Lukijalta: Mikä on huonoa teologiaa? - "Sairauksien kantaminen ristille on kuulunut helluntailiikkeen julistukseen alusta lähtien, eikä sitä ole pidetty minään menestysteologiana"

Haluaisin hiukan kommentoida Lari Launosen artikkelia (RV 42/2022), jossa hän esittää muutamia esimerkkejä huonosta raamatuntulkinnasta helluntailiikkeen piirissä. 

Launosen mielestä Jesajan lausunto ”hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet” on kuvaannollinen viittaus syntien sovittamiseen, eikä liity sairauksien kantamiseen, kuten menestysteologia opettaa. 

Sairauksien kantaminen ristille on kuulunut helluntailiikkeen julistukseen alusta lähtien, eikä sitä ole pidetty minään menestysteologiana. Kristus kantoi ruumiissaan kaiken aadamilaisen kirouksen ristille (Gal. 3:13). Jesajan 53:4–5 konteksti osoittaa selvästi, että Kristus kantoi myös sairautemme ristinpuulla (Matt. 8:17), eikä asia rajoittunut pelkästään Jeesuksen parantamistoimintaan, kuten jotkut selittävät. 

Sairauksien kantamisen sisältymisestä ristin työhön ovat opettaneet lukuisat kansainvälisesti tunnetut helluntaijulistajat, joiden toiminnassa myös tapahtui parantumisihmeitä. Herää kysymys, pyrkiikö uusi polvi nyt parempaan ja puhtaampaan teologiaan, jossa sairauksien huomioiminen ristintyössä halutaan siivota pois? 

On selvää, että evankeliumit siirtyivät alkuvuosikymmeninä suullisena traditiona eteenpäin ennen niiden kirjoittamista. Launosen selitys, että myös Paavali vastaanotti evankeliumin suullisena traditiona muilta, on kuitenkin erheellinen. Paavalihan itse sanoo, ettei hän saanut sitä ihmisiltä vaan suoraan Kristukselta (Gal. 1:12). 

Launosen mielestä Jeesus ei mennyt kuolemansa jälkeen tuonelaan vaan helvettiin. Uudessa testamentissa tuonelasta käytetään sanaa hades, erotukseksi gehennasta, joka mainitaan UT:ssa noin 10 kertaa. Kadotetut sielut eivät ole vielä helvetissä vaan tuonelassa. Tämä käy ilmi Ilm. 20:13–14:sta, jossa kerrotaan, miten tuonelassa olleet kuolleet heitettiin tuliseen järveen vasta viimeisen tuomion jälkeen. Tulijärvi on vanhastaan samastettu helvettiin, gehennaan. Jeesuksella ei ollut mitään syytä mennä sinne. 

Launonen esittää myös ”kotimaisen epävirallisen tradition sisältävän muun kristikunnan näkökulmasta melkoisia kummajaisia”, kuten opetusta kaksivaiheisesta Kristuksen paluusta, johon ei juuri uskottu ennen 1800-lukua. Oppi seurakunnan ylöstempauksesta ennen Kristuksen näkyvää paluuta Harmageddonille ei ole kotimainen kummajainen muun kristikunnan näkökulmasta. Sitä opetetaan laajasti myös Yhdysvaltain Assemblies of God -liikkeessä sekä baptistipiireissä. 

Väite, ettei ”kaksivaiheista” Kristuksen paluuta opetettu ennen 1800-lukua, ei myöskään pidä paikkaansa. Kyprianus (k. 258 jKr.) ja Efraim syyrialainen (k. 373 jKr.) opettivat siitä. Tri Thomas Ice osoittaa tutkimuksessaan The Brief history of the Rapture, kuinka myös Fra Dolcino (k. 1307), Peter Jurieu (k. 1713), Philip Doddridge (k.1751) John Gill (k. 1771), James MacKnight (k. 1800) ja Thomas Scott (k. 1821) puhuivat kommentaareissaan ylöstempauksesta ennen suurta ahdistusta. 

Hiukan epäselväksi jää Launosen maininta, että ”Kokemukset kielilläpuhumisesta vaikuttivat liikkeen alkuaikoina siihen, että Apostolien tekojen katsottiin opettavan kielten olevan todiste Pyhän Hengen kasteesta”. 

Apostolien tekojen perusteella ei ole mitään syytä epäillä, etteikö kielilläpuhuminen olisi ollut yhteistä kaikille Hengen kasteen kokeneille. Tästä opetuksesta on syytä pitää yhä kiinni, kuten helluntaipioneerit tekivät. Jos joku uskoo saaneensa Hengen kasteen ilman kieliä, se hänelle suotakoon, mutta ei ole mitään tarvetta muuttaa perinteistä raamatullista näkemystä. 

Joitakin vuosia sitten RV:ssä kerrottiin tutkimuksesta, jonka mukaan Pohjolan helluntaiseurakunnissa enää vain noin 50 prosenttia uskovista puhuu kielillä. Tämä johtuu osaksi opetuksesta, jossa pala palalta murretaan sitä perustusta, jolle helluntaiherätys on alun perin rakentunut. 

Launonen viittaa myös naisten paimenuuteen, josta nyt paljon keskustellaan. 

Helluntailiikkeessä on aina kunnioitettu sisarten työtä. Heidän joukossaan on ollut arvostettuja evankelistoja, diakoneja ja lähetyssaarnaajia. Jotkut heistä ovat toimineet menestyksekkäästi jopa seurakunnan paimenena miesten puuttuessa. Ilman sisarten panosta nykyistä helluntaiherätystä ei olisi olemassa. 

Mutta kun on kyse seurakunnan paimenuudesta, Raamattu on siinä yksiselitteinen: ”Niin Kristus on miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää” (1. Kor. 11:3). Nainen luotiin avuksi miehelle, eikä päinvastoin. Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että myös helluntaikirkossa ollaan nyt häivyttämässä luomisjärjestyksen mukaiset miehen ja naisen väliset roolit. 

Kyse ei ole sisarten kelpaamisesta hengelliseen työhön, niin kuin usein halutaan väärin ymmärtää. Jumalalla ei ole mitään sitä vastaan, että he toimivat hengellisessä työssä. Mutta jos Raamatun selviä ohjeita miehen ja naisen erilaisista rooleista rikotaan, se kostautuu pitkässä juoksussa. 

Monet vanhemman polven julistajat ovat huolissaan siitä, mihin suuntaan Suomen helluntailiikkeen ja IK:n opetus on menossa. Launosen artikkeli herättää hämmennystä. Hyvä teologia johtaa aina elävään kristillisyyteen, Kristuksen tuntemiseen ja sitoutumiseen Jumalan sanaan. Toivottavasti nämä merkit liittyvät opetukseen myös tulevaisuudessa. 

 

Martti Ahvenainen

 

 

Täsmennys tukisummiin 

IK-opiston toimintaa (RV 38/2022) oli maininta, jossa opistolla asuvan opiskelijan tukisummaksi kerrottiin 80 euroa, muualla asuvalle 280 euroa. Maininta oli hyvin epätäsmällinen ja perustui yksittäisen opiskelijan tekemään vertailuun omista mahdollisuuksistaan asumisen tukeen. 

Jokainen kokoaikainen opiskelija saa nykyisin opintorahaa 268,23 euroa kuukaudessa. Opintotuen asumislisä opiston asuntolassa asuvalle on 89 euroa. Muualla vuokra-asunnossa asuva opiskelija on yleisen asumistuen piirissä, joka on 80 prosenttia asunnon vuokrasta. Lisäksi opiskelija on oikeutettu opintolainan valtiontakaukseen sekä mahdollisesti muihin sosiaalietuuksiin. 

 

Anssi TiittanenTeema
40/201

Teema10.11.2023 | Anniina Jakonen

Tamperelaiset ystävykset Milka Myllynen ja Mia-Carita Hahl ovat sitä ihmistyyppiä, jotka keksivät jatkuvasti uusia luovia ideoita ja käärivät aikailematta hihansa t...
TeemaEero Antturi
Kun Marko Selkomaa tuli uskoon 13-vuotiaana, hän koki hyvin pian Jumalan kutsuvan häntä saarnaajaksi ja lähetyssaarnaajaksi.
– Noita ilmaisuja silloin käytettiin, muistelee nyt 52-v...
TeemaKun Julius Kankkunen aloittaa elämäntarinansa kertomisen, kuulija ei voi olla nauliutumatta paikoilleen. Lapsuuden uskoontuloa seuraa toinen toistaan traagisempia tapahtumia: Ensin...
TeemaMegadethin Dave Mustaine ja Dave Ellefson, Brian Welch ja Reginald Arvizu Kornista, W.A.S.P.-yhtyeen Blackie Lawless ja Iron...
TeemaHyväosaisuus kasautuu myös parisuhdeasioissa. Köyhyys lisää eroriskiä.
TeemaSyviä kriisejä läpi käynyt pariskunta suosittelee vahvaa sitoutumista ja kommunikaatiotaitojen opettelemista.
TeemaAvioliittoleireille tullaan erilaisista tilanteista.
UutisetHuipputeknologia seuloo haitalliset yksilöt suuristakin väkijoukoista.
UutisetAnna Hellgrenin elämään vakava sairaus toi yksinäisyyden, mutta seurakunta on hänelle koti.
TeemaUudentyyppinen tapa tukea lapsia ja nuoria sai pilottikoululta hyvän palautteen.
TeemaFidan globaalikasvatustunnit tavoittavat vuosittain tuhansia oppilaita ja satoja opettajia.
TeemaLukijoiden maailma on otettu huomioon niin kampanjalehden tekstissä kuin kuvissakin.
TeemaYhteiskristillisen Uskovaiset nuoret -nettiyhteisön vastaava nuorisotyöntekijä Mikael Elmolhoda on saa­nut vuosien aikana tukevaa tuntumaa eri kristillisten pii­rien nuoriin.
...
TeemaMillainen on helluntainuori vuonna 2018? Nuoret kertovat siitä itse.
TeemaSeurakunnasta annetut eväät vaikuttavat siihen, kestääkö nuoren usko vai kaatuuko se kuin korttitalo
TeemaYstävän kuolema sai Milja Peuramäen ymmärtämään, ettei aina tarvitse olla vahva.
TeemaMasentunut ja uupunut voi olla turvallisella mielellä, sillä uskossa ei ole kyse siitä, mitä ihminen tekee.
TeemaEläköityneellä opettaja Juhani Happosella on tal­lessa kansioita, joihin on kertynyt yli 200 samaa aihet­ta käsittelevää lehtileikettä. Ne kertovat taistelusta, jon­ka hän kävi 1980-luvulla...
TeemaMielenterveysongelmien stigma on vähentynyt, mutta psykoosisairaudesta kärsivä ja hänen läheisensä jäävät yhä helposti yksin.
TeemaSeurakunta voi tarjota vangille kasvualustan yhteiskuntaan ja kiinnekohdan kristilliseen uskoon.
TeemaParhaat tulokset saavutetaan luottamuksellisilla ihmissuhteilla ja Jumalan voimalla, valtakunnallisilla vankilalähetyspäivillä todettiin.
TeemaHyvä Sanoma ry:n keräämillä lahjoitusvaroilla jaetaan tänäkin vuonna joulumuistaminen jokaiseen maamme vankilaan. Helluntaiseurakuntien vankilatyö välittää vankien luettavaksi yli tuhat Hyvä Sanoma -j...
TeemaIslamin mullan alta nousee paljon pieniä taimia. Jos meillä on hengellinen ilta, puolikuun maissa on vasta aamu.
TeemaLähi-idän kristityistä puhuttaessa tulee melko nopeasti esiin myös vaino. Islamilaisista yhteiskunnista ja lujista sukusiteistä juontava ilmiö tuli näkyväksi Suomessakin äskettäin, kun to...
TeemaTuleva maailmanlaajuinen verkosto tähtää uskon ja lähetysvastuun kasvuun.
TeemaUskoon tulleiden ja potentiaalisten johtajien omankieliset tilaisuudet vastaavat kristillisen arabiyhteisön tarpeisiin Suomessa.
TeemaMiten voisin muistaa maailman tarpeita mutta saada omanikin kuuluviin?
TeemaRukous merkitsee musiikkievankelistana toimivalle Jipulle elämän kantavaa voimaa. Tänä syksynä hän on saanut kokea niin pieniä kuin suuriakin ihmeitä.
TeemaMitkä ovat kolme tärkeintä esirukousvastaustasi? Neljä henkilöä vastaa.

Petri Viinikkala


1. Aikuisuuden kynnyksellä koetin elää hyvää elämää ja kelvata Juma...
TeemaHerra, osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan. Uskallettua on viipyä, ja vaarallista on jatkaa matkaa. Täytä siis minun ikävöimiseni ja osoita minulle tie.
TeemaKristuspäivä tuo tuhannet kristityt yhteen rukoilemaan.
TeemaMalmin Saalem -seurakuntaan kuuluvat Anneli ja Jorma Lahikainen ovat saaneet tehtäväkseen sytyttää rukoustulta ympäri Suomen.
UutisetKun kodissa on rakkauden ilmanala, homma toimii, Miko Puustelli sanoo.
TeemaLapsen menetys jättää ilmaan paljon kysymyksiä. Katkeruuden tilaan ei kuitenkaan pidä jäädä, Esko Mäkelä sanoo.
TeemaTerapeutti pystyy auttamaan, jos hän kykenee kokemaan saman särkymisen kuin asiakkaansakin.
TeemaOma muuttunut isä oli Rainer Frimanille tärkeä esikuva.
TeemaEsimerkkinä oleminen on nigerialaistaustaisen Samuel Okunoyen mielestä isyyden kulmakivi.
TeemaVasta kun seurakunta tajuaa rikkinäisyytensä, siitä voi tulla parantava yhteisö.
TeemaNoora Nätkin ei luule enää, että kaikkien tunteiden täytyy johtaa toimintaan.
TeemaHomoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat monet tekijät.
TeemaLähtö ei tullut yllättäen. Silti sen jättämä kaipaus ja ikävä täyttävät sielun kuin sumea usva.
TeemaSururyhmässä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi moninkertaisesti.
TeemaYhteistyössä ryhmien käynnistämiseen löytyivät myös riittävät resurssit.
TeemaOman lapsen kuolema on valtavan suuri menetys, jolla on kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia.
TeemaOnko evankeliointi koko seurakunnan tehtävä? Kenelle se oikein kuuluu? Miksi niin harvat innostuvat nykyisin evankelioimisesta? Ja mitä se oikeastaan käytännössä on?

...
TeemaMitä seurakunnan tulee ymmärtää maallistuneen nykyihmisen elämästä, jos haluaa tehdä Jeesusta hänelle tunnetuksi ja välittää hänestä aidosti?


– Kun teemme tämän...
TeemaEvankelioimisen suuria innovaatioita helluntailiikkeessä olivat 1900-luvun alkupuolella telttakokoukset ja kitarakuorot. Evankelioiva Hyvä Sanoma -lehti perustettiin sota-aikana. Pai...
TeemaEvankeliumi tavoittaa näinä päivinä yli miljoona maamme asukasta.
TeemaPunainen väri on vähentynyt tavoittavan työn tilannekartoituksessa. Suomen ainoa palkattu HS- yhteysevankelista löytyy Lapista.
TeemaHellevi Pasanen murehtii turhautuneiden seurakuntalaisten puolesta ja innostaa heitä viemään ilosanomaa toisille.
TeemaJumalan navigaattori ohjaa pyöräilijää tarkasti aivan oikeiden henkilöiden luo.
TeemaTuomo Rauma rohkaistui rukoilemaan sairaiden puolesta.
TeemaPirkko Eemola ymmärtää nyt, mitä Jumalan valmistamat teot tarkoittavat.
TeemaBilly Grahamin puheet suunniteltiin tarkkaan etukäteen. Avausiltaan sisältyi elokuvamainen kohtaus, jossa yksinäinen nainen veti väkijoukon liikkeelle.
TeemaKatolinen aktiivi kirjoitti avoimen kirjeen Suomen helluntailaisille, ja RV pyysi siihen vastineen. Yhteisöjen suhteissa kaikki ei ole sitä, miltä näyttää.
UutisetLähestyn teitä, rakkaat Suomen helluntailaiset, ennen kaikkea kristittynä, joka tunnustaa samaa Apostoliseen uskontunnustukseen kirjattua uskoa, jota tekin tunnustatte.
Toiseksi lähe...
UutisetKatolinen teologi Emil Anton on lähestynyt avoimella kirjeellään Suomen helluntailiikettä reformaation merkkivuoden tiimoilta. Kirjoituksellaan hän halusi herättää keskustelua, vähentää enn...
Teema”Yksi viime vuosikymmenten merkittävimmistä globaalin kristillisyyden ilmiöistä.” Näin suurin sanoin on luonnehdittu helluntailaisten ja roomalaiskatolisen kirkon vuonna 1972 aloittamaa k...
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja