Pasi Runosen muistolle

Porin Metodistiseurakunnan pastori ja Suomen Metodistikirkon piirikunnan johtaja Pasi Runonen menehtyi 50 vuoden iässä vaikean sairauden murtamana perjantaina 9. joulukuuta 2016 iltapäivällä.

Pasi Runonen syntyi 24.4.1966 ja asui nuoruutensa Lappeenrannassa. Hän muutti työn perässä Ruotsiin. Palattuaan takaisin synnyinseudulleen Lappeenrantaan 1990-luvun alussa hän koki hengellisen heräämisen. Muutaman vuoden kuluttua hän löysi rinnalleen puolisonsa Ullan, ja pian tämän jälkeen hän koki sydämessään kutsun hengelliseen työhön.

Runonen aloitti Metodistipastorin opinnot yhteistyössä Suomen Vapaakirkon Teologisen opiston kanssa. Teologian maisterin opinnot hän suoritti Metodistikirkon Överåsin seminaarissa Göteborgissa.

Metodistipastorin työuransa Pasi Runonen aloitti opintojen loppuvaiheessa Porin Metodistiseurakunnassa paikallispastorina 1.8.2002 alkaen. Hän muutti pian puolisonsa kanssa Poriin, jossa he ovat asuneet tähän päivään saakka.

Nuorena pastorina Pasi Runonen teki innokkaasti työtä seurakunnan keskellä.

Seurakuntatoiminta kasvoi ja laajeni vuosien varrella. Kokemäelle perustettiin aluksi Porin Metodistiseurakunnan alaisuudessa toimiva paikallisseurakunta, joka myöhemmin itsenäistyi omaksi seurakunnaksi.

Pasi Runonen toimi paikallisseurakuntatyön lisäksi aktiivisesti Suomen Metodistikirkon eri palvelutehtävissä aina sairastumiseensa asti. Vuonna 2002 hänet valittiin Suomen Metodistikirkon kirkkohallitukseen, vuonna 2004 kirkkohallituksen puheenjohtajaksi ja vuonna 2011 piirikunnanjohtajaksi. Työn ohessa hän suoritti myös johtamistaidon ammattitutkinnon ja työnohjaajakoulutuksen.

Pasi Runonen oli aktiivinen yhteistyön ja siltojen rakentaja ja oli mukana monissa yhteiskristillisissä toiminnoissa.

Hänen rakas harrastuksensa oli moottoripyöräily ja hän osallistui aktiivisesti muun muassa kristilliseen moottoripyöräkerhotoimintaan.

Pasia ja hänen valoisaa sekä elämänmyönteistä persoonaansa jäivät kaipaamaan vaimo Ulla, omaiset, Metodistikirkon seurakuntalaiset ja työtoverit sekä monet ystävät eri puolilla Suomea ja maailmaa. Suuren surun keskellä on kuitenkin jälleennäkemisen toivo, joka tuo lohtua sureville.

Pasi Runonen välitti vielä viimeisinä päivinään toivoa ympärilleen sanoilla: ”Elämä on kaunis.” Hänen viimeinen sanansa ennen poisnukkumistaan oli ”kultakaupunki”.


Porin Metodistiseurakunta/seurakuntaneuvosto


40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa