Keskiviikko 18. toukokuuta.
Nimipäivää viettää Erkki, Eero, Eerikki, Eerik, Erik, Jerker, Erika

Näkökulma: 70 vuotta yhden kirjan opetusta

Tavoitteena on varmistaa, että erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin tulevat saavat ensisijaisesti raamattukeskeistä opetusta, opettaja Samuel Aro-Panula kirjoittaa.
Tavoitteena on varmistaa, että erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin tulevat saavat ensisijaisesti raamattukeskeistä opetusta, opettaja Samuel Aro-Panula kirjoittaa.

Raamatunopetus on ollut merkittävä helluntailiikkeen perusta sen alusta lähtien. Sanan saarna erilaisissa kokoontumissa on ollut tärkeää, koska keskeisenä tavoitteena on ollut elää Sanan opetuksen mukaisesti. 

Ensimmäisten vuosikymmenien aikana seurakunnalliset raamattukoulut olivat keskeisin menetelmä Raamatun opetuksessa. Näitä muutaman viikon tai kuukauden mittaisia koulutuksia järjestettiin erityisesti isommissa seurakunnissa, ja väkeä tuli paikalle ympäri Suomea. 

Pitkään keskusteltiin oman Raamattuopiston merkityksestä ja tarpeesta. Vaikka pidempiä koulutuksia tarjoavan opiston hyödyllisyyttä epäiltiin, päädyttiin kuitenkin oman raamattuopiston perustamiseen. Nähtiin tarpeelliseksi järjestää paikka, jossa Jumalan tahtoa etsivät ihmiset voisivat kasvaa Jumalan sanan sekä sen periaatteiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa käytäntöön.

 

 

      Jokainen voi löytää itselleen sopivaa koulutusta.

 

Vuonna 1952 perustettiin raamattuopisto Paimioon. Ensimmäiset kurssit valmensivat erityisesti lähetystyöhön, ja samanaikaisesti järjestettiin myös nuorille suunnattuja leirejä. Sekä leirit että lähetyskoulutus ovat edelleen keskeisiä opiston tehtävässä. 

Opiston siirryttyä Hämeenlinnan Katinalaan koulutuksen peruspilariksi muodostui lukukauden kestävä peruskurssi. Tällä uskonelämän ja palvelun perusasioita käsittelevällä koulutuskokonaisuudella on ollut merkittävä ja kauaskantoinen vaikutus herätysliikkeessämme. 

Lehijärven koulutustilojen hankkiminen antoi tilaa koulutusmahdollisuuksien laajentamiseen. Tältä pohjalta mukaan tuli muun muassa lähetyskurssi ja jatkokursseja peruskurssin tueksi. Koulutuksen kehittäminen sai lisää mahdollisuuksia opiston siirryttyä Keuruulle, Ison Kirjan alueelle. Kehitystyötä helpottivat sekä kansanopisto-oikeuksien saaminen että kansainväliset yhteistyöt. 

Nykyään on mahdollista opiskella Keuruun lisäksi myös Helsingin kampuksella. 

 

Keitä Isossa Kirjassa sitten opetetaan? Lapsille ja nuorille järjestetään erilaisia leirejä, kuten kesäleirit, ratsastusleiri ja nuortenleireistä merkittävin, 15-vuotiaille tarkoitettu Fifteen-leiri. Lukukauden mittaisia koulutuksia järjestetään sekä nuorille että aikuisille, kuten opistovuosi, Follow-opetuslapseuskoulu, Raamattulinja, seurakuntatyötutkinto ja kansainväliset tutkinnot. 

Aikuisille löytyy myös työn ohessa opiskeltavia monimuotokoulutuksia Raamatun, teologian, lähetystyön ja sielunhoidon teemoista. Viikonloppuisin järjestetään erilaisia seminaareja ja kursseja, joista jokainen voi löytää itselleen sopivaa koulutusta. 

Tavoitteena on varmistaa, että näihin erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin tulevat saavat ensisijaisesti raamattukeskeistä opetusta. Samalla tarjotaan työkaluja soveltaa opittua erilaisiin käytännön tilanteisiin. Tarjottava koulutus ei valmenna ainoastaan kokoaikaiseen hengelliseen työhön tähtääviä, vaan suuri osa koulutetuista palvelee erilaisissa hengellisen työn tehtävissä seurakunnissa ja järjestöissä oman työnsä ohella. 

Ilman Pyhän Hengen voitelemaa vaikutusta opetus ei kuitenkaan itsessään muuta opiskelijoita. Keskeistä opiston tehtävässä onkin tarjota Jumalan Pyhän Hengen vaikuttavaa ja voimauttamaa opetusta. 

70 vuoden työ ei ole mennyt hukkaan, vaan siltä pohjalta on hyvä jatkaa eteenpäin. 

 

Samuel Aro-Panula 

 

Kirjoittaja on Iso Kirja -opiston vararehtori.UUTISET