Suhteet kukoistavat hoitamalla

Jaoin hiljattain kotiseurakunnassani joitakin ajatuksia jumalasuh­teesta. Sen jälkeen ole päässyt niistä mietteistä juurikaan eteen­päin. En ole mikään onnistunut suhdeasiantuntija – päinvastoin. Pohdin näitä asioita juuri siksi, että olen etenkin suhteissani usein epäonnistunut.

 

Ihminen on luotu suhteeseen. Suhde syntyy kohtaamisessa, tu­tustumisessa, ymmärtämisessä, oppimisessa, arvostamisessa ja hyväksymisessä. Ihmiselle kolme tärkeintä suhdetta ovat suhde Jumalaan, suhde muihin ihmisiin ja suhde itseensä. Jeesuksen mukaan rakkauden kolmoiskäskyyn sisältyvät koko laki ja pro­feetat.

 

Tärkein suhde on ihmisen suhde Jumalaan. Itse sain sen uskoon tullessani. Siitä oikeastaan alkoi myös muiden suhteiden korjaan­tuminen. Se on pitkä matka, joka tuskin loppuu tässä ajassa.

 

Kun sain syntini anteeksi ja synnyin uudesti, aloin hiljalleen ymmärtää asemaani Kristuksessa. Vähitellen opin arvostamaan itseäni ja sitä kautta myös muita. Jumalakuvakin on vuosien myö­tä muuttunut: ymmärrän nykyään paremmin hänen armoaan, rakkauttaan ja hyväksymistään.

 

En kasvanut uskovaisessa kodissa, eikä kotini muutoinkaan ollut niin turvallinen ja hyvä kuin olisi pitänyt olla. Monet asiat var­jostivat pitkään elämääni, eikä rakkauden kolmoiskäsky oikein sisäistynyt. Suurin ongelma oli käskyn loppuosa, jossa käsketään rakastamaan itseään. En rakastanut enkä hyväksynyt.

 

Itsensä rakastaminen edellyttää kohtaamista itsensä kanssa. Se vaatii uskallusta käydä läpi niitä asioita, jotka vaivaavat ja joita ei ole käsitelty kunnolla. Vasta sitten ihminen kykenee ymmärtä­mään niitä olosuhteita, joissa on elänyt, sekä omia tunnetilojaan. Kun tutustuin itseeni sekä käyttäytymismalleihini ja yritin oppia niistä, saatoin vähitellen alkaa arvostaa ja hyväksyä itseni.

 

Kuten suhteet ihmisiin myös suhde Jumalaan tarvitsee vaalimista ja huolenpitoa. Paavali antaa tähän ohjeita muun muassa 1. Tessa­lonikalaiskirjeessä: Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittä­kää kaikesta.

 

Suhteeseen kuuluu myös vastapuolen arvojen kunnioittaminen ja hänen tahtonsa huomioiminen. Tätä Paavalin kehotuksissa vas­taa lause ”pysykää erossa kaikesta pahasta”, sillä paha tarkoittaa juuri Jumalan tahdon vastaisia tekoja. Meidän tulee siis parhaam­me mukaan vaalia suhdetta myös olemalla aiheuttamatta tahal­lamme mielipahaa Herralle.

 

Tessalonikalaiskirjeestä ilmenee myös, mitä Jumala tekee vaali­akseen yhteistä suhdettamme. Hän hoitaa sitä aktiivisesti. Hän varjelee niin meidän henkemme, sielumme kuin ruumiimmekin, jotta olemme hänelle soveliaat Kristuksen tullessa takaisin. Isä on tämän kaiken kerran luvannut ja hän pitää sanansa. Hän ei siis osaltaan jätä suhdetta hoitamatta, vaan tekee kaikkensa suhteen säilyttämiseksi ja syventämiseksi. Hän on sitoutunut hoitamaan suhdettamme.

 

Jumalasuhteen hoito on yhtä lailla minun vastuullani kuin Her­ran. Pääseekö Jumala vastaamaan kiitollisuuteemme siunauksella tai pyyntöihimme vastauksilla?

 

 

Eija Saarenmaa

 

Kirjoittaja on IK-opiston opettaja.
40/201

Globaali helluntaiteologia esillä Åbo Akademissa – Keskustelu nostaa hitaasti päätään suomalaisessa yliopistomaailmassa
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa