Torstai 6. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Ylermi, Frej, Frejvid, Freja

Testamenttiasiat kuntoon

Perinnöt ovat merkittävä tuki monen järjestön ja seurakunnan toiminnalle. Korona-aika on osoittanut, että yhä useampi suomalainen haluaa tukea järjestöjen työtä testamentilla.

Oman elämän suunnittelu, tulevaisuuteen varautuminen sekä itselle tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtiminen on tärkeää. Testamenttiasiat olisi hyvä laittaa kuntoon jo hyvissä ajoin. Myös avioparien ja perheellisten olisi hyvä pohtia keskinäisen testamentin merkitystä.

 

Vaikka testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, laadinnassa olisi hyvä käyttää apuna asiantuntijaa, vaikka perittävää omaisuutta ei olisikaan paljon. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta.

Monet järjestöt tarjoutuvat maksamaan asianajajan kulut, mikäli testamentti kohdistuu heidän toimintaansa. Testamentin avulla voidaan välttää myös mahdolliset suvun perintöriidat, sillä yksinkertainen paperi voi säästää isoilta jälkiselvityksiltä.

 

On siis mahdollista testamentata omaisuuttaan myös muille kuin perimyskaareen kuuluville tahoille, kuten yleishyödyllisille järjestöille. Testamenttilahjoitukset ovat verovapaita, eikä yleishyödyllisten yhteisöjen tarvitse maksaa testamentilla saamastaan perinnöstä perintöveroa.

Testamentissa voi määrätä osan omaisuudestaan tai vaikkapa jonkin itselle tärkeän esineen hyvään kohteeseen. Kaikkea omaisuutta ei siis tarvitse testamentata yleishyödylliselle yhdistykselle, sillä testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti.

Testamenttilahjoittaminen onkin tapa tukea arvojensa mukaista toimintaa. Testamentilla voi tukea esimerkiksi lähetystyötä, evankeliointia ja kehitysyhteistyötä.

Testamenttilahjoittaminen on sitä, että voi nauttia täysin omasta omaisuudesta ja samalla varmistua, että siitä on paljon iloa ja hyötyä, kun itse ei ole enää siitä nauttimassa.

 

Testamentti on säilytettävä siten, että se on varmassa tallessa ja saatavilla, kun sitä aikanaan tarvitaan – esimerkiksi pankin tallelokerossa tai muussa tärkeiden asiakirjojen säilytyspaikassa. Testamentti voidaan antaa myös testamentin saajan säilytettäväksi. Testamentin saajalle on myös mahdollista antaa testamentista kopio, mutta velvollisuutta ilmoittaa testamentista saajalle, sukulaisille tai muillekaan ulkopuolisille ei ole.

Testamenttia on mahdollista milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa se kokonaan. Muutos tapahtuu tekemällä uusi testamentti. Muutoksia ei voi tehdä korjaamalla tai pyyhkimällä itse yli testamentin tekstiä, vaan muutokset on tehtävä uudella testamenttitekstillä, jonka esteettömät todistajat vahvistavat. Tekijä voi myös peruuttaa testamentin hävittämällä sen. Tällöin on syytä huolehtia siitä, että myöhemmin tiedetään varmasti tekijän itse hävittäneen testamentin tarkoituksella. Testamentin tekijän kuoleman jälkeen testamentti annetaan tiedoksi perillisille. Mikäli testamenttia ei riitauteta oikeudessa kuuden kuukauden kuluessa, se saa lainvoiman.

 

Pienelläkin testamentilla on merkitystä ja sillä voi antaa merkittävää apua kaikkein heikoimmassa asemassa eläville ja tarvitseville ihmisille.

 

Jyrki Palmi

 

Kirjoittaja on Fidan apulaistoiminnanjohtaja.UUTISET