Kristuksen seurakunta on kutsuttu vaikuttamaan

Milloin viimeksi olet ollut niin vaikuttunut jonkun toisen ihmisen puheista tai teoista, että olet pysähtynyt miettimään toimintaasi tai arvojasi? Monella oma vanhempi, opettaja tai pastori voivat olla näitä vahvoja vaikuttajia, jotka saavat aikaan muutosta. Toisaalta media ja vähän kauempanakin olevat henkilöt vaikuttavat meihin monella tapaa. Mutta miten se tapahtuu - mikä on se koukku, joka uppoaa ja saa aikaan muutosta?

 

Näitä asioita pohditaan, kun puhutaan vaikuttamistyöstä. Vaikuttamistyöllä puututaan eriarvoisuutta aiheuttaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin. Onnistuessaan vaikuttamistyö saa aikaan pysyviä muutoksia kohti oikeudenmukaisempaa arkea. Parhaimmillaan vaikuttamistyö on vuoropuhelua ja ratkaisujen etsimistä yhdessä.

 

Kristittyjen toiminnan ytimessä tulisi olla rakkaus. Rakkaus, joka hoitaa mutta myös haastaa ja ohjaa meitä oikeudenmukaisuuteen. Raamattu puhuu köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta yli 2 000 jakeessa. Erityisesti Aamos ja Miika julistavat: ”Korota sinä äänesi, julista oikeudenmukaisuutta, tuo julki vääryys! Osoita oikeudenmukaisuutta ja myötätuntoa lähimmäiselle, rohkaise sorrettuja puhumaan.” Jumala on asettanut kristityt monelle eri alueelle yhteiskunnassa. Kristuksen seurakunnalla on mahdollisuus olla vahva vaikuttaja ympäröivän yhteisön keskellä, yhteistyössä muiden kanssa.

 

Usein puhutaan siitä, että erilaisilla työmuodoilla ”annamme äänen äänettömille”. Mutta osaammeko olla hiljaa ja kuunnella heitä, joiden ääni on hauras tai erilainen kuin mihin olemme tottuneet? Olisiko hyvä pysähtyä pohtimaan, miten Suomen seurakunnat voisivat vaikuttaa oikeudenmukaisuuden puolesta? Olemmeko me aikamme valo ja suola ja löydämmekö tiemme niihin yhteistyöverkostoihin, joissa meidän kuuluisi olla?

 

Vain hetkeä ennen kuin koronapandemia sulki maiden rajat Fida järjesti Kongossa vaikuttamistyön seminaarin, johon osallistui kongolaisten CEPAC-helluntaiseurakuntien johtajia ja vapaaehtoisia. Seminaarissa pohdittiin vaikuttamistyön keinoja ja sitä ydintä, mihin tämä yksi Kongon suurimmista kirkkokunnista haluaisi vaikuttaa. Viimeisenä seminaaripäivänä kauniisiin kongolaisiin vaatteisiin pukeutunut nainen pyysi puheenvuoroa. Hän nousi hitaasti seisomaan ja suuntasi katseensa kirkkokunnan johtajiin ja pastoreihin. ”Isät, veljet ja pastorit. Minä olen kongolainen vammainen nainen. Teidän voi olla vaikea kuvitella, mitä se arjessa tarkoittaa. Täällä on kauniit kirkot, joihin johtaa upeat portaat. Sinne kutsutte ihmisiä palvelemaan Jumalaa. Minun on mahdotonta päästä kirkkoon, koska en vammani vuoksi pysty kulkemaan portaita. Nyt kun olemme sitoutuneet tekemään vaikuttamistyötä yhteiskunnassa, pyydän siskojeni ja veljieni puolesta: mahdollistakaa myös meidän pääsymme seurakuntaan. Ei vain portaiden kautta vaan myös osallistumisemme kautta”.

 

Naisen puhe hiljensi kaikki. Viimein eräs kirkkokunnan johtajista nousi seisomaan ja pyysi anteeksi tuolta naiselta ja kaikilta muilta, joiden kirkkoon tulo oli estynyt. Hän lupasi tehdä kaikkensa, jotta muutos tapahtuisi.

 

Jumala tuli ihmiseksi maailmaan korjaamaan ihmisten rikkoutuneet välit. Uuden vuoden alkaessa on hyvä pohtia, mikä onkaan se viesti, joka meidän tulisi hiljentyä kuulemaan. Olemmeko rakentaneet esteitä? Kuinka voimme vaikuttaa rakkaudellista muutosta?

 


Katja Köykkä


Kirjoittaja on Fida Internationalin vaikuttamistyön asiantuntija ja Jyväskylän helluntaiseurakunnan lähetystyöjaoston jäsen.

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa