Oletko lähtijä vai lähettäjä?

Olen ilokseni to­dennut, että Ju­mala kutsuu vielä tänäänkin nuoria mukaan lähetys­työhön. On hyvä, että uskovat eri tavoin tutustuvat lähetystyön käy­tännön haasteisiin ja ovat avoimia Pyhän Hengen johdatukselle elä­mässään.

 

Vuosien varrella olen kuitenkin todennut, että uskovat tulkitsevat usein asioita niin, että Pyhän Hen­gen vaikutus lähetystyötä kohtaan tarkoittaisi aina itse kentälle läh­temistä. Ennen jopa opetettiin tä­män suuntaisesti. Paavali kuiten­kin toteaa: ”Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä?” (Room. 10:15)

 

Lähettäjillä, esirukoilijoilla ja työn tukijoilla tulisi olla sama kut­su kuin kentällä työtä tekevillä. Kuinka he muuten jaksavat ru­koilla ja uhrata? Lähettäjien tulisi antautua samalla tavalla Jumalan työhön kuin lähtijöiden. Heidän tulisi ottaa aikaa esirukoukseen ja kieltäytyä jostain voidakseen tu­kea työtä kentällä. Eli elää kuuli­aisena Pyhän Hengen johdossa. Heidän tulisi kokea omassa teh­tävässään kuten Paavali: ”Minä en voinut olla tottelematta taivaallis­ta näkyä” (Ap.t. 26:19).

 

Onneksi olen tavannut sellaisia­kin ihmisiä, jotka palvelevat epä­itsekkäästi toisia muilta piilossa. Heille on rohkaisevaa lähettää esi­merkiksi esirukousaiheita tietoise­na siitä, että he ottavat ne omik­seen. Olen saanut esirukoilijoita niinkin, että Jumala on kehotta­nut joitakin henkilöitä rukoile­maan puolestani, vaikka he eivät ole edes tienneet, kuka ja missä minä olen. Fidan infosta he ovat sitten löytäneet yhteystietoni.

 

Kuinka kiitollinen mieleni on­kaan uskollisista esirukoilijoista. Lähetin yksi suurimmista tarpeis­ta onkin kokea lähettäjien olevan rukouksissa hänen mukanaan.

 

Minulla on ollut myös esirukoi­lijoita, jotka ovat uhranneet Py­hän Hengen vaikutuksesta. Silloin apu on tullut juuri silloin, kun tar­ve on ollut suurin. Silloin saa olla myös varma siitä, että on Jumalan silmäterä ja että hän pitää huolen omistaan ja työstään. Tällaisia Ju­malan kutsumia ja Pyhän Hengen johdossa eläviä lähettäjiä kaivat­taisiin enemmän.

 

Saakoon Jumala vaikuttaa ja auttaa meitä tiedostamaan kussa­kin elämänvaiheessa hänen johda­tuksensa. Silloin meidän ei tarvitse pettyä, vaan saamme eräänä päi­vänä kuulla Herran sanat: ”Hyvä sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Mene Herrasi iloon” (Matt. 25:23).

 

Tätä siunausta kaikille lukijoil­le toivottaen

 

 

Rauno Jalavisto

Joensuu
40/201

Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan