Onnistuneesta lähdöstä

Kilpailijat ovat asettuneet lähtötelineittensä taakse. Lähettäjän komento kajahtaa: ”Paikoillanne.” Urheilijat kyyristyvät lähtötelineisiinsä. Valmistelurutiinit ja liikehtiminen ovat vielä osin sallittuja. ”Valmiit”, kuuluu seuraava käsky. Nyt juoksukilpailijat ponnistavat telineissään optimaaliseen lähtöasentoonsa. ”Hep”-komento, jota nykyisin vastaa lähettäjän pistoolista kuultava pamaus, antaa lopullisen luvan liikkeelle lähtemiseen.

 

Lähettäjänä toimivan on tunnettava hyvin liikkeellelähdön säännöt. Hänellä on lupa lähtöprosessin uusimiseen, mikäli startti ei tapahtunut sääntöjen mukaisesti. Varaslähtö, vilpillinen lähtö ja aavistuslähtö ovatkin eräitä lähtöprosessiin liittyviä ilmaisuja.

 

Vaikka edellä kuvattua kilpaurheiluun liittyvää lähettämistapahtumaa ei voida kaikilta osin rinnastaa hengelliseen palvelutyöhön lähtemiseen, yhtäläisyyksiäkin löytyy. Liikkeellelähtöön tarvittavaa lupaa edeltää kummassakin tapauksessa prosessi, jossa jokaisella ohjeistuksella on oma tarkoituksensa.

 

”Paikoillanne”-käskyn myötä asetumme yksilöinä meille varattuun lähtöruutuun. Vieraan rata ei ole meitä varten, ja eteneminen toisen väylällä on sekä kilpailu- että palvelussääntöjen vastaista.

 

Valmius liikkeellelähtöön käynnistyy, kun tulemme omaan lähtöruutuumme. Sen sijaan oikean paikan löytymistä, lähtötelineisiin asettumista tai lähtövalmiuttamme emme voi kuitenkaan jäädä vain ihastelemaan. On lähdettävä liikkeelle.

 

Kun ollaan lähtöruudussa, ohjeiden selkeys poistaa epävarmuuden siitä, milloin on oikea aika lähteä liikkeelle. Millainen sekaannus siitä tulisikaan, jos lähettäjän käskyt kuuluisivatkin eri järjestyksessä, vaikka ”Valmiit, hep, paikoillanne?”

 

Lähtölupaan liittyy myös reagointinopeus. Reagointinopeuden käsite ilmaisee aikaa lähtöluvan saamisesta liikkeellelähtöön. Reagointinopeutta hidastavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi väärien äänien kuuntelu lähtötilanteessa, huomion keskittyminen naapuriin tai vaikkapa heikentynyt kuulo.

 

Ikääntymisen myötä moni hakeutuisi mielellään lähtöruudun sijasta katsomoon. Taivaallisen lähettäjän kutsu on kuitenkin edelleen meille jokaiselle: ”Paikoillanne, valmiit, hep!”

 

 

Ari Joensuu


Kirjoittaja on Fida Internationalin vanhempi neuvonantaja.
40/201

Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan