Keskiviikko 17. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Otto, Otto

Keskellä elämää!

Perhe on yhteiskuntamme tärkein yksikkö. Perheissä koetaan elämänvaiheiden koko kirjo iloineen ja suruineen. Perheet voivat olla pieniä tai hyvinkin suuria, mutta yhteistä kaikille on se, että perheen tulisi olla turvapaikka, jossa kukin saa kokea olevansa rakastettu ja hyväksytty.

 

Vaikka perhe parhaimmillaan on turvallinen ja rakastava yhteisö, jossa on turvallista rakentaa ja elää elämää, silti monissa perheissä hyvinvoinnin ja turvan tilalle on tullut epätoivoa, pelkoa ja turvattomuutta. Aikamme haasteet, työttömyys, syrjäytyneisyys tai monien ongelmien keskellä eläminen ovat saaneet aikaan sen, että perheet voivat ennennäkemättömän huonosti. Tänään jos koskaan kodit tarvitsevat todellista elämää ja valoa, joka tuo turvaa ja rakkautta kodin seinien sisäpuolelle.

 

Elämä ja Valo -järjestönä olemme koko toimintamme ajan halunneet tehdä työtä kodeissa perheiden parissa. Olemme havainneet, että paras vaikutusmahdollisuus toiminnallamme on silloin, kun voimme pysähtyä hetkeksi lähimmäistemme rinnalle, heidän kotiinsa ja olla valmiita astumaan hetkeksi heidän elämäntilanteensa keskelle. Näin voimme myös olla tuomassa evankeliumin luomaa toivoa ja valoa vaikeisiinkin tilanteisiin.

 

Perhetyö tai ehkä meille helluntailaisille tuttavallisemmin kotilähetystyö on vielä tänäänkin tehokas ja vaikuttava työmuoto. Esimerkiksi työssä romaniperheiden ja yksilöiden kohdalla on kotilähetystyö ollut aina avainasemassa. Romaneiden parissa on luontevaa vierailla kotona, ja varsinkin uskovien vierailut ovat usein jopa todella odotettuja ja toivottuja. Eikä tämä vierailumahdollisuus koske vain romaneita, vaan esimerkiksi seurakunnan työntekijöille kodit ja perheet ovat yleensä hyvin avoinna ja heidän vierailuaan arvostetaan, odotetaan ja pidetään tärkeänä.

 

Jos ajatellaan romanityön historiaa Suomessa, niin juurikin ensimmäisiä romanien hyvin vaatimattomissa asumuksissa vierailleita ovat olleet valtaväestön uskovat, joille Jumala oli puhunut tuosta silloin yhteiskunnan laitamilla eläneestä unohdetusta kansanryhmästä. Nämä muutamat valtaväestön uskovat saivat omalla työllään romanikodeissa aikaan suuren muutoksen.  Pienistä kohtaamisista alkoi herätys, joka on koskettanut koko Suomen romaniväestöä ja jonka vaikutus näkyy tänä päivänä jo laajasti esimerkiksi Itä-Euroopan romanityössä. Tarvittiin siis muutamia rohkeita, joille Jumala puhui ja jotka uskaltautuivat lähestyä perheitä heidän omalla maaperällään, kodeissa. He uskalsivat astua hyvän sanoman kanssa keskelle elämää – sydämet avautuivat ja evankeliumi muutti yksilöiden, perheiden, sukujen ja lopulta koko kansan elämää.

 

Elämme aikaa, jossa tarvitaan erityisesti niitä miehiä ja naisia, jotka lähestyvät lähimmäistään perhetyön kaltaisen ystävyysevankelioinnin kautta. Aikamme ihmiset eivät välttämättä tule kirkkoihimme, mutta voisimmeko me mennä heidän luokseen? Uskon, että kotilähetystyö ei ole vain romanityön mahdollisuus, vaan muutenkin edelleen tärkeä ja tehokas työmuoto, jos haluamme oikeasti vaikuttaa ympärillä olevien ihmisten elämään. Voisitko sinä lähestyä lähimmäistäsi kahvipaketin ja pullapitkon kanssa ja kysyä, mitä hänelle kuuluu?

Keskelle elämää – se toimii edelleen!

 

 

Tino Grönfors 


Kirjoittaja on Elämä ja Valo ry:n toimintakoordinaattori.UUTISET