Poikkeuksellisen lahjakkaita työntekijöitä

Olemme eläneet mielenkiintoisen ja haastavan koronakevään. Monet työntekijät ovat kertoneet töiden lisääntymisestä ja uusista toimintatavoista työssään. Toisaalta jotkut ovat joutuneet kokemaan lomautuksen työstään. Tämä kaikki on kuormittanut työntekijöitä ja siksi toivonkin, että jokainen on saanut kaiken mahdollisen tuen työssä jaksamiseensa. 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Poikkeusolot aiheuttivat seurakuntien toimintaan ja työntekijöiden työhön merkittäviä muutoksia. Työntekijät joutuivat opettelemaan uusia toimintatapoja tehdä työtään. Seurakuntien digiloikka tuli nopealla aikataululla, eikä työntekijöillä välttämättä ollut valmiuksia ottaa haltuunsa uusia toimintatapoja.

Tällaisessa muutostilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijä saa kaiken mahdollisen tuen ja avun työssä suoriutumisessa. Liian usein seurakunnan työntekijä on jäänyt yksin haasteiden kanssa. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämällä työsuojelun nettisivuilla kiinnitetään huomiota myös psykososiaaliseen kuormitukseen: ”Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät voivat kuormittaa haitallisesti, jos ne ovat mitoitettu väärin, niitä on hallittu puutteellisesti, tai ne esiintyvät epäsuotuisissa olosuhteissa.”

 

Seurakunta työnantajana on velvollinen resursoimaan riittävästi työvälineitä ja ohjelmistoja sekä antamaan tarvittavan perehdyttämisen niiden käyttöön. Moni työntekijä on tänä keväänä ensimmäistä kertaa astunut kameran eteen pitämään saarnaa. Toisaalta on ollut ilo kuulla, miten innostuneesti ja ennakkoluulottomasti uusia menetelmiä on otettu käyttöön. Meillä on seurakunnissa poikkeuksellisen lahjakkaita työntekijöitä! 

 

Joka tapauksessa uusien haastavien tilanteiden keskellä työstressi on varmasti lisääntynyt. Työntekijän tulee rohkeasti ottaa yhteyttä esimieheen ja tarvittaessa työterveyteen, mikäli jaksaminen on uhattuna. Myös Help ry omalta osaltaan haluaa palvella työntekijöitä ja seurakuntia työelämän kysymyksissä.

 

Paimenpsalmissa meille luvataan, että Herra vie meidän vihreille niityille ja virvoittavien vetten tykö lepäämään. Opetuslapsille Jeesus sanoo, että levähtäkää vähän. Toivottavasti jokainen työntekijä voi jäädä hyvin ansaitulle kesälomalle palautumaan työn kuormituksesta. 

 

Kesäloman tulee olla häiriötön ja mielellään yhtäjaksoinen. Monet kuormittuvat työasioista myös vapaalla ollessaan, joten seurakunnassa tulee varmistaa, että työntekijä kykenee pitämään vuosilomansa häiriöttömästi. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus pitää työpuhelin suljettuna vapaalla ollessaan, ja sanomattakin lienee selvää, että työntekijää ei saa kuormittaa työasioilla hänen ollessaan vapaalla. 

 

Jumala lupaa sanassaan antaa ”väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin”.  Tämän toteutumiseen Jumala käyttää myös meitä. Annetaan kaikki mahdollinen tuki työntekijöille ja mahdollistetaan heidän jaksamisensa kutsumustyössään.

 

Jyrki Alanko

 

Kirjoittaja on Help ry:n puheenjohtaja.
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa