Tuhansia kirkkoja suljettiin - missä vika?

Noin kuukausi sitten julkaistiin kansainvälistäkin huomiota saa­nut ilmoitus. Ruandan presidentti Paul Kagame oli määrännyt sul­jettavaksi 6 000 eri yhteisöjen kirkkoa tai seurakuntarakennusta ympäristöystävällisessä maassaan.

 

Sain nopeasti hyvää tarkoittavia kyselyjä ja kommentteja ta­pahtuneesta. Viestien sisällöt vaihtelivat ihmettelystä paholaisen kavalien juonien nuhteluihin sekä rukous- ja paastotapahtumiin kannustamiseen tilanteen korjaamiseksi.

 

En epäile kyseisten mielipiteiden tarkoitusta ja vilpittömyyttä. Paholaisen juonet ja petollisuushan ovat keskusteluissamme kielteisten ilmiöiden tapahtuessa. Kun asioita arvioidaan etäältä, tarvittavat yksityiskohdat kokonaisuuden ymmärtämiseksi jäävät kuitenkin usein näkemättä.

 

Sain tutustua seurakuntiin edelleenkin myönteisesti suhtautuvan presidentin määräyksen taustatekijöihin äskeisen Ruandan-vierailuni aikana. Kagame oli jo aikaisemmin ohjeistanut eri kirk­kojen ja seurakuntien vastuullisia niiden toimitiloja koskevista tärkeistä suosituksista. Yksi asia liittyi kirkkorakennuksia ja nii­den ympäristöä koskeviin puutteisiin.

 

Kokoontumistilojen äänentoisto oli synnyttänyt naapurustossa lukuisia jännitteitä ympäristöystävällisen vaatimustason toistu­van rikkomisen tähden. Vaikka hyvää sanomaa on syytä kaiuttaa laajalti ja kuuluvasti, se ei riitä syyksi rikkoa säädöksiä, joiden yh­tenä tarkoituksena on kuuloamme suojeleva yhteinen hyvä. Huuto ja melu eivät edelleenkään lisää julistuksemme uskottavuutta.

 

Myös Ruandassa julkisina tiloina toimiville kirkkorakennuksille tarvittiin osallistujia suojelevat minimimääräykset. Niiden tavoit­teena oli taata toimivat ja ympäristöystävälliset tilat yhteiseksi hyödyksi. Kyseisten suositusten aikaisempi toimeenpano oli laiminlyöty, kun seurakuntien ja kirkkorakennusten vastuulliset olivat priorisoineet asioita toisin.

 

Joillakin alueilla muun muassa toimivien käymälöjen puute synnytti tilanteita, joissa luonnolliset tarpeet tehtiin kirkkoraken­nusten ulkopuolelle ja pahimmillaan jätettiin naapurin tontille. Sisäisestä puhtaudesta todistamisen uskottavuus kärsi kirkkora­kennusten ympärillä olevan sotkun ja löyhkän takia. Samalla siis­tinä tunnetun maan ympäristöuskottavuus joutui kyseenalaiseksi.

 

Vastikään suljettujen kirkkojen ovia on jo nyt voitu aukaista uudel­leen. Ulkoisen pakon edessä seurakuntalaiset tarttuivat työvälinei­siin eivätkä syytelleet syyttömiä. Nyt he voivat iloita heille annetun uuden mahdollisuuden myötä kirkkorakennuksiaan koskevasta järjestyksestä ja toimivuudesta.

 

Useat pastorit totesivatkin minulle, että kirkkojen tilapäinen sulkeminen oli terve muistutus aikaisemmin laiminlyödyistä yh­teisistä vastuista. Niitä ei voitu enää kiertää. Oli toiminnan aika.

 

Toivottaessamme toisillemme Jumalan rauhaa on hyvä muis­taa, että tervehdys kannustaa edelleenkin eheyteen suhtees­samme Jumalaan, itseemme ja lähimmäisiimme mutta myös luontoon, jonka keskellä elämme.

 

 

Ari Joensuu

 

Kirjoittaja on Fida Internationalin aluejohtaja.
40/201

Globaali helluntaiteologia esillä Åbo Akademissa – Keskustelu nostaa hitaasti päätään suomalaisessa yliopistomaailmassa
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa