Keskiviikko 23. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Aatto, Aatu, Aadolf, Adolf

Raamattuun ja sen periaatteisiin perehtymisestä

Raamattu on Jumalan sana. Kristukseen uskova perustaa elämänsä sen tutkimiselle ja soveltamiselle. Sanan ymmärtäminen koko sen syvyydessä on kuitenkin pitkä prosessi. Pyhän Hengen valaiseva työ on tässä prosessissa lähtökohta.

Toinen keskeinen tekijä tässä prosessissa on perehtyminen Raamatun tekstin taustaan, esimerkiksi historiallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin.

Jotta teksti alkaa vaikuttaa myös käytännössä, on lisäksi tärkeää selvittää, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon sovellettaessa Raamatun tekstin periaatteita esimerkiksi eettisiin tai muihin vastaaviin käytännön elämää ja seurakuntatyötä koskettaviin kysymyksiin.

Tähän löytyy avuksi sekä erilaisia Raamatun tekstiä käsitteleviä kirjoja että seurakunnissa järjestettäviä raamattutunteja.

 

Hyvä tapa perehtyä kunnolla Raamatun tekstiin ja sen soveltamiseen on antaa itselle aikaa raamattukoulussa opiskeluun. Iso Kirja -opistossa vietetty perusopintojen vuosi (tai vastaavat monimuoto-opinnot) antaa sekä vahvaa ymmärrystä Raamatusta että eväitä sen periaatteiden soveltamiseen eri tilanteisiin. Samanaikaisesti myös oma hengellinen elämä vahvistuu.

Perusopintovuosi koostuu seuraavista elementeistä.

Vanhaa ja Uutta testamenttia käsittelevissä aineissa perehdytään Raamatun kirjojen taustoihin, rakenteeseen ja sisältöön. Samalla syvennytään myös siihen, kuinka Raamattua tulisi ymmärtää.

Kristillisen maailmankuvan aineessa rakennetaan kokonaiskuvaa Raamatun opin eri näkökulmista ja vaikutuksista sekä yksilötasolla että seurakunta- ja yhteisötasolla.

Kristillisen hengellisyyden aineessa tutustutaan hengellisen elämän eri näkökulmiin. Samalla saadaan eväitä oman hengellisen elämän vahvistamiseen.

Lähetystyön raamatulliset perusteet -aineessa perehdytään Raamatusta nousevan Jumalan lähetyskäskyn ja lähetystehtävän kokonaisvaltaisuuteen.

 

Kristillisen etiikan aineessa arvioidaan sitä, miten kristityn tulisi Raamatun opin valossa suhtautua eri tilanteisiin ja toimia niissä.

Kristinuskon historiaa käsittelevässä aineessa syvennytään kristityn ja kristillisen seurakunnan juuriin. Näin uskova ymmärtää tarkemmin sitä, mistä hän tulee.

Elämä ja palvelu -aineessa perehdytään sekä jumalanpalveluksiin että seurakuntaelämän eri näkökulmiin. Tämä toteutuu esimerkiksi osallistumalla jumalanpalvelusten järjestämiseen sekä syventymällä jumalanpalveluselämän takana oleviin raamatullisiin periaatteisiin. Tässä yhteydessä myös vieraillaan seurakunnissa (kun koronatilanne sen sallii).

Erilaisten teemapäivien ja niissä puhuvien vierailijoiden avulla tutustutaan laajemmin seurakuntaelämään, seurakuntia tukeviin yhdistyksiin ja sitä kautta helluntailiikkeen toimintaan.

 

IK-opistossa näitä perusasioita voi opiskella lähiopetuksessa vuoden kestävällä Core 1 -linjalla joko Keuruulla tai Helsingissä tai Core Monimuoto -linjalla, jolloin muutaman lähijakson lisäksi opiskelu tapahtuu verkko-opintoina kotoa käsin. Hyvän opintokokonaisuuden saa myös lukukauden kestävällä Follow-opetuslapseuslinjalla.

Raamatun opiskelu antaa valmiuksia palvella seurakunnissa erilaisissa tehtävissä sekä herätysliikkeessämme laajemminkin.


Samuel Aro-Panula


Kirjoittaja on IK-opiston vararehtori.UUTISET