Lukijalta: Helluntailiikkeen arkistot kuntoon 

Hyvin hoidettu arkistointi on arvostuksen osoitus työtä ja sen tekijöitä kohtaan, kirjoittaja esittää. (Shutterstock)
Hyvin hoidettu arkistointi on arvostuksen osoitus työtä ja sen tekijöitä kohtaan, kirjoittaja esittää. (Shutterstock)

(29.3.2023) Organisaatioiden toiminnassa syntyy jatkuvasti sellaista aineistoa, joka on tärkeä säilyttää ja arkistoida. Monien asiakirjojen, dokumenttien, valokuvien, videoiden, äänitteiden ja muun keskeisen aineiston tallentaminen on tärkeää sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä. Näin aineistot ovat myöhemmin organisaation itsensä sekä tarvittaessa myös historian kirjoittajien ja tutkijoiden käytettävissä. Hyvin hoidettu arkistointi on samalla arvostuksen osoitus aiemmin tehtyä työtä ja sen tekijöitä kohtaan. 

Tähän liittyen on syytä kysyä, miten helluntailiikkeessä arvostetaan omaa historiaa ja hoidetaan arkistoja. Siitä kertovat ehkä parhaiten monet viime vuosien esimerkkitapaukset. 

Eräässä helluntaiseurakunnassa ainutlaatuisen pioneerityön tehneiden lähettien ja seurakunnan välinen pitkäaikainen kirjeenvaihto oli ”unohtunut” pölyttymään rukoushuoneen syrjäiseen komeroon. Sieltä tämä poikkeuksellisen arvokas aineisto oli jo vaarassa joutua kaatopaikalle. Vasta kun eräs ulkopuolinen toimija tuli etsimään aineistoa dokumentin tekoa varten, sen historiallinen merkitys ja arvo huomattiin. Komeroon kätketystä kirjepinosta syntyikin lähettien elämäntyötä ja lähetystyön historiaa hienolla tavalla valaiseva teos. 

Eräs Fidan aluejohtaja otti puolestaan useita kertoja yhteyttä helluntailiikkeen keskeisiin järjestöihin ja kysyi neuvottomana, mitä tulisi tehdä erään edesmenneen lähetin laajalle jäämistölle, jolla hän ymmärsi olevan erityistä lähetyshistoriallista arvoa. Mihin sopivaan paikkaan sen voisi Suomessa sijoittaa? 

Vaikka aluejohtaja toisti kysymyksensä useita kertoja eri toimijoille, hän ei saanut siihen keneltäkään kunnollista vastausta. Lähetyshistoriallisen aineiston sijoituspaikkaa ei löytynyt. 

Myös kotimaan helluntaiseurakunnissa törmätään samaan ”loppusijoituspaikan” ongelmaan. Hiljattain eräs paikallinen helluntaiseurakunta löysi kätköistään filmejä ja videoita, jotka sisältävät koko helluntailiikkeen kannalta arvokasta historiallista aineistoa. Seurakunnan edustaja soitti ja kyseli, onko missään sellaista keskitettyä arkistoa, jonne aineiston voisi lähettää. Ei ollut. 

On yhteisöllinen häpeä, ettei helluntailiikkeellä ei ole kunnollista ja hyvin hoidettua arkistointijärjestelmää. Vuosikymmenien aikana kertynyt historiallinen aineisto on nykyisin hajallaan monien yksityishenkilöiden, seurakuntien ja Hyry-yhteisöjen sattumanvaraisissa paikoissa. Kenelläkään ei ole tästä aineistosta kokonaiskuvaa. Lisäksi suuri osa aineistosta on vaarassa kadota tai tuhoutua ajan myötä. 

Yksittäiset helluntaiyhteisöt katsovat, ettei asian hoitaminen kuulu niiden perustehtävään eikä vastuulle. Siksi koko liikkeen kannalta tärkeä yhteinen asia on jäänyt hoitamatta. 

Jotain on kuitenkin tehty. Noin kymmenkunta vuotta sitten Fida, Avainmedia ja Aikamedia pelastivat yhteistoimin dokumenttikuvaaja Mauri Päivisen arvokkaan av-aineiston, jota säilytetään nykyisin Hartolassa Itä-Hämeen museossa. Aineisto sisältää muun muassa filmejä Niilo Yli-Vainiosta ja dokumentteja lähetyskentiltä. Silti tuskin edes liikkeen keskeiset toimijat tietävät Hartolan helluntaimuseon olemassaolosta. 

Jos helluntailiikkeellä olisi keskitetty fyysinen ja digitaalinen arkistointijärjestelmä ja historiallisen aineiston tallennuspaikka, paikalliset seurakunnat ja Hyry-yhteisöt voisivat hyödyntää historiallisia lähteitä esimerkiksi juhlavuosiin valmistautuessaan ja historiikkeja laatiessaan. Lisäksi Ison Kirjan opiskelijoille olisi paljon hyötyä hyvin järjestetystä arkistosta opinnäytetöiden ja tutkimusten teossa. Nykyinen digitaalitekniikka ja sähköinen tallennusmahdollisuus helpottavat paljon asioita. Ne tuovat myös joustavuutta lähteiden käyttöön. 

Olisiko jo aika laittaa helluntailiikkeen arkistointi kuntoon, rakentaa keskeisten toimijoiden yhteistyönä kunnollinen arkistointijärjestelmä ja laatia kaikkien saatavilla oleva luettelo arkistoidusta aineistosta? Se edellyttää kokonaissuunnitelmaa ja yhteisen käytännön luomista. Asiantuntija-apua arkistointijärjestelmän luomiseen on helposti saatavilla. 

Mutta kuka tarttuu asiaan ja lähtee viemään hanketta eteenpäin? 

 

Leevi LaunonenLukijalta
40/201

Lukijalta22.3.2024 | Olen kiitollinen, että maakuntalehdissämme on auennut toistuvasti tilaa Raamatun sanomaa korostaville kirjoituksilleni. Usein ne sivuavat yhteiskunnallisia haasteita, unohtamatta ikuis...
LukijaltaIhmisten puheissa toistuvat usein ilmaisut kuten ”Kuolema kuittaa univelat” tai ”Haudassa saa sitten levätä”. Ne ovat tavallisia tapoja vältellä ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä ja vaeltaa va...
Lukijalta21.11.2023 | Helluntaikirkon oppikäsityksessä Jeesuksen paluusta ei ole enää vain yhtä tulkintamallia. Jeesuksen paluusta itsessään ollaan varsin yksimielisiä, mutta seurakunnan tempauksen ajoituk...
Lukijalta24.10.2023 | Iso Kirja on hehkuttanut tänä vuonna Opisto omaksi -teemaa. Sen tavoitteena on, että seurakunnat ja niiden jäsenet ottaisivat ja kokisivat entistä enemmän omistajuutta yhteisestä opis...
LukijaltaApostoli Paavali ei tahtonut pitää Roomassa asuvia veljiä tietämättöminä ”tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisäll...
Lukijalta(20.3.2023) Tammikuussa seurakuntamme johtajisto sai ihmetteleviä yhteydenottoja koskien paikallista Turvallinen seurakunta -lausuntoa, jossa olemme osallisena. Siinä oli virheellisesti na...
Lukijalta(6.3.2023) Uudet hyvinvointialueet aloittivat vuoden alusta. Kotiin saamamme esitteen mukaan uuden hyvinvointialueen keskeinen tehtävä on ”hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yht...
LukijaltaTranslain uudistaminen vietiin eduskunnassa maaliin 1.2.2023 äänin 113–69. Lain mukaan jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi vaihtaa sukupuolensa pelkkänä ilmoitusasiana. Korjausleikkauksia ja lä...
LukijaltaOikeaoppisuuden tarve on ihmiselle ominaista ja johtuu osin siitä, että se on eräs turvallisuuden tunnetta ruokkiva väline. Uskon kysymyksissä oikeaoppisuuden tarve on hälyttävän suuri. Osasyynä s...
Lukijalta(27.12.2022) Silmiini sattui erään teologin lehtikirjoituksen otsikointi: ”Ateisti, joka tuntee Jumalan?” Kysymysmerkin kanssakin toteamus on absurdi. Ateisti kieltää Jumalan olemassaolon ja kaike...
Lukijalta(22.11.2022) Kun tulin aikoinani uskoon, sain näyn hengellisestä työstä. Se oli määrittelemätön pakottava tarve olla jotenkin hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Tämä tarve on ollut läpi uskossa oloaj...
LukijaltaPaimen Plus -lehden kesäkuun numeron talouspalstalla olleessa kirjoituksessa kerrottiin seurakuntien lämpölaskujen noususta viime talvelta. Sama suunta näyttää jatkuvan myös tulevana talvena. Kerr...
LukijaltaJeesus joutui usein herättelemään kuulijoitaan. Tässä muutamia otteita Jeesuksen sanoista: ”Ettekö käsitä? Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä?” Niin hän sanoi heille: ”Ettek...
LukijaltaYhdysvalloissa korkein oikeus kumosi kesäkuussa vanhan ns. Roe vs Wade -nimellä tunnetun, aborttioikeuden turvanneen ennakkopäätöksen. Näin se teki sen, minkä kokeneiden ja laintuntevien tuomareid...
LukijaltaSanan- ja uskonnonvapaus ry (SUV) on osoittanut tarpeellisuutensa kansan keskuudessa. Kesäkuussa 2021 perustettu yhdistys on saanut aatteensa taakse jo yli 1 000 jäsentä ympäri Suomea.
Yh...
LukijaltaHesekielin kirjan luku 33 kertoo sielunhoitajan ja profeetan vastuusta. Toisesta jakeesta löytyvät puhuttelevat sanat: ”Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ––.” Nykyiset aseet eivät ole miekkoja...
LukijaltaLähetyspastori Markku Karjalaisen mukaan Uusi testamentti opettaa seurakunnan johtavan pastorin ja vanhimman viran kuuluvan miehille. Raamatussa sanotaan, että vanhimman virkaan tulee valita ”yhde...
LukijaltaKansallisen veteraanipäivän aikana (27.4.), kun uutiset kertovat Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön potevan koronan jälkeen keuhkokuumetta, olen pohtinut, kuinka tärkeää on, että maamme...
LukijaltaRisto Karhu esitti Ristin Voitossa 17 kysymyksen: ”Jeesuksen paluu – ennen suurta ahdistusta?” Kirjoitus keskittyi ensisijaisesti odottamamme tempauksen ajankohdan pohdintaan. Mielestäni Risto Kar...
LukijaltaLänsimaiden kristittyjen piirissä on laajalti käsitys, että seurakunnan salainen tempaus tapahtuisi ennen suurta ahdistusta. Etenkin vapaiden suuntien käsitykseen on paljolti vaikuttanut Vilho Har...
LukijaltaJumala ilmoittaa itsensä Raamatun Sanan kautta mutta myös kansojen vaiheissa. Erityisen selvästi tämä ilmenee Israelin kansan historiassa ja nykyhetkessä.
Suomen kansan eri vaiheissa olem...
LukijaltaKiitos Reijo Mänttärille palautteesta (RV 9/22) kirjani erään luvun pohjalta tehtyyn artikkeliin. Tila ei riitä palautteen seikkaperäiseen käsittelyyn, mutta teen joitain yleisiä huomioita. ...
LukijaltaPuheessaan Korneliuksen talossa apostoli Pietari tahtoi sitoa uudet opetuslapset herätyksen alkuperään. Siksi hän sanoo: ”– – sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kast...
LukijaltaLehden emerituspäätoimittaja Leevi Launonen pohdiskeli kasvatustieteen asiantuntijana syvällisesti ihmisen persoonaa (RV 5). Hän toteaa ihmisen luonteen kasvamisen jääneen taka-alalle 1900-luvun l...
LukijaltaPitkittynyt poikkeusaika on kuormittanut lapsiperheiden arkea, typistänyt tärkeitä vertaistukiverkostoja ja kaventanut seurakuntayhteyttä. Lasten hengellinen kasvatus on jäänyt pitkälti vanhempien...
LukijaltaHyvin usein puhutaan pettäjä Jaakobista tai siitä, kuinka Jaakob petti veljensä. Ovatkohan nämä ajatukset koko totuus?
1. Moos. 25:21,23: ”Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tä...
LukijaltaVastine Kalevi Marinille – "Ekumeniaa ei tarvitse pelätä"

Ristin Voitossa 46 oli Kalevi Marinin mielipidekirjoitus, joka kommentoi Ristin Voitossa 41 julkaistu...
LukijaltaRistin Voitossa 41 oli hätkähdyttävä artikkeli Helluntailaisena ekumeniaa vahvistamassa. Petri Mäkilä sanoittaa siinä teologian toht...
LukijaltaSuomessa on viime vuosien aikana kyseenalaistettu kristillisiä arvoja. Raamatun mukaista uskoa tunnustavat kokevatkin, että kaikkea muuta suvaitaan paitsi kristillisiä arvoja.
Kuitenkin e...
LukijaltaLehden sivuilla on jälleen käyty keskustelua naisen asemasta. RV:n numerossa 41 Hannu Kangasniemi esitti miehen ja naisen välisen hierarkian olevan osa Jumalan asettamaa järjes...
LukijaltaRistin Voitossa 30–31 oli kirjoitus kalvinismista. Näkemys miehen ja naisen erilaisista sukupuolisidonnaisista rooleista perheessä ja seurakunnassa nousi esiin yhtenä jäsenille tärkeänä näkök...
LukijaltaKesän päivityksiä, uutisia ja mainoksia lukiessa mieleen on noussut kysymys: Onko sellainen paradoksi mahdollista, että voin olla ihmisoikeuksien ja solidaarisuuden puolella ja samaan aikaan kriti...
LukijaltaSuurella mielenkiinnolla, jännityksellä, rakkaudella ja ilolla tartuin Evankelistakoti elää -kirjaan. Jokainen kirja, joka kertoo helluntaiherätyksen alkuajoista Suomessa, sen toiminnast...
LukijaltaOlen kuullut joidenkin väittävän, etteivät uskovat joudu viimeiselle tuomiolle. Silloin tarkoitetaan ns. erillistä ylöstempausta, joka on erotettu ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Kuitenkin t...
LukijaltaNettikonferenssissa näki paljon mielenkiintoisia vastauksia otsikon kysymykseen. Laulu- ja soitinyhtye Exit sai paljon myönteistä palautetta. Monet pitivät sen esiintymistä jopa koko tapahtuman pa...
LukijaltaPaljolla kirjantekemisellä ei ole loppua. Ristin Voitossa on kirja-arvioita, joista toiset ovat hyviä ja rakentavia uskoamme ajatellen, toiset ovat sitten vähemmän hyviä. Markus Maj...
LukijaltaRistin Voitto -lehden pääkirjoituksessa (12/21) Waltteri Haapala korostaa pastorien johtajuutta ja heidän kunnioittamistaan sangen voimakkaasti. On toki tärkeää, että pastorit saavat heille kuuluv...
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja