Miten tavoittaa perheitä seurakuntaan? - Lapsiperheet hukkuvat helposti ruuhkavuosiin ja putoavat seurakuntayhteydestä

Puistotapahtumat, puuhapäivät ja leirit vetävät usein lapsiperheitä puoleensa. Silti on hyvä, että työlle on myös jatkumoa seurakunnassa. (Unsplash)
Puistotapahtumat, puuhapäivät ja leirit vetävät usein lapsiperheitä puoleensa. Silti on hyvä, että työlle on myös jatkumoa seurakunnassa. (Unsplash)

Anniina Jakonen 

 

Lapsiperheet hukkuvat helposti ruuhkavuosiin ja putoavat seurakuntayhteydestä. Mikä avuksi?

 

1 Herää asiaan 

Ensimmäinen askel perheiden tavoittamiseen on se, että seurakunnassa herätään tilanteeseen. Jos haluamme taata seurakuntiemme terveen ikärakenteen myös tulevaisuudessa, on tärkeää olla menettämättä tätä ikäryhmää lapsineen. 

Kaikki alkaa tietysti rukouksesta. Sen lisäksi on huomioitava perheiden tarpeet: mitä ja miten he kaipaavat seurakunnalta? Useimmiten aktiivinen ja innostava lapsityö on hyvä kanava saavuttaa perheitä. Sen rinnalla oma merkityksensä on myös sillä, että perheet voivat yhdessä palvella Jumalaa ja nauttia yhdessäolosta. 

On tärkeää, että seurakunta saa olla koti, kasvupaikka, lepopaikka, elämän tarkoituksen, sisällön ja päämäärän tarjoaja – näitä kaikkia yhtä aikaa tai erikseen eri elämänvaiheissa. Parhaiten se tapahtuu sen kautta, että jokainen saa tulla rakastetuksi ja löytää oman paikkansa seurakunnan keskellä. 

 

2 Aseta yhteinen tavoite 

Monissa seurakunnissa tehdään pienilläkin resursseilla valtavan hienoa lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä. Joissakin seurakunnissa puolestaan saattaa näky tulevaisuudesta puuttua. Jos seurakunnassa ei ole lapsiperheitä, saatetaan helposti ajatella, ettei lapsi- ja perhetyö ole ”meidän juttumme”. Kuitenkin juuri silloin uuden sukupolven tavoittaminen olisi kaikkein tärkeintä.

 

      Seurakuntaan tarvitaan vetovoimaa ja pitovoimaa.

 

Paitsi seurakuntien johdolla myös jokaisella seurakuntalaisella on tärkeä osa näyn eteenpäin viemisessä: voimme korostaa lasten, nuorten ja perheiden merkitystä sekä rukoilla näyn syttymisen ja leviämisen puolesta yksityisesti ja julkisesti. Voimme tunnistaa erilaisia lahjoja ja kykyjä seurakunnassa ja ohjata sen kautta yhä uusia ihmisiä löytämään omaa kutsumustaan. 

Yhteinen näky syttyy rukouksen ja kommunikoinnin kautta. Sitten näky kannattaa pilkkoa konkreettisiksi ja selkeiksi tavoitteiksi. Aluksi tavoitteena voi olla vaikka vain yhden lapsen, nuoren tai perheen tavoittaminen mukaan. Kenties jo siitä alkaa lumipalloefekti. 

 

3 Avaa ovet uuteen 

Etenkin seurakunnan vastuuhenkilöiden tärkein tehtävä on uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ovien avaaminen niitä kohti. 

Onnistunut lapsi-, nuoriso- ja perhetyö perustuu siihen, että seurakunta pystyy tarjoamaan sitä, mitä tämä kohderyhmä kaipaa ja tarvitsee. Joskus se voi tarkoittaa uudenlaisia toimintatapoja tai -tyylejä. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimiessa on tärkeää osata yhdistää hauskuus ja syvyys. Se ei tarkoita pelkän viihteen tuomista seurakuntaan, mutta ei myöskään ole pahitteeksi, jos seurakunta on viihtyisä. Seurakuntaan tarvitaan vetovoimaa ja pitovoimaa. 

On oleellista, että uudistusten tarkoituksesta ja sisällöstä keskustellaan avoimesti. Vuorovaikutuksen ja tiedonkulun kautta voidaan paremmin ymmärtää muutosten arvo sekä se, että joustamista tarvitaan joskus puolin ja toisin. 

 

4 Tarjoa tukea 

Joissakin seurakunnissa lapsi-, nuoriso- ja perhetyö voi olla vahvasti lokeroitunut omaksi toiminnakseen irralleen muusta seurakuntatyöstä. On tärkeää, että lapset, nuoret ja perheet tuodaan seurakunnan keskelle näkyväksi ja annetaan heille arvoa. Arvostus voi olla vaikkapa sitä, että koko seurakuntaa kannustetaan osallistumaan perhejumalanpalveluksiin, lasten ääniin suhtaudutaan ymmärtäväisesti ja tilat ja tarvikkeet ovat sellaisia, että perheiden on mahdollista ja innostavaa osallistua seurakunnan toimintaan. 

 

5 Vapauta ilmapiiri 

Lasten ja perheiden mukana oleminen seurakunnan keskellä on tekijä, joka hyvin usein vapauttaa ilmapiiriä koko seurakunnassa. Lasten perusominaisuuksia ovat avoimuus ja vapaus. Tätä kautta myös aikuiset voivat kokea ilmapiirin vapautumista. 

Pyri vahvistamaan kaikenikäisten keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta seurakunnan keskellä. Kohtaaminen ja kannustus saavat paljon aikaan, kielteisyys ja kritiikki puolestaan tukahduttavat. 

 

6 Suuntaa ulospäin 

Perhejumalanpalvelukset, teematilaisuudet ja leirit ovat mainio tapa suuntautua ulospäin ja saavuttaa uusia perheitä. Koska perhetilaisuuksiin tullaan usein lapsen vuoksi ja siellä ollaan hänen ehdoillaan, ei-uskovat vanhemmatkin tulevat kuin huomaamattaan kuunnelleeksi hengellistä opetusta, joka on usein selkeää ja keskittyy evankeliumin kannalta perusasioihin. Jos omat lapset ovat mukana palvelutehtävissä, ohjelmaa seurataan entistä tarkemmin. Leireille ja perheille suunnattuun toimintaan on myös helppo kutsua lasten avulla ystäväperheitä. 

On oleellista, että myös perheettömät seurakuntalaiset ovat paikalla silloin, kun uusia ihmisiä tavoitetaan. Erityisesti uudet tulijat tarvitsevat kokemuksen kaikenikäisten lämpimästä yhteydestä. 

 

7 Panosta jatkuvuuteen 

Mitään seurakunnan toimintamuotoa ei kannata rakentaa yhden tai muutaman vastuunkantajan varaan, sillä heidän jälkeensä toiminta kuihtuu helposti. Seurakunnan johdon tehtävänä olisikin varmistaa, että työllä on aina riittävästi tukea, tiimiä ja verkostoa. Jo silloin, kun kaikki sujuu hyvin, on ajankohtaista suunnata katse tulevaisuuteen ja kasvattaa uusia sukupolvia viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Mentorointi eli kokeneemman rinnalla kasvaminen on mahdollisuus siirtää osaamista sukupolvien ketjussa eteenpäin.

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa