Arvio: Raha on tavallinen käyttöesine

Ari-Pekka Niemelä ja Nina Nordlund: Raamattu ja Raha. Aikamedia Oy 2021. Nid. 324 sivua. 

 

Raha on vaativa aihe. Kristittyjen keskuudessa köyhyyden ja nöyryyden ihannoinnin varjolla se helposti demonisoidaan, tai sitten rahasta tehdään menestysteologian epäjumala. Kirjan ensimmäisessä osassa teologi ja ekonomi Ari Pekka-Niemelä käsittelee aihetta Raamatun kokonaisteologian näkökulmasta. Hän pureutuu muun muassa siihen, miten Jumala on kiinnostunut ihmisen, yhteiskunnan ja koko luomakunnan aineellisesta hyvinvoinnista, ja miten sivilisaatio tarvitsee rahaa toimiakseen tavalla, joka on siunaukseksi ihmisille. 

Mitä olisi tapahtunut, jos kaikki kristityt olisivat alkaneet toteuttaa välittömästi vuodesta 1974 eteenpäin David Wilkersonin Näky-kirjan ohjeita liittyen ennustukseen tulevasta maailmanlaajuisesta taloudellisesta kriisistä, ja ryhtyneet täysin omavaraisiksi, Niemelä kysyy. Hänen mukaansa seurauksena olisi ollut taloudellinen pysähtyneisyys, jolloin kulutus olisi romahtanut, vaihdanta vähentynyt, työttömyys lisääntynyt ja rahoitusmarkkinat tyrehtyneet.

 


     "Taloudellisen puskurin rakentaminen vaatii käytännössä   

       säästämistä."

 

Niemelän mukaan paras tapa riisua rahalta sille kuulumaton epäjumalanviitta on alistaa se tavalliseksi käyttöesineeksi. Tällöin uskova voi toteuttaa rahan avulla Jumalan antamaa kutsua luoda hyvinvointia maailmaan – antamalla sitä eteenpäin. 

Raha ei itsessään ole paha, mutta pahat ihmiset voivat käyttää sitä väärin, hän toteaa. Kirkkojen talousopetuksen puute on mahdollistanut suurelta osin menestysteologian suosion maailmalla, koska niiden vaietessa aiheesta tyhjiön ovat ottaneet haltuunsa vaihtoehtoiset opit rahasta. 

Kirjan toisessa osassa talouskouluttaja Nina Nordlund käsittelee muun muassa taloudenhoidossa ajatuksesta konkretiaan siirtymistä, oman talouden hallintaa, velkojen poismaksamista, vararikosta ylösnousemista ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamista. Tavoitteen pitää olla sen kokoinen, että sen uskoo pystyvänsä saavuttamaan. Kun tavoitteiden määrittämisessä kehittyy, voi jatkossa puskea tavoitteita suuremmiksi. Me yliarvioimme helposti, mitä saavutamme lyhyessä ajassa, mutta aliarvioimme, mitä voimme saavuttaa pitkällä ajalla, Nordlund neuvoo viisaasti. 

Taloudellisen puskurin rakentaminen vaatii käytännössä säästämistä. Kirjailijan mukaan kristitty kunnioittaa Jumalaa säästämisellä, koska arvostaa tällöin häneltä saamiaan lahjoja tuhlaamisen sijasta. Viisas säästäminen osoittaakin Jumalan lahjojen hoitamisen tärkeyden. 

Vaikka kristitylle raha ei olekaan pelastajamme, sen puute aiheuttaa kuitenkin monelle meistä unettomia öitä. Nordlund viittaa tutkimuksiin, jotka toisensa perään osoittavat, miten raha ja siihen liittyvät asiat ovat yksi suurimmista stressin aiheista ihmiselle, uskovallekin. Hänen mukaansa juuri oman talouden hallinnalla, taloustaidoilla sekä tulevaisuuteen varautumalla on mahdollista vähentää vatsanpuruja tällä alueella. 

Kahden eri kirjailijan tuotosten saattaminen samojen kansien väliin ehjäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi ei ole koskaan helppoa. Mielestäni Raamattu ja raha on kuitenkin onnistunut tällä kentällä mainiosti. Tärkeää, mutta kristillisissä julkaisussa harvoin käsiteltyä, aihetta käydään teoksessa läpi monipuolisella tavalla. Raamattu ja raha voisikin aivan hyvin olla Aikamedian vuoden 2021 kirja. 

 

Markus Majabacka
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa