Seurakunnan johtaminen on yhteistyötä

Ristin Voitto -lehden pääkirjoituksessa (12/21) Waltteri Haapala korostaa pastorien johtajuutta ja heidän kunnioittamistaan sangen voimakkaasti. On toki tärkeää, että pastorit saavat heille kuuluvan kunnioituksen, mutta tulee muistaa, että seurakunnan johtaminen on vanhimmiston ja pastorien yhteinen tehtävä ja että pastori(kin) on ennen kaikkea seurakunnan palvelija.

On aika vaarallista vaatia seurakuntalaisia kunnioittamaan pastoreita automaattisesti. Kyllä kunnioitus ja arvostus ennen kaikkea ansaitaan ja arvostus syntyy Jumalan tahdon mukaisen ja kaikkia seurakuntalaisia arvostavan toiminnan kautta. Jo reilu kymmenen vuotta sitten ystäväni, kokenut helluntaipastori totesi pastorien roolista osuvasti: ”Meillä pastoreillakin on joskus vaara luulla olevamme Jumalasta seuraavia, emmekä välttämättä edes muista, kumpaan suuntaan.”

Toimiva seurakunnan johtaminen syntyy vanhimmiston ja pastorien välisestä keskinäisestä kunnioituksesta ja avoimesta dialogista, jossa erilaisille mielipiteille on tilaa ja päätökset tehdään toimivan yhteistyön ja yhteisen ymmärryksen pohjalta. Vanhimmistoon on nykypäivänä vaikea saada uusia kiinnostuneita ja sitoutuneita vapaaehtoisia mukaan. Jos seurakunnan toiminta on liian vahvasti pastorikeskeistä ja vanhimmiston rooli lähinnä muodollinen, niin tämä valitettava suuntaus jatkunee entistä vahvempana.

Näkyjohtamista on viime aikoina korostettu Helluntaikirkossa aika vahvasti. Jumalalta saadun näyn mukainen toiminta luo erinomaisen pohjan seurakunnan toiminnalle, mutta jos näky on lähtöisin Jumalalta eikä ole vain esimerkiksi pastorin omien mieltymysten tai oman ajattelun tuote, sen voi kyllä hyvillä mielin tuoda vanhimmiston arvioitavaksi ennen kuin sitä ryhdytään toteuttamaan. Muuten voi käydä niin, että pian joko menee pastori vaihtoon (vahva vanhimmisto) tai vanhimmistoveljet hiljenevät ja jopa poistuvat vahvuudesta (vahva pastori ja heikko vanhimmisto). Jos näky on pastorin omien mieltymysten testaamaton ”tuote”, saattaa pastori ollakin viemässä seurakuntaa ihan väärään suuntaan.

Seurakunnista ei saa tulla yhden miehen yrityksiä. Pidetään huolta hyvästä ja toimivasta vanhimmiston ja pastoreiden aidosta yhteistyöstä. Siltä pohjalta on hyvä rakentaa toimivaa, kaikkia jäseniään palvelevaa seurakuntaa ja voittaa sieluja Kristukselle.

 

Tuomo Lyhty

HELP-työnohjaaja,

vanhimmistoveli

Kuopio
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa