Helluntailaisuus on vahvasti verkostoitunutta

Helluntailaisuutta on pidettynä hajanaisena joukkona. Erään arvion mukaan siihen lukeutuu noin 11 000 kirkkokuntaa tai liikettä. Pirstaleisuus on kuitenkin vain osatotuus. Merkittävä osa helluntailaisuudesta on verkostoitunutta ja strukturoitua.

Globaalisti helluntailaisuudessa on kaksi suurta yhteenliittymää. Vuonna 1947 aloitetut, kolmivuotisvälein toteutetut maailmankonferenssit loivat pohjan Maailman Helluntaiyhteisölle (Pentecostal World Fellowship / PWF). Siihen kuuluu nykyään 57 miljoonaa jäsentä. Kuudenkymmenen miljoonan raja näyttää kuitenkin menevän pian rikki, sillä mukaan on liittymässä muun muassa Etiopian Full Gospel -kirkkokunta 4,5 miljoonalla jäsenellään.

Pitkään organisaatiota johtivat amerikkalaiset. Viimeiset kuusi vuotta ruorissa on ollut malesialainen Prince Guneratnam. Seuraava maailmankonferenssi pidetään Sao Paulossa Brasiliassa ensi syyskuussa (www.24pwc.org).

“Sadonkorjuun vuosikymmen” lisäsi yhteistyötä

Toinen maailmanlaajuinen verkosto on Assemblies of God -seurakuntien yhteisö, World Assemblies of God Fellowship (WAGF). Se syntyi 1990-luvulla toteutetun ”Sadonkorjuun vuosikymmenen” (Decade of Harvest) yhteydessä.

Kyseinen kampanja haastoi kaikki AG-tyyppiset helluntaikirkkokunnat tai -liikkeet lähetystehtävän loppuun saattamiseen. Muutkin kuin amerikkalaistaustaiset helluntailaiset liittyivät siihen, myös Suomen helluntailiike, jota siihen aikaan edusti sen lähetysjärjestö, nykyinen Fida International. Sittemmin Suomen edustaminen on siirtynyt Suomen Helluntaikirkon vastuulle.

”Decade of Harvest” sai aikaan merkittävää kasvua eri puolilla maailmaa ja oli innoittamassa syvempään yhteistyöhön AG-tyyppisten seurakuntien kesken. Nykyään siihen lukeutuu 67 miljoonaa helluntailaista. Se, että WAGF on suurempi kuin PWF, johtuu siitä, etteivät kaikki AG-liikkeet ole jäseninä PWF:ssa.

PWF on kaikkien erityyppisten helluntailaisten yhteenliittymä, ja sitä voidaan pitää laajimmin helluntailiikkeitä edustavana. Mukana ovat Assemblies of God, Church of God (Tennessee), International Pentecostal Holiness Church, Foursquare, Church of God in Christ, PEF  jäsenkirkkoineen Euroopassa ja niin edelleen.

PEM ehkä tällä erää vahvin

Verkostoja on myös mantereittain, kuten Euroopassa PEF, jota nyt johtaa Pelle Hörnmark Ruotsista. Afrikan AG-seurakunnat ovat muodostaneet African Assemblies of God Association (AAGA) -organisaation, jonka puheenjohtaja on togolainen Mitre Djakouti. Sen lähetyskomissiota johtaa malawilainen Enson Lwesya. Parhaillaan suunnitellaan lähetyskongressia Nairobiin Keniaan tämän vuoden lopulle. Sen takana ovat lähetyskomissiot sekä PWF:sta että WAGF:sta.

Itä- ja Keski-Afrikan pohjoismaalaistaustaisilla helluntailiikkeillä on oma yhteistyöorganisaationsa ECAPA (East and Central African Pentecostal Association), jonka johdossa on David Batenzi Tansaniasta.

Aasiassa helluntailaisten lähetysyhteistyö lähti liikkeelle vuonna 1994 Hongkongissa pidetystä lähetyskonsultaatiosta. Nyt tämä PAM (Pentecostal Asia Mission) -nimellä tunnettu järjestö on tuttu lähes kaikissa Aasian maissa. Sen puheenjohtajana toimii Bangladeshin AG:n johtaja Asa Kain.

Voimakas lähetysyhteistyö on myös iberoamerikkalaisilla seurakunnilla (Latinalainen Amerikka sekä Espanja ja Portugali Euroopasta). PEF:n jaostona toimiva PEM (Pentecostal European Mission) on toiminut vuodesta 1991 ja lienee tällä hetkellä vahvin helluntailaisen lähetysyhteistyön taho. Sen puheenjohtajuudesta vastaa nykyään Rauno Mikkonen ja operatiivisesta johtamisesta Veera Hug.


Arto Hämäläinen

Kirjoittaja on Maailman Helluntaiyhteisön Pentecostal World Fellowshipin lähetyskomission puheenjohtaja


40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita