Näkökulma: Lähetysrintama tiivistyy yhteisen näyn ympärillä 

Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja, Arto Hämäläinen kertoo kansainvälisen AOG:n ohjeistuksesta.
Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja, Arto Hämäläinen kertoo kansainvälisen AOG:n ohjeistuksesta.

Minnesotan Aleksandriassa Yhdysvalloissa otettiin merkittävä askel lähetystehtävän loppuun saattamisessa. Toukokuun puolivälissä oli yli 140 lähetystyön avainhenkilöä 71 maasta ympäri maailman kokoontuneena ”Finishing the Task Together” (Tehtävän loppuun vieminen yhdessä) -teeman yhdistämänä. Valtaosa osanottajista oli maailmanlaajuisen Asssemblies of God -helluntaiyhteisön (WAGF) jäseniä, mutta mukaan oli kutsuttu myös toisen suuren helluntaikattojärjestön, Maailman helluntaiyhteisön (PWF), lähetysvaikuttajia. Yksi heistä oli PWF:n lähetyskomission nykyinen puheenjohtaja Max Barroso. Suomea tapahtumassa edustivat Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola ja emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen, jotka ovat molemmat WAGF:n lähetyskomission jäseniä. Tapahtuma oli nimetty Lähettäjien huippukokoukseksi alleviivaten lähettävien tahojen merkitystä tehtävän päätökseen viemisessä.

 

 

      Evankeliumi halutaan viedä kaikkeen maailmaan vuoteen 2033 mennessä.

  

Osanottajat sitoutuivat Aleksandriassa kolmeen päätavoitteeseen: 1. Viemään lähetystehtävän päätökseen. 2. Julistamaan evankeliumin siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta. 3. Toteuttamaan päätökseen viemisen yhdessä.  

Tehtävän, lähetyskäskyn toteuttaminen sen täydessä laajuudessa liittyy WAGF:n ja PWF:n tavoitteeseen MM33. Siinä on kysymys kahdentuhannen vuoden takaisesta Jeesuksen toimeksiannosta. Evankeliumi halutaan viedä kaikkeen maailmaan vuoteen 2033 mennessä. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus käski julistamaan evankeliumin kaikille kansoille, kirjaimellisesti ymmärrettynä kaikille yli 17 000 etniselle kansanryhmälle. Näistä 7 000 on saavuttamatonta, mikä tarkoittaa, ettei niiden parissa ole riittävästi uskovia oman ryhmänsä evankeliointiin. Uskovia voi löytyä, mutta heidän määränsä on liian pieni kaikkien kyseiseen etniseen ryhmään kuuluvien tavoittamiseksi.  

Minnesotan julkilausumassa korostetaan erityisesti huomion suuntaamista 1 700 kansanryhmään, joita mikään lähetystaho ei ole toistaiseksi ottanut toiminnassaan huomioon. Kukaan ei ole sitoutunut (engaged) saavuttamaan heitä. Minnesotan kokous alleviivasi tämän haasteen toteuttamisen edellyttävän sekä historiallisten että uusien, ns. 11. hetken lähettäjien yhteistyötä. 

 

Tapahtuma oli hyvin käytännönläheinen. WAGF:n lähetyskomissio on valmistanut parhaita käytänteitä valaisevan ohjeiston, jota esiteltiin tapahtumassa. Tarkoitus on auttaa erityisesti uusia lähettäjiä löytämään käytännön ratkaisuja välttäen aikaisemmin tehtyjä virheitä ja toisaalta auttaa löytämään ajankohtaisia ratkaisuja niin historiallisten kuin uusien lähettäjien tarpeisiin.     

Lähettäjien huippukokous oli ensimmäinen laatuaan. Lähettäjiä on toki otettu huomioon erilaisissa lähetystapahtumissa ja -koulutuksissa, mutta tällaista erityispainotettua tapahtumaa ei ole aiemmin ollut globaaleissa helluntaiyhteisöissä. Minnesotan kokoontumisessa olivat edustettuina kaikki mantereet. Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian suhteellisen runsas edustus kertoi helluntailaisuuden painopisteen siirtymisestä eteläiselle pallonpuoliskolle, silti syrjäyttämättä vanhoja lähettäjämantereitakaan. Seuraava vastaava tapahtuma on suunnitteilla parin vuoden päähän.   

 

Arto Hämäläinen 

 

Kirjoittaja on WAGF:n lähetyskomission johtoryhmän jäsen ja PWF:n lähetyskomission perustajapuheenjohtaja.
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa