Tiistai 23. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Yrjö, Jyrki, Jyri, Yrjänä, Jori, Georg, Göran, Örjan Jöran Jörgen, Jörn

SEAn kannanotto sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

Kansanedustaja Päivi Räsänen ja Luther-säätiön hiippakuntadekaani Juhana Pohjola ovat joutuneet syytetyiksi pitäessään esillä kristillisen kirkon perinteistä, Raamatusta nousevaa opetusta avioliitosta ja seksuaalietiikasta.

Raamatun mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Tämä luomisen teologiaan nojaava näkemys tarjoaa perustan kaikkien ihmisten yhtäläiselle ihmisarvolle ja oikeuksille.

Suomen Evankelinen Allianssi katsoo, että uskonnollisen synnin määrittely tai teologisten erimielisyyksien ratkaiseminen ei kuulu oikeuslaitoksen arvioitavaksi, vaan kysymys on uskonnonvapauden piiriin kuuluvasta asiasta. Valtion ja oikeuslaitoksen tehtävänä on vaalia mahdollisimman laajaa sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapautta.

Raamattuun perustuvia opetuksia tulee voida käsitellä ja niistä keskustella vapaasti julkisuudessa. Sen tulee olla mahdollista siitä huolimatta, että Raamatun opettamien normien ja seksuaalietiikan julistaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tunteita ihmisissä, joilla on niistä eroava vakaumus tai elämäntapa.

Räsäsen ja Pohjolan julkisuudessa edustama seksuaalieettinen kanta on maailmanlaajuisesti kristillisten kirkkojen vallitseva näkemys. Jos tämän näkemyksen esittäminen ja sitä koskevan raamatuntulkinnan käsitteleminen katsottaisiin kiihottamisrikokseksi, sillä olisi voimakas uskonnonvapautta rajoittava merkitys. Kirkkoja estettäisiin silloin opettamasta vapaasti omaa oppiaan, ja myös Raamatun levittäminen ja saatavilla pitäminen voitaisiin kieltää. Tämä olisi karkea perus- ja ihmisoikeuksien loukkaus.

Suomen Evankelinen Allianssi kehottaa kristittyjä kaikissa kirkkokunnissa pitämään edelleen rohkeasti esillä Raamatun totuutta rakkaudellisella ja lähimmäistä kunnioittavalla tavalla. SEA kutsuu myös kristityt rukoilemaan Räsäsen ja Pohjolan sekä valtakunnansyyttäjän ja koko oikeuslaitoksen puolesta.

Suomen Evankelinen Allianssi on evankelisen kristillisyyden pohjalla toimiva yhdistys, jonka jäseninä on suomalaisia kirkkokuntia, seurakuntia, järjestöjä ja yksityishenkilöitä. SEA vahvistaa evankelisten kristittyjen yhteyttä, toimii yhteisenä äänenä ja edistää lähetyskäskyä. SEAn maailmanlaajassa yhteydessä on yli 600 miljoonaa kristittyä.

 

Helsingissä 4.5.2021

 

Suomen Evankelisen Allianssin hallitus

Kirsi Rothfors, puheenjohtajaUUTISET