Kutsuttu homoksi?

Uskontoaiheisiin keskittyvä Yle Radio 1:n Horisontti-ohjelma (11.3.) haastatteli Patrick Tiaista ja Elise Oittista. Oittinen on entinen helluntailiikkeen ja Vapaakirkon pastori, joka joutui jättämään työnsä transsukupuolisuutensa vuoksi. Tiainen toimi perustamansa Word of Faith -liikkeen johtajana, kunnes suhde toisen miehen kanssa sai hänet itsensä jättämään yhteisön.

 

Haastattelussa he kertoivat seksuaalisuudestaan ja siitä, mil­laista on olla, kun seksuaaliset tunteet eivät vastaa seurakunnan sapluunaa.

 

Haastattelun kuunteleminen oli mielenkiintoista mutta häm­mentävää. Tiaisen ja Oittisen repliikit olivat täynnä tuttuja ilmai­suja ja tavoitteita: kutsumus, rukous, evankeliointi, Jumalan palveleminen, ”tapahtukoon sinun tahtosi”, ”keskiössä Jeesus Kristus”, seurakunta-aktiivisuus, totuudellisuus, ihmeet…

 

Vanhaa sanontaa mukaillen: haastatellut näyttivät, kuu­lostivat ja tuoksuivat kasvaneilta kristityiltä, kunnes kuulija huomasi, että hetkinen – tästähän puuttuu se, mitä Raamattu tarkasteltavasta aiheesta sanoo.

 

Kristinuskon ikivanha periaate on, että rehellisyyttä ja totuu­dellisuutta ei voi erottaa Jumalan sanasta. Meidän täytyy olla rehellisiä sekä tunteillemme että Raamatulle. Miksi ex-pastorit Tiainen ja Oittinen unohtivat viimeksi mainitun?

 

Jumalan ilmoituksena Raamattu luo kuvan siitä, millaista on se ihmisyys, jota Jumala viisaudessaan ja hyvyydessään on mei­tä varten suunnitellut. Osa tästä kuvasta maalataan Jumalan antamien kehotusten ja kieltojen muodossa. Ja kuten kaikki Raamattunsa lukeneet tietävät: yksi kielloista koskee homosek­suaalisuuden harjoittamista. Siltä osin kuva on selkeä, vaikka me emme sen perusteita ymmärtäisikään. Kuva on silloinkin selkeä, kun joku kokee syntyneensä homoksi.

 

Voi kysyä, kuinka totuudellista on sanoa elävänsä Kristus-keskeisempää elämää kuin koskaan aiemmin, jos samalla elää homosuhteessa.

 

Toki esimerkiksi Patrick Tiainen tietää nämä asiat. Sanojensa mukaan hän ei kuitenkaan enää jaksa elää tämän kuvan mukai­sesti. Yksi syy siihen voi olla se, että hän ei ole nähnyt muiden­kaan uskovien olevan valmiita maksamaan hintaa Raamatun mukaisesta opetuslapseudesta.

 

Horisontti-ohjelman kenties tärkein opetus koskeekin sitä, miten nämä ei-heteroseksuaalit ystävät haastavat uskovia otta­maan vakavasti opetuksen Jumalan suunnitelmasta ja Raama­tun ihmiskuvasta.

 

Jokaisen tulee pyrkiä yhtä lailla kilvoittelemaan elääkseen sitä ihmisyyttä, jota Jumala suunnitteli ja Raamatussa ilmoitti. Jos oma elämämme on kovin täynnä netti- tai muuta riippuvuutta, ajatuksemme askaroivat pornossa tai materialistisissa pyrin­nöissä tai elämme itse avioero- ja uudelleenavioitumiskiertees­sä, seksisaarnamme ovat vain haituvia tuulessa.

 

Meidän täytyy varoa, että meihin eivät sovellu Jeesuksen sa­nat kirjanoppineille: ”Te panette ihmisten harteille taakkoja, jot­ka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.”

 

Raamatun ihmiskuva ei tarkoita, että homoseksuaalisia tun­teita kokevien tulisi yrittää pakottautua heteroksi. Heillä kilvoit­telukutsu on sama kuin niillä heteroseksuaaleilla, jotka kipeästi kaipaavat seksuaalista tyydytystä ja vastakkaisen sukupuolen rakkautta, mutta eivät ole löytäneet puolisoa.

 

 

Heikki Salmela

 

Kirjoittaja on Ristin Voiton toimittaja.
40/201

Globaali helluntaiteologia esillä Åbo Akademissa – Keskustelu nostaa hitaasti päätään suomalaisessa yliopistomaailmassa
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa