”Unelmoin siltojen rakentamisesta”

Katja Köykkä sanoo äänestävänsä ensi sunnuntain presidentinvaaleissa kokonaisuutta - ei yksittäisiä ajatuksia. Kuva: Leevi Launonen
Katja Köykkä sanoo äänestävänsä ensi sunnuntain presidentinvaaleissa kokonaisuutta - ei yksittäisiä ajatuksia. Kuva: Leevi Launonen

Nuoruuteni arvokkaimpia paikkoja oli Lapinlahden helluntaiseurakunta. Pienen paikkakunnan aktiivinen yhteisö on ollut hyvä ponnahduslauta moneen suuntaan, iloineen ja suruineen.


Kun olimme kehitysyhteistyössä Jorda­niassa, sain mahdollisuuden oppia itses­täni valtavan paljon ja jouduin etsimään uuden tavan katsoa maailmaa. Työ siellä naisten ja perheiden parissa on todella in­nostavaa. On huikeaa nähdä se muutos, jonka yhdessä oppiminen, tekeminen ja rin­nalla kulkeminen voivat saada aikaan yksi­löissä ja koko yhteisössä!


Asumme nykyisin perheeni kanssa uu­della kulttuurialueella, kun muutimme Jor­daniasta Keski-Suomeen, Muurameen, kauniin luonnon ja hiljaisten ihmisten kes­kelle.


Monien ystävieni mielestä olen ”höyry­pannu” – idearikas kouhottaja, mutta myös hyvä kuuntelija.


Maailmalla liikkuminen on antanut mi­nulle mahdollisuuden nähdä elämän kir­peyttä ja kauneutta eri suunnilta. Se on ve­nyttänyt omaa sietokykyä, omia asenteita ja arvoja. Ihmisten erilaisuus on viehättävää. Samalla on ollut arvokasta huomata, miten samanlaisia lopulta olemme.


Presidentinvaaleissa seuraan mielen­kiinnolla sitä faktan, tunteen ja mielikuvien sekoitusta, jota meille tarjotaan. Itse äänes­tän kokonaisuutta, en yksittäisiä ajatuksia.


Kristittynä unelmoin siitä, että näkisin enemmän siltojen rakentamista kuin muu­rien pystyttämistä. Siltoja tarvitaan erilais­ten ihmisten ja toimijoiden välille. Arjessa uskoaan todeksi eläviä kristittyjä tulisi olla yhteiskunnan joka tasolla. On kammotta­vaa, jos piiloudumme omaan kuplaamme.


Evankeliumin sanoman ydin on ilossa ja toivossa. On harmillista, jos unohdamme tämän ja lisäämme turhia sääntöjä ja kah­leita ihmisten elämään.


Jeesus on todellinen vaikuttamistyön asiantuntija, joka ravisteli aikansa ihmis­ten ajatuksia. Hänen radikaalit ja tervehdyt­tävät puheensa kohdistuivat yhteiskunnan kaikille tasoille: köyhille hyvää sanomaa, vangeille ja sorretuille vapautusta, sokeille näkökykyä ja kaikille Herran riemuvuotta. Ja myös fariseuksille suoraa palautetta ter­veeseen korvaan…

 

 

Leevi Launonen

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa