Vastine Eva Pasasen mielipidekirjoitukseen

Eva Pasanen ilmaisi huolensa romanien ja valtaväestön tasa-ar­voisuudesta seurakunnassa (RV 31). Huoli on aiheellinen ja siitä kirjoitettiin eri artikkeleissa Ristin Voiton numeroissa 26 ja 27.

 

Eva Pasanen ilmaisi, että ta­sa-arvon puolesta huutaminen on turhaa, koska romanit eivät itsekään toteuta tasa-arvoisuutta suhteessa pääväestöön. Toki tun­nustamme, että joukossamme on kaikenlaisia mielipiteitä, niin kuin kaikissa kansanryhmissä, mutta mielestämme Pasasen komment­ti on räikeän väärä yleistys.

 

Tämän jälkeen Pasanen tuo esille stereotypioita romaneis­ta faktoina. Näissäkin hänellä oli mielestämme mielikuvitus lentä­nyt erittäin laajasti.

 

Toki romaneissa, niin kuin pää­väestössäkin, on niitä, jotka saa­vat toimeentulotukea. Heidän toimeentulotukeensa, niin kuin kaikkien muidenkin, kuuluu vaa­teavustus. Emme kuitenkaan ole koskaan kuulleet, että joku oli­si saanut toimeentuloavustusta kampaamon kuluihin???

 

Vahva stereotypia romaneis­ta on myös, että he eivät haluai­si tehdä töitä, vaan nauttivat vain sosiaalieduista. Tämä on aika­moinen dilemma. Romanit ovat aina joutuneet tekemään töitä lei­pänsä eteen. Jo kiertolaisaikana he toimivat eri alojen yksityisyrit­täjinä.

 

Tänä päivänä tilanteet ovat erilaiset. Vasta 1970-luvulta läh­tien romaneilla on ollut samanlaiset mahdollisuudet koulutuk­seen, koska vasta silloin he saivat pysyviä asuinpaikkoja. Romani­en koulutushistoria on näin ollen varsin nuori. Nykyään koulutuk­sen arvo ymmärretään romanien parissa ja esiin on astumassa kor­keakoulukoulutuksen saanut su­kupolvi. Ongelmana on vain työn saanti.

 

Eva Pasanen toi esille sanon­nan, että ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Toki tämäkin pitää paikkaansa, mutta roma­nien kohdalla lausahdus koskee suurelta osin vain sanonnan en­simmäistä osaa. Nimi pahentaa miestä ja tämän vuoksi jotkut ovat joutuneet jopa vaihtamaan sukunimensä, jotta saisivat sa­manlaiset mahdollisuudet pääs­tä edes työhaastatteluvaiheeseen.

 

Eva Pasanen siteerasi Rainer Friskin kommenttia, että roma­nit omaavat keskimäärin huonomman itsetunnon kuin muu väestö. Pasanen käytti siteerausta, mutta ei ymmärtänyt kommentin taustaa. Mistä tämä huono itsetunto johtuu? Olisiko sillä mitään vaikutusta, miten ro­maneita on kohdeltu Suomessa 500 vuoden ajan? Niin kuin Pa­sanen kirjoitti, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

 

Eva Pasasen kommentit ih­misryhmien luopumisesta omas­ta kulttuuristaan uskoontulon jälkeen on pöyristyttävä. Miksi näin tulisi tehdä? Toki uskoon tullut ihminen jättää taakseen entisen syntielämän, mutta ei Raamattu kehota jättämään taakseen omaa kulttuuriaan. Pasasen esimerkit maahanmuuttajien ja pääväes­tön kulttuurinsa taakse jättämi­sestä ei mielestämme pidä lain­kaan paikkaansa. Eiväthän suo­malaiset kulttuuristaan eroon pääse. Eva Pasanen sekoittaa mielestämme kulttuurin ja syn­tielämän keskenään. Siitä olem­me Pasasen kanssa samaa mieltä, että syntielämä tulee jättää pois.

 

Lopussa Eva Pasanen myös mainitsee, että kunnia tulee an­taa niille, jotka sen ansaitsevat. Mielestämme Raamatun perus­periaate ei tällaiseen opeta vaan kehottaa meitä kilpailemaan tois­temme keskinäisessä kunnioituk­sessa (Room. 12:10). Tässä mie­lestämme ei mainita, että meidän tulisi kunnioittaa vain niitä, jotka sen ansaitsevat.

 

Kiitämme ja siunaamme Eva Pasasta, joka toi mielipiteillään pohdittavaa meille kaikille. Toivottavasti tämän keskustelun kautta voimme korjata tilannet­ta ja antaa väärän tiedon tilalle to­tuudellista tietoa. Niin kuin Pa­sanen mainitsi, totuus tekee va­paaksi.

 

 

Elämä ja Valo ry:n hallitusLukijalta
40/201

Lukijalta22.3.2024 | Olen kiitollinen, että maakuntalehdissämme on auennut toistuvasti tilaa Raamatun sanomaa korostaville kirjoituksilleni. Usein ne sivuavat yhteiskunnallisia haasteita, unohtamatta ikuis...
LukijaltaIhmisten puheissa toistuvat usein ilmaisut kuten ”Kuolema kuittaa univelat” tai ”Haudassa saa sitten levätä”. Ne ovat tavallisia tapoja vältellä ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä ja vaeltaa va...
Lukijalta21.11.2023 | Helluntaikirkon oppikäsityksessä Jeesuksen paluusta ei ole enää vain yhtä tulkintamallia. Jeesuksen paluusta itsessään ollaan varsin yksimielisiä, mutta seurakunnan tempauksen ajoituk...
Lukijalta24.10.2023 | Iso Kirja on hehkuttanut tänä vuonna Opisto omaksi -teemaa. Sen tavoitteena on, että seurakunnat ja niiden jäsenet ottaisivat ja kokisivat entistä enemmän omistajuutta yhteisestä opis...
LukijaltaApostoli Paavali ei tahtonut pitää Roomassa asuvia veljiä tietämättöminä ”tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisäll...
Lukijalta(20.3.2023) Tammikuussa seurakuntamme johtajisto sai ihmetteleviä yhteydenottoja koskien paikallista Turvallinen seurakunta -lausuntoa, jossa olemme osallisena. Siinä oli virheellisesti na...
Lukijalta(6.3.2023) Uudet hyvinvointialueet aloittivat vuoden alusta. Kotiin saamamme esitteen mukaan uuden hyvinvointialueen keskeinen tehtävä on ”hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yht...
LukijaltaTranslain uudistaminen vietiin eduskunnassa maaliin 1.2.2023 äänin 113–69. Lain mukaan jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi vaihtaa sukupuolensa pelkkänä ilmoitusasiana. Korjausleikkauksia ja lä...
LukijaltaOikeaoppisuuden tarve on ihmiselle ominaista ja johtuu osin siitä, että se on eräs turvallisuuden tunnetta ruokkiva väline. Uskon kysymyksissä oikeaoppisuuden tarve on hälyttävän suuri. Osasyynä s...
Lukijalta(27.12.2022) Silmiini sattui erään teologin lehtikirjoituksen otsikointi: ”Ateisti, joka tuntee Jumalan?” Kysymysmerkin kanssakin toteamus on absurdi. Ateisti kieltää Jumalan olemassaolon ja kaike...
Lukijalta(22.11.2022) Kun tulin aikoinani uskoon, sain näyn hengellisestä työstä. Se oli määrittelemätön pakottava tarve olla jotenkin hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Tämä tarve on ollut läpi uskossa oloaj...
LukijaltaPaimen Plus -lehden kesäkuun numeron talouspalstalla olleessa kirjoituksessa kerrottiin seurakuntien lämpölaskujen noususta viime talvelta. Sama suunta näyttää jatkuvan myös tulevana talvena. Kerr...
LukijaltaJeesus joutui usein herättelemään kuulijoitaan. Tässä muutamia otteita Jeesuksen sanoista: ”Ettekö käsitä? Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä?” Niin hän sanoi heille: ”Ettek...
LukijaltaYhdysvalloissa korkein oikeus kumosi kesäkuussa vanhan ns. Roe vs Wade -nimellä tunnetun, aborttioikeuden turvanneen ennakkopäätöksen. Näin se teki sen, minkä kokeneiden ja laintuntevien tuomareid...
LukijaltaSanan- ja uskonnonvapaus ry (SUV) on osoittanut tarpeellisuutensa kansan keskuudessa. Kesäkuussa 2021 perustettu yhdistys on saanut aatteensa taakse jo yli 1 000 jäsentä ympäri Suomea.
Yh...
LukijaltaHesekielin kirjan luku 33 kertoo sielunhoitajan ja profeetan vastuusta. Toisesta jakeesta löytyvät puhuttelevat sanat: ”Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ––.” Nykyiset aseet eivät ole miekkoja...
LukijaltaLähetyspastori Markku Karjalaisen mukaan Uusi testamentti opettaa seurakunnan johtavan pastorin ja vanhimman viran kuuluvan miehille. Raamatussa sanotaan, että vanhimman virkaan tulee valita ”yhde...
LukijaltaKansallisen veteraanipäivän aikana (27.4.), kun uutiset kertovat Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön potevan koronan jälkeen keuhkokuumetta, olen pohtinut, kuinka tärkeää on, että maamme...
LukijaltaRisto Karhu esitti Ristin Voitossa 17 kysymyksen: ”Jeesuksen paluu – ennen suurta ahdistusta?” Kirjoitus keskittyi ensisijaisesti odottamamme tempauksen ajankohdan pohdintaan. Mielestäni Risto Kar...
LukijaltaLänsimaiden kristittyjen piirissä on laajalti käsitys, että seurakunnan salainen tempaus tapahtuisi ennen suurta ahdistusta. Etenkin vapaiden suuntien käsitykseen on paljolti vaikuttanut Vilho Har...
LukijaltaJumala ilmoittaa itsensä Raamatun Sanan kautta mutta myös kansojen vaiheissa. Erityisen selvästi tämä ilmenee Israelin kansan historiassa ja nykyhetkessä.
Suomen kansan eri vaiheissa olem...
LukijaltaKiitos Reijo Mänttärille palautteesta (RV 9/22) kirjani erään luvun pohjalta tehtyyn artikkeliin. Tila ei riitä palautteen seikkaperäiseen käsittelyyn, mutta teen joitain yleisiä huomioita. ...
LukijaltaPuheessaan Korneliuksen talossa apostoli Pietari tahtoi sitoa uudet opetuslapset herätyksen alkuperään. Siksi hän sanoo: ”– – sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kast...
LukijaltaLehden emerituspäätoimittaja Leevi Launonen pohdiskeli kasvatustieteen asiantuntijana syvällisesti ihmisen persoonaa (RV 5). Hän toteaa ihmisen luonteen kasvamisen jääneen taka-alalle 1900-luvun l...
LukijaltaPitkittynyt poikkeusaika on kuormittanut lapsiperheiden arkea, typistänyt tärkeitä vertaistukiverkostoja ja kaventanut seurakuntayhteyttä. Lasten hengellinen kasvatus on jäänyt pitkälti vanhempien...
LukijaltaHyvin usein puhutaan pettäjä Jaakobista tai siitä, kuinka Jaakob petti veljensä. Ovatkohan nämä ajatukset koko totuus?
1. Moos. 25:21,23: ”Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tä...
LukijaltaVastine Kalevi Marinille – "Ekumeniaa ei tarvitse pelätä"

