Lauantai 4. helmikuuta.
Nimipäivää viettää Armi, Ronja

Mistä meidät tunnetaan?

Parhailla johtajilla on piirteitä, jotka ovat vastakkaisia toisilleen, Timo Raassina kuvailee. - Voitaisiin puhua johtajuuden paradokseista. Parhaat johtajat ovat varmoja mutta nöyriä, päämäärätietoisia ja joustavia, optimistisia mutta realistisia, suorapuheisia mutta ystävällisiä.
Parhailla johtajilla on piirteitä, jotka ovat vastakkaisia toisilleen, Timo Raassina kuvailee. - Voitaisiin puhua johtajuuden paradokseista. Parhaat johtajat ovat varmoja mutta nöyriä, päämäärätietoisia ja joustavia, optimistisia mutta realistisia, suorapuheisia mutta ystävällisiä.

Miten sinä kuvailisit Jeesusta? Tämän kysymyksen Barna Group esitti 25 00 teinille ympäri maailmaa, ja seuraavat asiat nousivat esille: toivoa tuova, välittävä, luotettava ja antelias. Barna Groupin mukaan vuoden 1995 jälkeen syntynyttä sukupolvea voidaan kuvata avoimeksi sukupolveksi; he ovat kiinnostuneita hengellisistä asioista. 

Suomessakin jutellessani nuorisotyöntekijöiden kanssa sama ilmiö nousee esille: nuoret ovat avoimia keskustelemaan hengellisyydestä. Myös vaikeiden kysymysten esittäminen on osa avoimen sukupolven DNA:ta. Mielestäni se kertoo suuresta kaipauksesta löytää tarkoitus ja suunta omalle elämälleen.

 

 

Pysäyttävien tilastojen tulisi saada meidät kääntymään Jumalan puoleen rukoilemaan nuoren sukupolvemme puolesta.

 

Samaan aikaan OneHope-järjestön hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan Euroopassa 29 prosenttia teineistä oli kuluneen kolmen kuukauden aikana kokenut itsetuhoisia tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia. 

Tämä on sydäntä raastava tilasto ja kertoo siitä isosta haasteesta, mikä meillä on yhtä lailla seurakuntiemme keskellä, sillä kristityistä nuorista 19 prosenttia oli myös kokenut samoin. 

Erään arvion mukaan pohjoisamerikkalainen nuori kokee nykypäivänä saman tason ahdistusta kuin psykiatrinen potilas koki 1950-luvulla. Näiden pysäyttävien tilastojen tulisi saada meidät kääntymään Jumalan puoleen rukoilemaan nuoren sukupolvemme puolesta. 

 

Mistä meidän seurakuntamme tunnetaan? Kuinka voisimme tulla tunnetuiksi samoista asioista, joista Jeesus oli tunnettu? Millaisen perinnön haluamme jättää? 

Vaikka emme voi rakentaa identiteettiämme sen varaan, mitä muut meistä sanovat, meillä on vastuu katsoa tarkoin, kuinka vaellamme (Ef. 5:15). Jeesuksen seuraamisessa ei ole kyse oman brändin rakentamisesta, vaan meidät on kutsuttu imitoimaan Kristusta, ja meidän vaelluksemme tulisi myös inspiroida ihmisiä ympärillämme kääntymään Kristuksen puoleen (1. Kor. 11:1). 

 

Pastori Craig Groeschel on sanonut, että parhailla johtajilla on piirteitä, jotka ovat vastakkaisia toisilleen. Voitaisiin puhua johtajuuden paradokseista. Parhaat johtajat ovat hänen mukaansa varmoja mutta nöyriä, päämäärätietoisia ja joustavia, optimistisia mutta realistisia, suorapuheisia mutta ystävällisiä. Jos katsomme Jeesuksen maanpäällistä elämää, nämä piirteet nousevat toistuvasti esiin hänen kohdatessa ihmisiä. 

Voisivatko nämä olla asioita, joista myös meidät tunnetaan, ei vain yksilöinä, vaan myös seurakuntayhteisöinä? 

 

Psalmin 85 kirjoittaja kuvaa kauniilla tavalla armon ja totuuden tapaamisesta. Alkuun nämä kaksi asiaa vaikuttavat vastakkaisilta asioilta, mutta tarkemmin mietittynä ne kuuluvat erottamattomalla tavalla yhteen. 

Kristuksessa armo ja totuus kohtasivat, sillä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun ja seitsemännentoista jakeen mukaan Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Tässä on meille loppuelämän mittainen haaste. Meidät on kutsuttu elämään tavalla, joka on täynnä armoa ja totuutta. 

Ennen kaikkea toivon, että helluntailiikkeemme voi olla tunnettu siitä, että kaikki toivomme on Kristuksessa, ei meidän erinomaisuudessamme. 

 

Timo Raassina 

 

Kirjoittaja toimii IK-opiston hallintopäällikkönä ja oppilaitospastorina.UUTISET