Torstai 1. kesäkuuta.
Nimipäivää viettää Teemu, Nikodemus, Rabbe

Näkökulma: Mitä löydämme missiosta?

Ajoissa tulleista ilmoittautumisista huolimatta pitkäjänteinen valmistautuminen ei kuulu vielä seurakuntiemme vahvuuksiin, Janne Lahti kirjoittaa.- Monille on tullut kiire valmistautua missioon.
Ajoissa tulleista ilmoittautumisista huolimatta pitkäjänteinen valmistautuminen ei kuulu vielä seurakuntiemme vahvuuksiin, Janne Lahti kirjoittaa.- Monille on tullut kiire valmistautua missioon.

Kuukauden mittainen Se löytyi -missio käynnistyy ensi viikolla.

 

Missioon osallistuvista 385 seurakunnasta yli puolet, 145, on helluntaiseurakuntia. Helluntaiseurakunnista enemmistön osallistuminen missioon kertoo, että evankeliointi on edelleen vahva osa herätysliikkeemme dna:ta.

 

Sadan helluntaiseurakunnan poisjääntiin vaikutti muun muassa taloudelliset huolet ja puute innostuneista tekijöistä. Huolestuttavaa missiossa on evankelisluterilaisten seurakuntien heikko osallistuminen. 

Helluntaiseurakunnista suurin osa ilmoittautui missioon hyvissä ajoin. Tähän vaikutti Hyvä Sanoma ry:n aktiivinen rooli tiedottamisessa ja rohkaisemisessa missioon. Yhdessä etsittiin keinoja mission hyödyntämiseen ja voimavaroja sen toteuttamiseen. Herätysliikkeen omalle, seurakuntien evankeliointia tukevalle ja hankkeita koordinoivalle organisaatiolle on tarvetta.

 

 

     Media on tärkeä mutta ei tärkein osa missiota.

 

Ajoissa tulleista ilmoittautumisista huolimatta pitkäjänteinen valmistautuminen ei kuulu vielä seurakuntiemme vahvuuksiin. Monille on tullut kiire valmistautua missioon. Tästä huolimatta seurakunnat ovat venyneet hienosti ja valmistautumivaiheessa on löydetty ja opittu varmasti paljon uutta. Tulevaisuudessa olemme entistä vahvempia valmistautujia. 

Missio on kiinnittänyt seurakuntien huomion evankelioinnin ohella tavoittavaan diakoniatyöhön. Evankelioinnin ja diakonian esille nostaminen ja kehittäminen on ollut hyvä sijoitus, jonka niin seurakuntina kuin yksittäisinä uskovina löydämme vielä edestämme. Etenkin se, että henkilökohtaisten kohtaamisten merkitystä on painotettu, on tuonut arvokasta ja tasapainottavaa lisää usein niin tapahtuma-, ja toimintakeskeisille evankeliointimalleillemme. Oman elämän kautta tapahtuvan todistamisen ja palvelemisen korostamisen voi katsoa olevan helluntailiikkeen juurille palaamista. 

Se löytyi -mission laaja medianäkyvyys yhdessä kaikkiin koteihin jaettavan missiokirjan kanssa kiinnittää kaikkien huomion. Evankeliumi tavoittaa suomalaiset myös siellä, missä missioon osallistuvia seurakuntia ei ole. Kysymys on valtakunnallisesta evankeliumin kylvöstä, johon osallistuu laajasti kristittyjä kaikista herätysliikkeistä ja kirkkokunnista. 

Media on tärkeä mutta ei tärkein osa missiota. Siinä tärkein rooli on seurakunnilla ja meillä kristityillä. Mission todellisen onnistumisen ratkaiseekin seurakunnan jalkautuminen ihmisten keskelle ja heidän kohtaamisensa niin hengellisissä kuin aineellisissakin tarpeissa. Mission nostamien tunnettujen suomalaisten uskoontulokertomusten rinnalle tarvitaan vielä paikallisten kristittyjen kokemuskertomuksia siitä, että jokainen voi löytää Jeesuksen ja täysipainoisen elämän hänen yhteydessään. 

Se löytyi -mission onnistuminen mitataan löytämisillä. Seurakuntina ja herätysliikkeenä voimme löytää syvemmän yhteyden ja yhteistyön toistemme tukemisessa. Ja mitä useampi kristitty löytää oman paikkansa missiossa, sitä useampi voi löytää elämän Jeesuksen yhteydessä. Raamattu rohkaisee meitä missioon: ”Etsikää, niin te löydätte.” 

 

Janne Lahti

Kirjoittaja on Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja.UUTISET