Helluntailaista raamattunäkemystä rakentamassa

Heikki Salmela (toim.): Raamattu – Jumalan pyhä Sana. Aikamedia 2021. Sid. 285 s. 

 

Suomen Helluntaikirkko, IK-opisto ja Aikamedia ovat yhteistyönä tuottamassa kymmenosaisen kirjasarjan, joka sanoittaa nykyistä helluntaiteologiaa ja pyrkii samalla vahvistamaan seurakunnallista opetusta. 

Sarjan osat ilmestyvät vuosina 2021–2025 ja muodostavat yhdessä kattavan kokonaisesityksen helluntailiikkeen teologiasta. Kirjat käsittelevät helluntailiikkeen keskeisiä opinkappaleita, jotka ovat tuttuja Suomen helluntaiseurakuntien uskon pääkohdat -julkaisusta.

 

 

     "Kirja ei petä odotuksia."

 

Kirjasarjan ensimmäinen osa julkaistiin syyskuussa, ja sen aihe onkin teologiselle kirjasarjalle luontevasti Raamattu. Sarjan avausosalle on varmasti muodostunut paljon odotuksia, onhan kirjasarja ainutlaatuinen suomalaisessa helluntailiikkeessä. 

Kirja ei petä odotuksia. Artikkelit avaavat lukijalle laaja-alaisen tietopaketin, jossa tarkastellaan aihetta niin teorian kuin käytännönkin näkökulmasta. Varsinkin sellaisille Raamatun käyttäjille, joiden kielitaito ei ole mahdollistanut vaikkapa englanninkielisen materiaalin käyttöä, kirja esittelee muun muassa sitä Raamattuun liittyvää teologista tutkimusta, jota kansainvälisesti tunnetut evankelikaaliset raamatuntutkijat ovat tuottaneet. 

Varsinkin kirjan loppua kohden, jossa nousee esille vahvemmin juuri helluntailaiselle ajattelulle ja käytännölle ominaisia teemoja, asioita peilataan herätysliikkeemme ajatteluun niitä arvioiden ja perustellen. 

Kirjassa tarkasteltavat teemat varustavat lukijoita muun muassa apologeettiseen keskusteluun Raamatusta, sen arvovallasta ja niistä perusteista, joiden varaan näkemykset kristikunnassa yleisesti ja helluntailiikkeessä erityisesti rakentuvat. 

Kirjan alkuluvut pureutuvat Raamatun auktoriteetin perusteisiin, Raamatun virheettömyyteen ja Raamatun kaanonin muodostumiseen johtaneeseen historialliseen prosessiin. Kun alkulukujen perustus on laskettu, Raamatun tulkinnan perusteet jatkavat johtaen lukijan oikean Raamatun lukemisen ja ymmärtämisen äärelle. 

Tässä helluntailainen anti teemalle alkaa jo nousta esiin alkulukuja vahvemmin. Loppuluvuissa, jotka käsittelevät helluntailaista raamattunäkemystä ekumeenisissa oppikeskusteluissa, Raamatun ja hengellisten kokemusten rinnakkaiseloa, hyvän sananjulistuksen ja Raamatun opetuksen perusteita sekä käytännön ohjeita henkilökohtaisen raamatunlukemisen kehittämiseksi, helluntailaisen ajattelun oma anti nousee vahvasti ja rakentavasti esiin. 

Jokaisen omalla raamattunäkemyksellä on ratkaisevan tärkeä merkitys elämälle kristittynä. Kunkin on siis syytä tehdä itselleen selväksi, mitä mieltä on Raamatusta ja sen arvovallasta elämässään. Nyt julkaistu kirja varmasti auttaa sen selvittämisessä ja ymmärryksen vahvistumisessa. 

Kaikkea ei toki annetuista teemoista kirjan sivuilla sanota. Jotakin jää varmasti kirjan lukemisen jälkeenkin auki. Siitä huolimatta kahdeksan artikkelia kahdeksan suomalaisen helluntailaisen teologin kirjoittamana on miellyttävä lukukokemus. Kirja, vaikka se onkin teologinen ja sisältää tavallista hartauskirjallisuutta enemmän alan sanastoa, on kuitenkin muovattu niin ymmärrettäväksi, että se on antoisa niin teologiaa aiemmin opiskelleille kuin niille, joille teologinen tapa tarkastella asioita on vieraampaa. 

Sarjan seuraava kirja ilmestyy alkukeväästä 2022. 

 

Petri Mäkilä 

 

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa