Yhteyden etsimistä tragedian varjossa

Tammikuinen terroristihyökkäys hotelliin Kenian Nairobissa puhuttaa edelleen. Kotikatumme varrella tapahtuneen iskun seurauksena 21 kenialaista menetti henkensä. Ikävää oli myös se, että hyökkääjien joukossa oli useita kenialaisia nuoria. Syitä, miksi paikalliset ovat aktivoituneet tukemaan tällaista ääritoimintaa, pohditaan nyt kiivaasti. Mikä voi motivoida kenialaisia nuoria il­maisemaan väkivaltaa näin radikaalisti?

 

Yhteys edellyttää erilaisuuden hyväksymisen. Erilaisuudella tulee kuitenkin olla myös rajansa. Yhteiset arvot rikkova poikkeavuus synnyttää ristiriitaisuuksia. Niitä ratkottaessa väkivallan käyttö­kään ei enää ole tuntematonta. Rajat rikkova radikaali erilaisuus tekee toisinaan mahdolliseksi poikkeuksellisen yhteyden rikottu­jen perusarvojen puolustamiseksi.

 

Nairobin tragediassa kansalaisten yhteys ilahdutti ja rohkaisi myönteisesti. Suuri vapaaehtoisten verenluovuttajien määrä haavoittuneitten auttamiseksi yllätti. Kenialaisten solidaarisuus ja auttamishalu voittivat nyt toisissa yhteyksissä ilmenneen eri­puraisuuden. Iskusta selviytyneille tarjottiin pyyteetöntä tukea ja lohdutusta.

 

Apua tarvitsevan iällä, sukupuolella tai etnisellä taustalla ei ollut merkitystä. Poliittiset, sosiaaliset ja jopa uskonnolliset näke­myserot olivat kansallisen tuskan iskiessä vähiten ajankohtaisia. Yhteisen surun ja pettymyksen tunne voitti kilpailun siitä, kenen näkemys tai strategia voisi tuoda poliittisille kilpailijoille eniten tukea ja myötätuntoa.

 

Voisiko tällaista yhteyttä saada ai­kaan muulloinkin kuin vain mur­henäytelmän kohdatessa? Olisiko kilpailevien vallanpitäjien hyvä muistaa kansallisten tragedioiden unohduttua, että ahneuden ruok­kima itsekkyys rikkoo nopeasti hetkellisen yhteisymmärryksen?

 

Yhteyden kannalta on tärkeää kohdata todelliset tarpeet tasa­puolisesti. Perustarpeiden ja itsekkäiden unelmien täyttämisessä on eronsa. Väärät ja itsekkäät haaveemme onnistuvat murskaa­maan pyrkimyksemme terveeseen yhteyteen. Kateus ja ahneus taas menettävät otettaan, jos tyytyväisyytemme rakentuu kiitol­lisuuteen perustarpeittemme täyttymisestä. Väärien unelmien ja haaveiden maailmassa mikään ei ole riittävää. Tyytymättömyys ruokkiikin katkeruutta, se puolestaan usein väkivaltaa.

 

Radikalisoituminen ei rakenna yhteyttä, vaikka sen seurausten kohtaaminen voi kohentaa yhteisymmärrystä hetkellisesti, kuten Keniassa koettiin. Ristiriitaisuudet kansakunnan, yhteisöjen ja yksilöiden välillä on kyettävä ratkaisemaan paremmilla eväillä.

 

Yhteyden rakentamisen perustana ei siis tulisi olla tragedia vaan terve itsensä ja lähimmäisensä

rakastaminen. Kristillisyyden ydin toteutuu terveenä suhtautumisena itseemme ja toisiimme. Paa­valin esittämä suuren voiton yhtälö on edelleen tehokas yhteyden perusta: ”Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.”

Tämä yhtälö mahdollistaa erilaisuuden terveen hyväksymisen ja asettaa sille myös yhteyttä rakentavat, terveet rajat.

 

 

Ari Joensuu


Kirjoittaja on Fida Internationalin aluejohtaja.
6/2019

UutisetUlla Järvilehto nosti niin aborttilain kuin Israelin kohtelunkin julkiseen keskusteluun.
Pääkirjoitus”Elämme murroskautta”, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheessaan. Tällä hän tarkoitti sekä Venä­jän, Kiinan ja Yhdysvaltojen muuttuvia suhteita että ääriliikkeitä, jotka mu...
Miten onTässä lehdessä uutisoidaan Englan­nin anglikaanikirkon arkipiispan Justin Welbyn kielillä puhumisesta ja asian saa­masta mediahuomiosta.

Brittein saarilla toimii myös u...
UutisetSuosiotaan lisäävä avoin ehtoollinen ei lisää kasteelle haluavien määrää. Myös pienenevät ikäluokat tarjoavat luonnollisen osaselityksen laskusuuntaukselle.
UutisetArkkipiispan armolahjakommentit havainnollistavat karismaattisuuden leviämistä anglikaanisuudessa.
KolumniTammikuinen terroristihyökkäys hotelliin Kenian Nairobissa puhuttaa edelleen. Kotikatumme varrella tapahtuneen iskun seurauksena 21 kenialaista menetti henkensä. Ikävää oli myös se, että hyö...
UutisetNuoria tavoittaneen rock-seurakunnan meno on vuosien aikana rauhoittunut, mutta
seurakunnan sydän sykkii yhä kadonneiden löytämiselle.
ArtikkelitKristilliset arvot ovat eettisen diakoniatyön perusta. Työssä si­toudutaan kristilliseen ihmiskä­sitykseen, joka sisältää ajatukset luomisesta ja lunastuksesta. Jo­kaista ihmistä kunnioitet...
Raamatun äärelläJeesus opetti kutsumaan Jumalaa rukouksessa Isäksi. Sitten ihmisen ja Jumalan väliin tuli etäisyys.
PikavisiittiMinna Pollari suunnittelee lukevansa tänä vuonna yhden kirjan viikossa.
UutisetRukous nousee rukoilijan suhteesta Jumalaan, konferenssissa todettiin.
UutisetAikamedia Oy:n yhtiökoko­us päätti ylimääräisessä yhtiöko-kouksessa lauantaina 26. tammikuuta toteuttaa maksullisen suun­natun osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle enintään 1 600 kappa­letta uusi...
MielipideTapio Lehtonen kirjoitti Ristin Voitto-lehdessä (51–52/2018) ot­sikolla Viimeinen päivä, Herran päivä. Hän mukaansa lopunajan suuret tapahtumat tapahtuisivat tämän maailmanajan viimeise­nä p...
MielipideSain sydämelleni kehottaa arvoi­saa toimitusta miettimään, miten Ristin Voitto voisi vieläkin enem­män edistää Raamatun lukemista ja siihen innostamista lukijakun­nan keskuudessa. On ilolla...
MielipideRistin Voitto-leh­dessä (3/2019) pohdittiin, onko yhteiskristillisen ajattelun yleisty­minen syypää us­kovien kasteen vä­henemiseen. Totean heti alkuun, että olen luterilainen, Evankelis-luterilaise...
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan
Seurakuntien perustajille uusia verkostoja
Tutkimus: Kutsumustyössä myös haittoja