Sunnuntai 26. maaliskuuta.
Nimipäivää viettää Manu, Immanuel, Manne, Immo

Suo Hengen tulla päällemme

Hengen synnyttämässä ilmapiirissä myös seurakuntien sisälle pesiytynyt sukupolvien kuilu sulaisi, Leevi Launonen kirjoittaa toiveikkaana. - Kun nuoret ja vanhat kokisivat todellisen rakkauden kasteen, he haluaisivat ottaa toisensa paremmin huomioon. Yllättäen löytyisi myös riittävän monta sellaista laulua ja tyyliä, joilla voimme yhdessä ylistää Jumalaa. 
Hengen synnyttämässä ilmapiirissä myös seurakuntien sisälle pesiytynyt sukupolvien kuilu sulaisi, Leevi Launonen kirjoittaa toiveikkaana. - Kun nuoret ja vanhat kokisivat todellisen rakkauden kasteen, he haluaisivat ottaa toisensa paremmin huomioon. Yllättäen löytyisi myös riittävän monta sellaista laulua ja tyyliä, joilla voimme yhdessä ylistää Jumalaa. 

Uuden vuoden alkaessa olen hyräillyt vanhaa helluntailaulua, jota laulettiin usein nuoruudessani. Laulussa pyydetään vilpittömällä mielellä uutta ja tuoretta Hengen kosketusta: ”Suo Hengen tulla päällemme kuin ennen Sun oppilaasi saivat salissaan –” (HL 144). 

Tälle laulun muotoon puetulle rukoukselle olisi mielestäni edelleen käyttöä helluntaiseurakunnissa myös alkaneena vuonna. Jos Pyhä Henki saisi täyttää meidät, moni asia muuttuisi. 

Jos Henki saisi vaikuttaa mieleemme, oppisimme ajattelemaan kohtuullisesti itsestämme. Egomme ja käsitys omasta osaamisesta asettuisivat terveisiin rajoihin. Silloin varoisimme esiintymästä esimerkiksi Facebookissa kaikkitietävinä besserwissereinä, jotka ottavat kantaa kysymyksiin ilman todellista asiantuntemusta. 

 

Kun Henki tulisi päällemme, omahyväinen ja ylimielinen väittely vähensi. Emme enää yrittäisi korostaa omaa parempaa tietoamme ja teologista oppineisuuttamme ja nokittaa niillä toisiamme. Henki vaikuttaisi halua aitoon vuorovaikutukseen. Hän johtaisi meidät rakastamaan Jumalan sanan totuutta mutta myös kunnioittamaan ja kuuntelemaan nöyremmin toisiamme – jopa oppimaan toisiltamme. Henki muistuttaisi siitä, että rakkaus on vähintään yhtä tärkeä kuin tieto. 

Hengen vaikutuksesta helluntailiikkeen lihallinen ”kirkkopoliittinen” jakautuminen päättyisi. Henki osoittaisi meille, miten lapsellisia olemme olleet, miten paljon olemme väärillä asenteillamme tuhonneet Hengen luomaa yhteyttä ja miten paljon Hän on murehtinut eriseuraisuuttamme. Henki synnyttäisi meissä yksimielisyyttä. Hän avaisi innostavan ja entistä laajemman näköalan helluntailiikkeen vaikutusmahdollisuuksiin. Silloin kaikki voimavarat laitettaisiin yhteiseen työhön ja iloittaisiin veljessovun suuresta siunauksesta.  

Hengen synnyttämässä ilmapiirissä myös seurakuntien sisälle pesiytynyt sukupolvien kuilu sulaisi. Kun nuoret ja vanhat kokisivat todellisen rakkauden kasteen, he haluaisivat ottaa toisensa paremmin huomioon. Yllättäen löytyisi myös riittävän monta sellaista laulua ja tyyliä, joilla voimme yhdessä ylistää Jumalaa. 

 

Jos Henki saisi hallita meitä, silloin pyrkisimme elämään sovussa myös vaikeiden ja ärsyttävien ihmisten kanssa. Puhuisimme heistä mieluummin rukouksessa Jumalalle kuin panettelisimme heitä selän takana. Henki murtaisi tuomitsevan asenteemme ja ennakkoluulomme lähimmäisiä kohtaan. 

Kun Henki loisi meihin sävyisyyttä, politiikkojen parjaamisen sijaan liittyisimme rukoilemaan kevään eduskuntavaalien puolesta ja siunaamaan maamme päättäjiä heidän vaativassa työssään. Näin rakentaisimme oikeaa eettistä kuvaa Jumalan valtakunnan luonteesta. 

Herran edessä viipyminen antaisi meille ymmärryksen siitä, että tärkeää ei ole ainoastaan parempi johtaminen, organisointi, koulutus, medianäkyvyys, raha tai rakenteet. Ratkaisevaa on rukouksen henki, sillä vain siitä nousee siunauksellinen elämä. 

Siispä, oi, Herra: Suo Hengen tulla päällemme kuin ennen! 

 

Leevi Launonen 

 

Kirjoittaja on Ristin Voitto -lehden emerituspäätoimittaja.UUTISET