Näkökulma: Tunne uskosi

Lapset, nuoret ja aikuiset joutuvat jatkuvasti valitsemaan, mitä pitävät tärkeänä ja mihin uskovat. Monet asiat jälkikristillisessä kulttuurissa haastavat kristinuskoa, opettaja Eeva Vainio kirjoitaa.
Lapset, nuoret ja aikuiset joutuvat jatkuvasti valitsemaan, mitä pitävät tärkeänä ja mihin uskovat. Monet asiat jälkikristillisessä kulttuurissa haastavat kristinuskoa, opettaja Eeva Vainio kirjoitaa.

Maailmankuva pitää sisällään käsityksen siitä, millainen maailma on ja miten se toimii. Kristillinen maailmankuva sisältää Raamatun ilmoituksen maailmasta ja sen toiminnasta. Kristillinen maailmankatsomus sisältää lisäksi arvot ja sen, miten maailmasta saadaan tietoa. Kristillinen maailmankuva on melko kaukana tämän päivän yhteiskunnan maailmankuvasta. 

 

Raamatun opiskelun tärkeys korostuu jälkikristillisessä yhteiskunnassa, jossa kaikki aiemmin pyhänä pidetyt arvot revitään usein kappaleiksi. Uskovien tulisi olla tässä yhteiskunnassa vastavoima, joka herättelee ihmisiä ja yhteiskuntaa tarkistamaan suuntaansa. Vastavoimana oleminen on haastavaa, koska yhä useampi uskova ei tunne omaa uskoaan niin, että voisi perustella sitä heille, jotka taistelevat sitä vastaan. Toisaalta omat eettiset arvotkin saavat usein vaikutteita sekulaarista maailmasta. 

Jotta meillä kristityillä olisi kristillinen maailmankatsomus, meidän tulee perehtyä sen perusteisiin. Kristillinen maailmankatsomus ei tule enää sosiaalistumisen kautta, kuten kristillisessä yhteiskunnassa, vaan se tarvitsee henkilökohtaista sitoutumista Raamatun opetuksiin. 

 

Lapset, nuoret ja aikuiset joutuvat jatkuvasti valitsemaan, mitä pitävät tärkeänä ja mihin uskovat. Monet asiat jälkikristillisessä kulttuurissa haastavat kristinuskoa. Siksi tarvitaan aktiivista ei-kristillisten arvojen kritiikkiä. Jälkikristilliset arvot esitetään usein väitteinä, joita pidetään oikeina ilman kovin hyviä perusteluja tai sitä, ettei niitä arvostelevaa leimata ymmärtämättömäksi tai vanhanaikaiseksi konservatiiviksi. 

 

Raamatun ja siitä nousevien oppirakenteiden opiskelu antaa valmiuksia arvioida ympäröivää yhteiskuntaa virtauksineen. Se antaa myös varmemman pohjan evankelioida ja puolustaa omaa uskoaan ei-kristillisessä yhteiskunnassa. Raamatun opiskelu itsessään on jo arvovalinta. Se kertoo, mihin olemme valmiita käyttämään aikaamme ja mitä arvostamme. 

Olen joskus katsonut kännykästäni, paljonko käytän aikaa sosiaalisen median selaamiseen ja huomannut, että se vie päivästä yllättävästi aikaa. Olen verrannut tätä Raamatun lukemiseen ja opiskeluun ja huomannut, että some on vieraannuttamassa minua kristinuskosta, koska ajankäyttöni on painottumassa väärään suuntaan. 

 

Päivittäiset arvovalintamme joko vahvistavat kristillistä maailmankuvaamme tai heikentävät sitä. Iso Kirja -opiston perustehtävänä on tuoda Raamatun opiskelun mahdollisuus jokaiselle. Mikä kenellekin sopii, riippuu elämäntilanteesta. 

Ensi syksystä IK:n raamattukoulu seurakunnassa -hanke tuo Raamatun opiskelun lähellesi. Kun seurakuntasi tulee mukaan hankkeeseen, sinulla on tilaisuus opiskella Raamattua systemaattisesti lähellä kotiasi. Osoitteesta ikopisto.fi löydät monia muitakin tapoja parantaa Raamatun tuntemustasi ja sitä kautta kristillistä elämääsi. 

Raamatun opiskelusta on hyötyä kaikkeen. Mitä vahvemmiksi tulemme Raamatun sanan tuntemisessa ja sen toteuttamisessa elämässämme, sitä paremmin Jumalan valtakunta pääsee ilmestymään ajassamme. Varaa aikaa Raamatun opiskeluun nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Eeva Vainio 

 

Kirjoittaja on IK-opiston opettaja.
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa