Suuri harhaopinmetsästysseminaari

Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Rauhaa, rakkaat kanssapuhdista­jat, ja sydämelli­sesti tervetuloa rikkaviljan kitki­jöiden seminaariin! Ottakaa esiin Raamattunne – olihan kaikilla oi­kea käännös? Tällä kertaa harjoit­telemme harhaoppineiden tun­nistamista.

 

Katso vierustoveriasi: mistä tiedät, ettei hän ole susi lampai­den vaatteissa? Varhaisesta kir­kosta saakka harhaopettajat ovat nousseet omista riveistä. Siksi on tärkeää nähdä ne rikat veljien sil­missä. Ehkä meidänkin joukos­samme piilee sapatinviettäjiä, seurakuntatotuutta vastustavia, naispapittaria, uuden käännök­sen lukijoita ja Hillsongin laulajia, joten on tärkeää tunnistaa harha­oppinut jo kaukaa.

 

Ensimmäiseksi kannattaa pan­na merkille poikkeavat elintavat, kuten kasvissyönti, urheilu, kier­rätys ja Googlen ahkera käyttämi­nen. Myös pukeutuminen paljas­taa paljon. Jos joku käyttää liian istuvaa pukua, on menestysteo­logi. Jos käyttää rentoja vaatteita, on tämän maailmanajan mukaan mukautuva hillsongisti tai burke­laisesta hapatuksesta saastunut. Jos taas vaatteet ovat tavallis­ta kehnompia, kyseessä on yksi­näisyyteen vetäytyvä introvertti, joka tekee taivasmatkakarttoja ja ennustaa Kristuksen paluun päi­vämääriä Psalmien rytmityksistä.

 

Useimmat harhaopettajat ovat menestysteologeja. Jos ranteessa tikittää isomummin kaappikelloa uudempi väkkyrä, se kertoo miel­tymyksestä silmän pyyteisiin. Me­nestysteologin paljastaa erityises­ti se, jos vaimo on vähääkään kes­kivertoa somempi. Se jos mikä osoittaa, että taskusta täytyy löy­tyä tarpeeksi paksu setelitukko tuollaisen kaunokaisen hurmaa­miseen.

 

Harhaoppineita löytyy erityi­sesti tämän maailman oppinei­den joukosta, sillä he ovat tutus­tuneet erilaisiin oppivirtauksiin, joiden matkaan on hyvä huuhtou­tua. Siksi on tärkeää lukea vain oi­keaoppisia kirjoituksia. Harha­oppisten mietteisiin voi tutus­tua vain kritiikkien kautta, jotta ei marinoituisi pilalle erilaisissa harhoissa.

 

Jos saarnaaja puhuu Israelis­ta, hän on judaisti. Jos ei puhu, hän on korvausteologi. Jos pu­huu Jumalan valinnasta, on kal­vinisti. Jos ei puhu, on pelagiolai­nen. Jos puhuu rakkaudesta, on sekulaarihumanisti ja sateenkaa­renpussaaja. Jos ei puhu, on la­kihenkinen ruoskija. Jos puhuu ylistämisestä, on hurmahenki­nen enkelinpalvoja. Jos ei puhu, on elämäniloton körtti. Jos puhuu rahan antamisesta, on kommu­nisti tai menestysteologi. Silloin kannattaa tarkistaa, onko vaimo häävin näköinen. Jos ei ole, niin kyseessä saattaa olla vain kom­munisti.

 

Seuraavaksi seminaariohjel­massa on pitkä tauko. Himasen Pekka oli varattu pääpuhujak­si, mutta yhdessä nettikuvassa hän – tai ainakin hänen varjonsa – teki salaisen Vapaamuurarien tervehdyksen, joten hänen saapu­misensa jouduttiin jäädyttämään. Ilmiannoimme hänet Netmissio­nin keskustelupalstalla, ja YouTu­be-video aiheesta on valmisteilla.

 

Loppurohkaisuksi haluan muistuttaa, että Herrakin sanoi tekevänsä meistä ihmisten ka­lastajia, joten laittakaapa madot koukkuun ja pitäkää silmänne auki. Pienellä valppaudella kalaa tulee jokaisesta päiväkokouksesta niin, että verkot ratkeilevat.

 

Ei siis muuta kuin suotuisia ka­lastusilmoja, veljet!

 

 

Markus Mäenpää
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa