Uusi liitto oli ensin juutalaisille

Eitan Bar: Messias ja rabbien opetukset – miksi juutalaisuus ei hyväksy Jeesusta Messiaana? Avainmedia 2021. Nid. 304 s.

 

Tohtori Eitan Bar on apologeetta, joka on syntynyt Israelissa. Hän paneutuu teoksessaan huolella kysymykseen ”miksi juutalaiset eivät hyväksy Jeesusta Messiaakseen?”. Rabbien pääväite on se, ettei Jeesus ole oikea juutalaisten odottama Messias. Kun nyt rivikansalaisille on alkanut selvitä totuus Jeesuksesta, ääriuskonnolliset tahot ovat hermostuneet jopa oikeustoimiin saakka.

Barin kirja tuo esille kehityskulun nykyisen judaismin takana. Rabbit ovat pitkälti onnistuneet pimittämään juutalaisilta totuuden Jeesus Messiaasta. Itse asiassa Israelissa Uutta testamenttia ei tunneta lainkaan ja monelle se on edelleen kielletty kirja.

Bar alustaa kirjansa messiaanisilla Raamatun profetioilla, kuten psalmilla 22 ja Jesajan kirjan 53. luvun käsittelyllä. Jesajan profetiaa ”kärsivästä Herran palvelijasta” eivät aikamme rabbit halua käsitellä ollenkaan julkisesti. Asia oli toisin vielä ennen keskiaikaa, ja muutos tapahtui espanjalaisen kuuluisan rabbin Rashin aikana. Rashi ja muutamat muut rabbit keksivät, että kärsivä Herran palvelija onkin Israelin kansa eli juutalaiset. Rabbit Naftali ben Asher sekä Moshe Alshikh kyllä vastustivat tätä uutta tulkintaa, ja myös arvovaltainen rabbi Maimonides julisti, että Rashi on täydellisesti väärässä.

Kirjassa todistetaan, että koko Raamattu on Jumalan sanaa, jossa liittojen kautta siirrytään Uuden liiton täyttymykseen, ja että Jeesus on odotettu Messias. Jeremian kirjan luvussa 31 esitellään Uusi liitto, jota Jumala tarjoaa ensimmäisenä juutalaiselle kansalle.

Herra ei siis hylännyt valitsemaansa kansaa, päinvastoin. Uusi armoliitto tarvittiin, sillä Jumala oli luonteensa mukaisesti uskollinen, vaikka juutalainen kansa epäonnistui täysin Siinain liiton noudattamisessa.

Yksi vahvimpia rabbien väitteitä on se, että kristityt uskovat kolmeen Jumalaan. Väittämä on edelleen yleinen Israelissa, ja sitä perustellaan juutalaisten uskontunnustuksella: ”Kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi” (5. Moos. 6:4). Miten tämän jakeen ja kolmiyhteisyyden ristiriita on selitettävissä? Tohtori Bar käsittelee aihetta käyttäen heprean kielen syvällistä ilmaisua JHWH(Jahve), jonka Jumala ilmoitti nimekseen Kolmannessa Mooseksen kirjassa (jakeissa 13–14). Bar kuvailee, että ”siinä on ikiaikainen, joka ilmenee kolmena päänä”. Ikiaikainen Pyhä Yksi on kuvattu tässä kolmena.

Yllättävän paljastuksen asiasta tekee Zohar, joka on kabbalistisen juutalaisuuden yksi pääteos. Siinä todetaan muun muassa: ”Herra on yksi, tarkoittaa todellisuudessa kolmea.” Zohar puhuu Jumalasta kolmena henkenä, kolmena päänä ja kolmena nimenä. Lisäksi kirja paljastaa, että ”Herra on Yksi” -lause pitää sisällään ”kolmen salaisuuden”, joka tuo julki kolme persoonaa.

Barin kirjan yksi keskeisimpiä aiheita on sovitus ja veren merkitys. Nykyään juutalaisuudessa yleensä kierretään kysymys verestä ja sovituksesta. Espanjalaisrabbi Rashi oli monessa kohdin kaukana totuudesta, mutta tässä kohdin hän toteaa oikein: ”Ei ole mitään sovitusta ilman verta.” Tosiasia on, että Jeesus vuodatti verensä Golgatalla meidän puolestamme ja että tämä uhri on yhä voimassa.

Eitan Barin teos käsittelee uskon ydinasioita ja avaa Raamatun kokonaisvaltaista pelastuskäsitettä.

 

Harri Kröger

 

Aiheesta lisää:
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa