Keskiviikko 22. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Hemminki, Hemmo, Hemming

Seurakuntien yhteistyö voimavara

Seurakuntien yhteistyöllä on helluntailiikkeessä pitkät perinteet. Yhteistyön tuloksena ovat syntyneet seurakuntien yhteiset organisaatiot muun muassa lähetystyöhön, kotimaan evankeliointiin, kustannus- ja koulutustoimintaan. Yhteistyöstä on syntynyt myös alueellisia ja tehtäväkohtaisia sovelluksia. Tällaisia on käytetty yhteisten työntekijöiden palkkaamiseksi esimerkiksi lähetystyöhön, evankelistaksi tai koulutyöhön. Yhteistyön kivijalkana voitaneen pitää yhteistä missiota sekä keskinäistä yhteyttä ja luottamusta.

 

Herätysliikkeen historia on todiste yhteistyön voimasta. Helluntailiikkeen nopea leviäminen Suomessa sekä jäsenmäärään suhteutetun lähetystyön kasvaminen maailman kärkijoukkoon edellytti Jumalan antaman herätyksen lisäksi vahvaa toiminnallista ja taloudellista yhteistyötä.

 

Vaikka herätyksen ja lähetystyön suhteen ei enää eletä samanlaisessa nousukaudessa, saavutetaan yhteistyöllä edelleen paljon hyvää. Alueellisesti palkatut koulutyöntekijät tuovat ammattiosaamista paikalliselle lapsi- ja nuorisotyölle. Alueelliset yhteysevankelistat, vaikka toimivat tehtävässään oman toimensa ohella, pystyvät edistämään seurakuntien yhteistyötä evankelioivassa työssä.

 

Seurakuntien yhteistyö on tuonut etua kustannustoimintaan ja koulutukseen. Kustannusliike Aikamedia luo yhteyttä ja tuottaa laadukkaita sekä ajanmukaisia palveluja. Hyvänä esimerkkinä vasta ilmestynyt Hyvä Sanoma Plus -lehti, joka keskittyy koronavirusepidemiaan. IK-opisto vahvistaa herätysliikkeen identiteettiä sekä antaa työkaluja opillisille linjauksille ja sen kautta turvalliselle toiminnalle.

 

Yhteistyön kautta on voitu kehittää paljon seurakuntien evankelioimiskampanjoihin, lähetystyöhön, päihdekuntoutukseen, työhyvinvointiin, lapsi- ja nuorisotyöhön, musiikkiin sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää osaamista.

 

Seurakuntien yhteistyötä ja sen kehittämistä haastavat niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. Näkemyserot seurakuntien ja herätysliikkeen järjestäytymismuodosta on ollut yksi viime vuosien haasteista.

Omat haasteensa ovat tuoneet taloudelliset tekijät. Kustannusten kasvaminen yhdessä negatiivisen jäsenkehityksen ja maaseudun tyhjenemisen kanssa on heikentänyt yhteistyöresursseja. Myös vapaaehtoisten työelämään ja vapaa-aikaan liittyvät vaatimukset sekä odotukset ovat syöneet seurakunnan voimavaroja.

 

Entistä useammin yhdeksi yhteistyön haasteeksi on nimetty yhteisen strategian puuttumisen. Nyt helluntaiseurakuntien yhteisen strategian luomiseksi on nyt tehty tiiviisti työtä. Mukana on ollut suuri joukko seurakuntakenttää tuntevia ja eri ikäisiä seurakuntatyöntekijöitä ja muita -aktiiveja eri puolilta Suomea. Strategiatyö valmistuu syksyllä 2020, minkä jälkeen alkaa sen siirtäminen käytäntöön.

 

Yhteistyöhaasteita on aina ollut - niin ihmisten kuin seurakuntienkin kesken. Ne ovat vieläkin voitettavissa. Strategia tarjoaa hyvän mahdollisuuden selkeyttää yhteistä missiota sekä tavoitteita. Se tarjoa työvälineitä keskinäisen yhteyden ja yhteistyön kehittämiseen. Saavuttaakseen tämän ajan ihmiset seurakuntien on kyettävä entistä vahvempaan ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön.

 

Janne Lahti


Kirjoittaja on helluntaiseurakuntien kotimaanjärjestö Hyvä Sanoma ry:n toiminnanjohtaja.UUTISET