Ristin Voitossa 46 oli Kalevi Marinin mielipidekirjoitus, joka kommentoi Ristin Voitossa 41 julkaistu...
LukijaltaRistin Voitossa 41 oli hätkähdyttävä artikkeli Helluntailaisena ekumeniaa vahvistamassa. Petri Mäkilä sanoittaa siinä teologian toht...
LukijaltaSuomessa on viime vuosien aikana kyseenalaistettu kristillisiä arvoja. Raamatun mukaista uskoa tunnustavat kokevatkin, että kaikkea muuta suvaitaan paitsi kristillisiä arvoja.
Kuitenkin e...
LukijaltaLehden sivuilla on jälleen käyty keskustelua naisen asemasta. RV:n numerossa 41 Hannu Kangasniemi esitti miehen ja naisen välisen hierarkian olevan osa Jumalan asettamaa järjes...
LukijaltaRistin Voitossa 30–31 oli kirjoitus kalvinismista. Näkemys miehen ja naisen erilaisista sukupuolisidonnaisista rooleista perheessä ja seurakunnassa nousi esiin yhtenä jäsenille tärkeänä näkök...
LukijaltaKesän päivityksiä, uutisia ja mainoksia lukiessa mieleen on noussut kysymys: Onko sellainen paradoksi mahdollista, että voin olla ihmisoikeuksien ja solidaarisuuden puolella ja samaan aikaan kriti...
LukijaltaSuurella mielenkiinnolla, jännityksellä, rakkaudella ja ilolla tartuin Evankelistakoti elää -kirjaan. Jokainen kirja, joka kertoo helluntaiherätyksen alkuajoista Suomessa, sen toiminnast...
LukijaltaOlen kuullut joidenkin väittävän, etteivät uskovat joudu viimeiselle tuomiolle. Silloin tarkoitetaan ns. erillistä ylöstempausta, joka on erotettu ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Kuitenkin t...
LukijaltaNettikonferenssissa näki paljon mielenkiintoisia vastauksia otsikon kysymykseen. Laulu- ja soitinyhtye Exit sai paljon myönteistä palautetta. Monet pitivät sen esiintymistä jopa koko tapahtuman pa...
LukijaltaPaljolla kirjantekemisellä ei ole loppua. Ristin Voitossa on kirja-arvioita, joista toiset ovat hyviä ja rakentavia uskoamme ajatellen, toiset ovat sitten vähemmän hyviä. Markus Maj...
LukijaltaRistin Voitto -lehden pääkirjoituksessa (12/21) Waltteri Haapala korostaa pastorien johtajuutta ja heidän kunnioittamistaan sangen voimakkaasti. On toki tärkeää, että pastorit saavat heille kuuluv...
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja