Sunnuntai 1. elokuuta.
Nimipäivää viettää Maire, Gerda, Gerd

Jumala sytyttäköön lähetystulet uudelleen

Raamatun mukaan Jumala teki jo ennen maailman luomista suunnitelman ihmisen pelastamiseksi (Ef. 1:3–5). Tämän pelastussuunnitelman lopullinen täyttymys on iankaikkisuudessa. Uskon syntyminen ja ihmisen pelastuminen eivät ole vain tätä elämää varten tarkoitettuja tapahtumia, vaan Jumala on luonut meistä iankaikkisuusolentoja.

Uskon päämäärä on, että taivaassa olisi mahdollisimman suuri joukko ihmisiä, kaikista eri kansoista ja kielistä, ylistämässä Jeesusta Kristusta. Jotta Jumalan suunnitelma toteutuisi, tarvitaan lähetystyötä, jonka kautta evankeliumia viedään maailmalle yli kieli- ja kulttuurirajojen.

 

Pohjoismaista on sadan viime vuoden aikana lähetetty useita tuhansia lähetystyöntekijöitä maailmalle. Heitä on lähtenyt kaikista kristillisistä pääuskonsuunnista. Suomalaiset helluntailaiset ovat aikoinaan lähettäneet määräänsä nähden ennätysmäisen paljon lähettejä.

Miten on tänään? Kansainvälisesti lähetystulet ovat monella suunnalla hiipuneet. Yhdeksän kristillistä lähetysjärjestöä, Operaatio Mobilisaatio veturinaan, ovat aloittaneet The Mission Gap (suom. Lähetyksen kuilu) -projektin (missiongap.org), joka kiinnittää huomion siihen ilmeiseen vääristymään, että vain prosentti maailman kristityistä on aktiivisesti tavoittamassa niitä, jotka eivät ole koskaan saaneet kuulla evankeliumia.

Jos nykyistä useampi kristitty ei tule ulos mukavuusvyöhykkeeltään ja ole valmis ylittämään kulttuuri- ja kielirajoja evankeliumin tähden, ja jos heille ei löydy uusia lähettäjiä, sadat miljoonat eivät koskaan saa kuulla evankeliumia. He kuolevat ilman Kristusta ja joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

 

Ei ole mitään muuta tapaa pelastua kuin uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Jeesus on kaikki muut tiet poissulkeva, ainoa tie Jumalan yhteyteen. Hänen nimensä on ainoa nimi, jonka kautta ihminen voi pelastua (Apt. 4:12). Pohjoismaiden kirkoissa Raamatun arvovallan hylkäävä liberaali teologia on monella suunnalla sammuttanut lähetyksen tulet. Kun kristityt käytännössä lakkaavat pitämästä Raamattua Jumalan arvovaltaisena ilmoituksena ihmiskunnalle, se vaikuttaa myös lähetystyön motivaatioon ja sisältöön. Jos kristillinen kirkko lakkaa tekemästä Raamatun mukaista lähetystyötä, se on tottelematon Herralleen.

 

Kristuksen toinen tulemus lähenee. Sydämeni sykähti hiljattain, kun luin uutisen 10 suuren raamatunkäännösjärjestön I want to know -kampanjasta, jonka tavoitteena on, että 95 prosentilla maailman väestöstä olisi vuoteen 2033 mennessä koko Raamattu saatavilla ymmärtämällään kielellä.

On aivan ratkaisevaa, että jokainen saa lukea Raamattua ja kuulla evankeliumin omalla äidinkielellään, itselleen ymmärrettävällä tavalla. Yksi varma merkki Jeesuksen toisesta tulemuksesta on evankeliumin leviäminen maailmalle. Jeesus itse sanoi (Matt. 24:14): ”Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu.”

Nyt tarvitaan suomalaisten kristittyjen lähetysnäyn kirkastumista uudelleen. Tarvitaan lähetykselle syttyneitä sydämiä – ihmisiä, joita koskettaa hukkuvien kohtalo ja jotka voimaantuvat kuullessaan Kristuksen evankeliumin etenevän maailmalla. Jumala itse herättäköön ja sytyttäköön kansansa.

 

Leif Nummela

 

Kirjoittaja Uusi Tie -lehden päätoimittaja.UUTISET