Sunnuntai 21. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Anssi, Anselmi, Camilla

Lukijalta: Helluntailiikkeen arkistot kuntoon 

Hyvin hoidettu arkistointi on arvostuksen osoitus työtä ja sen tekijöitä kohtaan, kirjoittaja esittää. (Shutterstock)
Hyvin hoidettu arkistointi on arvostuksen osoitus työtä ja sen tekijöitä kohtaan, kirjoittaja esittää. (Shutterstock)

(29.3.2023) Organisaatioiden toiminnassa syntyy jatkuvasti sellaista aineistoa, joka on tärkeä säilyttää ja arkistoida. Monien asiakirjojen, dokumenttien, valokuvien, videoiden, äänitteiden ja muun keskeisen aineiston tallentaminen on tärkeää sekä historiallisista että käytännöllisistä syistä. Näin aineistot ovat myöhemmin organisaation itsensä sekä tarvittaessa myös historian kirjoittajien ja tutkijoiden käytettävissä. Hyvin hoidettu arkistointi on samalla arvostuksen osoitus aiemmin tehtyä työtä ja sen tekijöitä kohtaan. 

Tähän liittyen on syytä kysyä, miten helluntailiikkeessä arvostetaan omaa historiaa ja hoidetaan arkistoja. Siitä kertovat ehkä parhaiten monet viime vuosien esimerkkitapaukset. 

Eräässä helluntaiseurakunnassa ainutlaatuisen pioneerityön tehneiden lähettien ja seurakunnan välinen pitkäaikainen kirjeenvaihto oli ”unohtunut” pölyttymään rukoushuoneen syrjäiseen komeroon. Sieltä tämä poikkeuksellisen arvokas aineisto oli jo vaarassa joutua kaatopaikalle. Vasta kun eräs ulkopuolinen toimija tuli etsimään aineistoa dokumentin tekoa varten, sen historiallinen merkitys ja arvo huomattiin. Komeroon kätketystä kirjepinosta syntyikin lähettien elämäntyötä ja lähetystyön historiaa hienolla tavalla valaiseva teos. 

Eräs Fidan aluejohtaja otti puolestaan useita kertoja yhteyttä helluntailiikkeen keskeisiin järjestöihin ja kysyi neuvottomana, mitä tulisi tehdä erään edesmenneen lähetin laajalle jäämistölle, jolla hän ymmärsi olevan erityistä lähetyshistoriallista arvoa. Mihin sopivaan paikkaan sen voisi Suomessa sijoittaa? 

Vaikka aluejohtaja toisti kysymyksensä useita kertoja eri toimijoille, hän ei saanut siihen keneltäkään kunnollista vastausta. Lähetyshistoriallisen aineiston sijoituspaikkaa ei löytynyt. 

Myös kotimaan helluntaiseurakunnissa törmätään samaan ”loppusijoituspaikan” ongelmaan. Hiljattain eräs paikallinen helluntaiseurakunta löysi kätköistään filmejä ja videoita, jotka sisältävät koko helluntailiikkeen kannalta arvokasta historiallista aineistoa. Seurakunnan edustaja soitti ja kyseli, onko missään sellaista keskitettyä arkistoa, jonne aineiston voisi lähettää. Ei ollut. 

On yhteisöllinen häpeä, ettei helluntailiikkeellä ei ole kunnollista ja hyvin hoidettua arkistointijärjestelmää. Vuosikymmenien aikana kertynyt historiallinen aineisto on nykyisin hajallaan monien yksityishenkilöiden, seurakuntien ja Hyry-yhteisöjen sattumanvaraisissa paikoissa. Kenelläkään ei ole tästä aineistosta kokonaiskuvaa. Lisäksi suuri osa aineistosta on vaarassa kadota tai tuhoutua ajan myötä. 

Yksittäiset helluntaiyhteisöt katsovat, ettei asian hoitaminen kuulu niiden perustehtävään eikä vastuulle. Siksi koko liikkeen kannalta tärkeä yhteinen asia on jäänyt hoitamatta. 

Jotain on kuitenkin tehty. Noin kymmenkunta vuotta sitten Fida, Avainmedia ja Aikamedia pelastivat yhteistoimin dokumenttikuvaaja Mauri Päivisen arvokkaan av-aineiston, jota säilytetään nykyisin Hartolassa Itä-Hämeen museossa. Aineisto sisältää muun muassa filmejä Niilo Yli-Vainiosta ja dokumentteja lähetyskentiltä. Silti tuskin edes liikkeen keskeiset toimijat tietävät Hartolan helluntaimuseon olemassaolosta. 

Jos helluntailiikkeellä olisi keskitetty fyysinen ja digitaalinen arkistointijärjestelmä ja historiallisen aineiston tallennuspaikka, paikalliset seurakunnat ja Hyry-yhteisöt voisivat hyödyntää historiallisia lähteitä esimerkiksi juhlavuosiin valmistautuessaan ja historiikkeja laatiessaan. Lisäksi Ison Kirjan opiskelijoille olisi paljon hyötyä hyvin järjestetystä arkistosta opinnäytetöiden ja tutkimusten teossa. Nykyinen digitaalitekniikka ja sähköinen tallennusmahdollisuus helpottavat paljon asioita. Ne tuovat myös joustavuutta lähteiden käyttöön. 

Olisiko jo aika laittaa helluntailiikkeen arkistointi kuntoon, rakentaa keskeisten toimijoiden yhteistyönä kunnollinen arkistointijärjestelmä ja laatia kaikkien saatavilla oleva luettelo arkistoidusta aineistosta? Se edellyttää kokonaissuunnitelmaa ja yhteisen käytännön luomista. Asiantuntija-apua arkistointijärjestelmän luomiseen on helposti saatavilla. 

Mutta kuka tarttuu asiaan ja lähtee viemään hanketta eteenpäin? 

 

Leevi Launonen



UUTISET