Avustustyöntekijät kohtaavat Itä-Euroopan romaneja

Usko Jeesukseen antaa uuden näköalan

Pyhäkoulupäivän ateriahetki aloitetaan aina ruokarukouksella. Kuvat: Janne Harjukoski
Pyhäkoulupäivän ateriahetki aloitetaan aina ruokarukouksella. Kuvat: Janne Harjukoski
Hevoskärryt py­sähtyvät rän­sistyneen talon eteen. Talven tulo on tehnyt romanilähiön kadusta liejua. Kun ilma pakastuu ja mutaan painu­neet jäljet jäätyvät, tästä on vaikea mennä edes hevosella.

 

Ollaan bulgarialaisessa Sre­decin kaupungissa, ja paikalli­sen helluntaiseurakunnan pasto­ri Jordan Atanasov alkaa lappaa poikansa ja seurakunnan diako­nin kanssa puita kohti talon auen­nutta ovea. Helpottunut hymy nousee talossa asuvan romaniäi­din kasvoille. Ehkä tästäkin tal­vesta selvitään!

 

– Polttopuiden jakaminen on valtava todistus kristillisestä rak­kaudesta. Siinä usko näkyy tekoi­na yhteisössä. Koko kylä tietää, että nimenomaan seurakunta ja­kaa polttopuita, avustusmatkalle osallistunut Fidan Itä-Euroopan romanilähetystyön koordinaattori Janne Harjukoski kertoo.

 

Fida ja romanijärjestö Elämä ja Valo järjestävät tänä syksynä nel­jättä kertaa yhteisen Toivon kipi­nä -keräyksen Itä-Euroopan ro­manien hyväksi. Varoilla tuetaan muun muassa juuri Sredecissä tehtävää avustustyötä.

 

 

Euroopan köyhin kansanryhmä

Euroopan unionin selvityksen mukaan neljä viidestä EU:n alu­eella asuvasta romanista elää oman maansa köyhyysrajan alla. Kolmannes Euroopan romaneista elää ilman juoksevaa vettä ja joka kymmenes ilman sähköä. Niissä Balkanin maissa, jotka eivät kuu­lu EU:hun, tilanne on usein vielä pahempi. Itä-Euroopan romanit ovat Euroopan köyhimpiä asuk­kaita.

 

Syrjinnästä johtuva korkea työttömyysaste ajaa monet Itä- Euroopan romanit toivottomuu­den partaalle. Tunne siitä, ettei voi omilla tekemisillään vaikuttaa kohtaloonsa, on musertava. Osa jättää koko elämänsä ja perheen­sä ja lähtee etsimään parempaa tulevaisuutta ulkomailta. Liian monesti nämä ihmiset päätyvät vain rikollisjärjestöjen riistämiksi kerjääjiksi kaduille.

 

Romanien auttaminen heidän kotimaissaan on paras tapa eh­käistä kerjäämään päätymistä. Fida auttaa romaneja 11 Euroopan maassa, ympäri vuoden.

 

Sredecissä paikallinen seura­kunta jakaa perustamansa Toivon Lähde -järjestön kautta köyhim­mille perheille paitsi polttopuita myös ruoka-avustusta. Talojen lämmittämisessä Balkanin talves­sa on viime kädessä kyse henkiin­jäämisestä.

 

Puut ja ruoka hankitaan pai­kallisilta toimijoilta. Lisäksi ro­maneille viedään Suomesta lah­joituksina saatuja talvivaatteita ja -jalkineita. Myös ne tulevat tar­peeseen.

 

Avustusten jakamisessa ja muussa diakoniassa romaniyh­teisön jäseniä pyritään osallista­maan mahdollisimman laajasti. Sillä on tärkeä voimauttava mer­kitys, Harjukoski kertoo.

 

 


Lahjoitettavat polttopuut viedään romanilähiöön hevoskärryillä, sillä kapeilla ja huonokuntoisilla kujilla on vaikea liikkua autolla.
Lahjoitettavat polttopuut viedään romanilähiöön hevoskärryillä, sillä kapeilla ja huonokuntoisilla kujilla on vaikea liikkua autolla.


Sanoma vastaa epätoivoon

Lusikat kolisevat keittolautas­ten tyhjentyessä vauhdilla. Läm­min keitto maistuu leivän kanssa. Rukoushuoneen ruokasalin pöy­dän äärellä istuu kymmeniä lap­sia. He saavat seurakunnan tilois­sa ruokaa lauantain pyhäkoulu­päivän yhteydessä. Osallistujia on niin paljon, että heidän on tultava paikalle kahdessa ryhmässä, jotta kaikki mahtuvat sisään.

 

Pyhäkoulussa lapset kuulevat rakastavasta taivaan Isästä. Muka­na on lapsia myös perheistä, joi­den vanhemmat eivät vielä tun­ne Jeesusta. Osa vanhemmista on päässyt osalliseksi uskosta lasten­sa pyhäkoulussa käynnin kautta.

 

Lisäksi seurakunta järjestää las­tenleirejä. Ne tarjoavat romanilap­sille mahdollisuuden päästä käy­mään varsin eristyksissä elävien yhteisöjensä ulkopuolella.

 

– Leirillä näin Mustameren ensi kertaa, 8-vuotias Arsu-tyttö ker­too. Sredec sijaitsee noin 30 kilo­metrin päässä Mustanmeren ran­nikosta.

 

Myös romaniyhteisön van­hemmat ovat iloisia perheidensä saamasta avusta.

 

– Toivon, että lapseni uskovat Jeesukseen ja saavat hyvän kou­lutuksen sekä paremman tulevai­suuden, Arsun äiti Zoija sanoo.

 

Kaiken kurjuuden keskellä Itä- Euroopan romanien keskuudes­sa leviää herätys. Heikko asema yhteiskunnassa ja yleinen näkö­alattomuus saavat ihmiset kään­tymään Jumalan luokse, Janne Harjukoski kertoo.

 

– Sanoma Jeesuksesta vas­taa epätoivoon. Usko näyttää ai­van toisenlaisen puolen siitä, että minulla on elämä ja tulevaisuus: olen arvostettu, ja minusta väli­tetään.

 

 

Lisätietoja ja lahjoitusohjeet:

 

 

 

Benjamin Hokkanen / Fida
40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita