuus on myös Jumalan Hengen vaikuttamaa. Luonnolliset ja yliluonnolliset lahjamme saavat alkunsa samasta lähteestä: Jumalan Hengestä. Näin ollen jopa luonnollisilla lahjoillamme on yliluonnollinen alkuperä.

Lähetystyössä tarvitaan kipeästi tällaisia lahjoja. Ei tietenkään ole niin, että lähetystyöntekijän pitäisi olla tuhattaituri, mutta erityisesti täysin pioneerilähetystyön tilanteissa laaja taitojen kirjo on toivottava. Naiset ja miehet, jotka ovat osanneet rakentaa, kääntää kieliä, korjata autoja, pystyttää hallintokoneistoja, suoristaa jokia ja leikata lonkkaniveliä, ovat vieneet Jumalan valtakuntaa eteenpäin valtavien suoritustensa avulla. Vain Pyhä Henki voi saada ihmisessä aikaan kokonaisvaltaisen harmonian: meillä on Hengen kautta saatuja luonnollisia lahjoja, joilla voimme Herran palveluksessa hyödyttää näiden lahjojen alkulähdettä.

Ei lahjoja lahjojen vuoksi

Jerusalemin ensimmäisen helluntaikokemuksen ajankohta sattui varhaisen aamurukouksen aikaan. Luonnollisesti ei silloinkaan, kuten ei meillä nykyäänkään, ollut koko seurakunta koolla aamuvarhaisella. Tosin 120 uskovaa – heidän joukossaan seurakunnan koko johto – lähti rukouskokoukseen vähintään 380 opetuslapsen jäädessä kotiin.1

Pyhä Henki laskeutui, kristityt puhuivat uusilla kielillä, he profetoivat ja iloitsivat niin, että ulkopuolella olevatkin kiinnittivät huomiota heidän iloonsa.

Miten kauan tämä kokemus kesti? Lauloivatko he yhden tunnin ajan kielillä? Profetoivatko opetuslapset kolme tuntia? Sitä emme tiedä. Mutta tohtori Luukas kirjoittaa selvästi, mikä oli tämän karismaattisen tapahtuman seuraus: uskomattomat ihmiset kiinnostuivat asiasta.

Kun he hämmästelivät sitä, mitä oli tapahtumassa, nousi Pietari – ja hänen jälkeensä muut apostolit – ylös, ja hän selitti. Eikä hän vain selittänyt, vaan saarnasi. Pietari piti ensimmäisen ”oikean” evankelioimissaarnan, jonka kautta kuulijoille selitettiin Jeesuksen kuolema, julistettiin hänen ylösnousemustaan ja kutsuttiin heitä henkilökohtaiseen parannuksentekoon. Pelkään pahoin, että moni nykypäivän seurakunta ei antaisi uskomattomien ihmisten kysymysten keskeyttää menojaan, vaan jatkaisi ylistyslaulunsa laulamista.

Lahjat on tarkoitettu “kaduille”

Karismojen tehtävä on kiinnittää ihmisten huomio Kristukseen ja tuoda ilmi hänen valtaansa Pelastajana. Ne eivät ole olemassa vain itsensä vuoksi.

Vaikka Hengen lahjat palvelevat seurakunnan rakentumista,2 näemme Uudessa testamentissa useita tapauksia, joissa lahjoja käytetään ”kadulla” ihmisten parissa. Jeesus  käyttää esimerkiksi viisauden sanoja keskustelussaan naisen kanssa Jaakobin kaivolla.3 Ihme tapahtuu temppelin portilla Apostolien tekojen 3. luvussa. Ja Apostolien tekojen luku 5 kertoo parantumisista, joita tapahtui ihmisille, jotka oli kannettu kadulle odottamaan sitä, että Pietarin kulkiessa ohi hänen varjonsa sattuisi heihin.

Vaikuttaa siltä, että Pyhä Henki voi toimia parhaiten evankelisessa ympäristössä. Häntä ei ole lähetetty pyhien ”paapomista” varten – niiden, joilla on utopistisia odotuksia esimerkiksi siitä, että kuoleman ei tulisi kohdata meitä.

Saisimme nähdä paljon enemmän Jumalan toimintaa, mikäli luopuisimme naurettavasta vaatimuksestamme saada itse osaksemme karismaattista ylisuojelua ja odottaisimme sen sijaan Jumalan voiman ilmenemistä uskosta osattomien keskuudessa. Lupaus siitä, että Herra on kanssamme, että puhumme uusin kielin ja että sairaat paranevat kätten päällepanemisen kautta, koskee kaikkia, mutta erityisesti niitä, jotka menevät ihmisten luo.4

Mikä tekee meistä valovoimaisia?

Pyhä Henki kasvattaa meissä myös hedelmää.5 Tällä tarkoitetaan luonteemme muuttumista Jumalan Hengen vaikutuksesta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Paavali ei kirjoituksissaan pidä tätä prosessia valmistautumisena taivasta varten, vaan sen tarkoituksena on saada uskovat tulemaan toimeen toistensa kanssa ja jopa enemmänkin, muuttumaan rakkaudelliseksi yhteisöksi.6

Tätä kautta sekä yksittäinen uskova että seurakunta ovat tulleet voimalliseksi välikappaleeksi evankeliointi- ja lähetystyössä. Eivät niinkään sanamme ole voittaneet monia ihmisiä Jeesukselle, vaan se, että meistä on saanut tulla jotain uutta Kristuksen kautta. Kyseessä on puoleensavetävä erilaisuus, ei kummajaisena oleminen tai etäisyyden ottaminen, vaan todellinen vaihtoehto tämän ajan elämäntyylille.

Seurakunta, jossa on edellä mainitun kaltaisia uskovia, ei tarvitse mitään varsinaista evankeliointiohjelmaa. Ihmiset tulevat sinne nähdessään aitoja ihmisiä. Jumalan Hengen vaikuttama rakkaus on saanut aikaan sellaista lämpöä ihmisten välille, jollaista ei ole aistittavissa missään muussa yhteisössä koko maailmassa.

Rakkaus on suurin hedelmä

Ensimmäinen Pyhän Hengen kasvattama hedelmä onkin rakkaus. Monet pitävät Galatalaiskirjeen 5:12:ssa ensimmäisenä mainittua agape-rakkautta kaikkien muiden sen jäljessä tulevien Hengen hedelmän osien yläotsikkona.

Rakkaus puhuu itsestämme poikkeavien ihmisten hyväksymisestä, mikä on meille mahdollista Pyhän Hengen kautta. Hedelmän ulkonainen tunnusmerkki on puoleensavetävyys, mutta sen sisällä asuva periaate on kasvu. Tultuaan sisälle Jumalan valtakuntaan meille uskotut ihmiset saavat kokea Kristuksen vaikuttamaa muuttumista ja Pyhän Hengen antamaa kasvua, sitä samaa, jota mekin jo olemme saaneet kokea. Pyhä Henki vaikuttaa yliluonnollisten lahjojen kautta Jumalan valtakunnan laajenemista.

Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 12. luvussa lueteltua yhdeksää Hengen lahjaa on ryhmitelty ja järjestelty useilla eri tavoilla. Apostolien teoissa on nähtävissä esimerkkejä jumalallisia tekoja välittävistä lahjoista. Meille kerrotaan henkien erottamisesta, parantumisista, ihmeistä ja viisauden sanojen toiminnasta – mutta niiden ilmenemisten tapahtumapaikkoja ovat usein ulkoilmakokoukset, torievankelioinnit ja marttyyrien elämänvaiheet.

Jumalan tekojen muuttava vaikutus

1950-luvulla asui kaksi teini-ikäistä nuorta Pohjois-Malawin pienessä Kauliran kylässä. Molemmat kuolivat tapaturmaisesti, ja vainajille järjestettiin valvojaiset hautajaisia edeltäväksi yöksi. Kaulirassa oli kourallinen kristittyjä, jotka muistivat, että Jumala voi  herättää kuolleita. Niinpä he menivät valvomaan pöytien ääreen, joilla kuolleet makasivat, ja lauloivat laulujaan. He rukoilivat Jeesuksen nimessä, ja molemmat nuoret heräsivät samalla hetkellä kuolleista.

Kävin Kaulirassa ensimmäisen kerran vuonna 1998. Totesin hämmästyksekseni, että kylän seurakuntaan kuului 700 jäsentä. Kysellessäni asiasta minulle esiteltiin kaksi iäkästä seurakunnan jäsentä. Kysymyksessä olivat samat henkilöt, jotka olivat heränneet kuolleista yli 40 vuotta sitten. Pastori kertoi, että vielä nykyäänkin, kun molemmat vanhukset kertovat kokouksissa kokemuksestaan, monet ihmiset tekevät ratkaisun Jeesuksen puoleen. Heidän kokemansa oli siis syynä siihen, että seurakunnan jäsenmäärä oli suurempi kuin kylän asukasluku!

Päätelmät

Lähetyshenkisessä ja evankelisessa ilmapiirissä voimme mitä suurimmalla todennäköisyydellä odottaa saavamme kokea Pyhän Hengen läsnäoloa persoonana ja päästä osallisiksi hänen vaikutuksestaan. Henki tekee lähetyskäskystä seurakunnan luonnonlain. Uskovat eivät evankelioi pakosta, vaan luontaisesti.

Yksin Pyhä Henki voi saada aikaan sovintoa ja yhtenäisyyttä kaikkien ihmisten kesken. Rasismin muurit kaatuvat, ja ennakkoluulojen tilalle tulee hyväksyminen. Henki saa aikaan hedelmää ja antaa lahjoja, jotta evankeliumi voisi vallata alaa.

Kenelläkään ei ole yksinoikeutta Jumalaan, mutta niille, jotka ovat Jeesuksen tähden  jättäneet kotinsa ja lähteneet vieraisiin olosuhteisiin, on luvattu erityinen Pyhän Hengen läheisyys.7 Pyhä Henki on Jumalan voima lähetystyössä. Voimme luottaa siihen, että hän ei vaikuta ainoastaan vieraiden kulttuurien parissa, vaan myös omalla lähetyskentällämme: koulussa, työpaikallamme ja naapurustossamme.


Viitteet:
1) 1. Kor. 15:6.
2) 1. Kor. 14:1.
3) Joh. 4:18.
4) ks. Mark. 16:15–18.
5) Gal. 5:22–.
6) Gal. 5:25–.
7) Matt. 28:20.Ulf Strohbehn

Kirjoittaja on Viitasaaren helluntaiseurakunnan lähetystyöntekijä ja teologian tohtori.


Artikkeli on lähetystä käsittelevän kolmiosaisen kirjoitussarjan viimeinen osa. Ensimmäinen osa julkaistiin RV-lehden numerossa 4/2016 ja toinen osa numerossa 11/2016.

Ihmeet kääntävät huomion Jumalaan

Näemme Jeesuksen palvelustehtävässä ulottuvuuden, jota voisi kuvata ihmeelliseksi ja yliluonnolliseksi. Jeesus ei toiminut aina karismojen kautta, eikä se ollut sattumaa. Hän ei edes tehnyt ihmetekoja omassa voimassaan.

Jeesus teki ihmetekoja ja näytti merkkejä Pyhän Hengen inspiroimana kiinnittääkseen ihmisten huomion Isään – ei siksi, että oli Jumalan Poika (se on Uuden testamentin perusedellytys) – vaan jotta hänet tunnustettaisiin Jumalan Pojaksi (Joh. 11:41).

Samalla tavoin, Pyhän Hengen inspiroimana, meidätkin, Jeesuksen seuraajat, on varustettu voimalliseen ja ihanaan palvelustehtävään Kristuksen evankeliumin julistamiseksi.40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa