”Minä ilmoitan teille suuren ilon!” – Jouluevankeliumin ilouutinen päihittää kaikki murehtimisen syyt

Joulun suurin sanoma on täynnä riemua: ”Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra” (Luuk. 2:11). (Jon Tyson / Unsplash)
Joulun suurin sanoma on täynnä riemua: ”Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra” (Luuk. 2:11). (Jon Tyson / Unsplash)

21.12.2023 | Anniina Jakonen 

Ihmismieli on taipuvainen murehtimaan ja huolehtimaan. Jouluevankeliumin ilosanoma Jeesuksen syntymästä kuitenkin mullisti koko maailman: ihmiskunta sai Vapahtajan! Se oli niin suuri taitekohta, että koko ajanlaskumme jaetaan aikaan ennen ja jälkeen Kristuksen. 

Kristittyinä meidän tulisikin elää ilosanomasta käsin hänen varassaan, joka voi paitsi muuttaa ihmisen koko ikuisuuskohtalon myös vapauttaa meidät turhasta murehtimisesta.

 

 

      Jumala antaa kokonaan uudenlaisen vaihtoehdon.

 

Luota mahdottomuuksiin. Jeesuksen syntymä osoitti, että ihmisen mielestä mahdottomilta näyttävissä tilanteissa Jumala antaa kokonaan uudenlaisen vaihtoehdon. Neitseestä syntyminen ei ole biologisesti tai järjellisesti mahdollista, mutta Jumalan mahdollisuudet ovat rajattomat. 

Saman Jeesus osoitti kaikin tavoin seuraajilleen. Hän paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, teki ihmeitä ja tyynnytti luonnonvoimia. Silti opetuslapset vaipuivat toistuvasti uudelleen huolehtimiseen. Silloinkin, kun he olivat juuri nähneet tuhansien ihmisten ruokkimisihmeet, he jo kohta hätäilivät unohtunutta leipää.1 

Opetuslasten tavoin mekin helposti unohdamme, että Jumala on huolehtinut meistä aiemminkin. Jumala, joka antoi meille elämän, pystyy kyllä huolehtimaan myös elämämme yksityiskohdista.

 

 

       Murehtiminen lamaannuttaa, aito huoli saa liikkeelle.

 

Älä lamaannu. Vuorisaarnassaan Jeesus kehottaa olemaan murehtimatta niistä tarpeista, joista Jumala on luvannut huolehtia.2 Murehtiminen voi vahingoittaa terveyttä, heikentää työkykyä ja luovuutta sekä vaikuttaa kielteisesti ihmissuhteisiin. Turha huoli myös vaikeuttaa luottamista Jumalaan. 

Ensimmäisen joulun tapahtumissakin oli monta murheenkryyniä. Marian yllätysraskaus oli aluksi Joosefille niin kova pala, että hän aikoi hylätä kihlattunsa. Matka Beetlehemiin oli vaivalloinen. Majatalossa ei ollut tilaa. Kaiken lisäksi kuningas Herodes punoi pahoja juonia. Sekä Maria että Joosef kuitenkin valitsivat Jumalan huolenpitoon luottamisen. 

Murheissa märehtiminen on eri asia kuin aito huoli. Siinä missä murehtiminen lamaannuttaa, huoli puolestaan saa liikkeelle. Jeesus varoitti siitä, että vääränlainen tulevaisuuden murehtiminen haittaa toimimista nykyhetkessä.3 Voimme vain kuvitella, miten täynnä huolta Joosef oli ymmärtäessään olevansa Jumalan Pojan maallinen isä. Tiukoissakaan tilanteissa hän ei kuitenkaan viivytellyt, vaan oli valmis olemaan kuuliainen Jumalan ohjeille ja toimimaan niiden mukaan.4 

 

Minimoi haitat. Murehtimisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Jeesus muistutti, ettei kukaan meistä pysty murehtimalla lisäämään elämämme pituutta.5 Siksi murehtiminen menee hukkaan ja vie aikaa hyödyllisemmiltä asioilta. 

On silti tärkeää erottaa suru hyödyttömästä murehtimisesta. Raamattu osoittaa monin tavoin, että sureminen, itkeminen ja tuskan käsittely on tärkeää, jopa edellytys tasapainoiselle elämälle. 

 

Turvaa Jumalaan. Hän, joka huolehtii kedon ruohostakin, ei jätä huomiotta niitä, jotka turvaavat Herraan.6 Taivaallinen Isämme tietää kyllä murheemme ja tarpeemme.7 

Kuitenkin ihmismieli jo maailman alkuhämäristä alkaen on kiinnittynyt juuri siihen, mitä kuvittelemme meiltä puuttuvan. Paholainen kyseenalaisti Eevan onnellisuuden kysymällä, kuinka tämä saattoi olla tyytyväinen, vaikka Jumala oli kieltänyt syömästä yhdestä puusta. Vihollinen sai Eevan huomion siirtymään kaikesta Jumalan antamasta yltäkylläisyydestä ainoan kiellettyyn asiaan. Eevaa oli helppo johdatella harhaan vetoamalla hänen tarpeisiinsa.8 

Juuri siksi saimme uuden mahdollisuuden joulun ilouutisen myötä. Jeesuksen syntyessä Jumala myös osoitti huolehtivansa ihmeellisellä tavalla kaikista Marian ja Joosefin tarpeista. Vaikka he eivät saaneet upeaa huonetta majatalosta eivätkä uusimmalla teknologialla varustettua synnytyssalia, he saivat paimenilta tarvitsemaansa rohkaisua ja itämaan tietäjiltä kallisarvoisia lahjoja, joista oli hyötyä tulevina vaikeina aikoina pakomatkalla Egyptissä. 

 

Pidä oikea tärkeysjärjestys. Paras vastalääke murehtimiselle on muistaa Jeesuksen ohje: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.”9 Jumalan valtakunnan ja hänen vanhurskautensa etsiminen tarkoittaa Jumalan laittamista ensimmäiseksi elämässä. Se tarkoittaa myös omien ajatusten täyttämistä Jumalan toiveilla, Jumalan luonteenlaadun tavoittelemista sekä hänen palvelemistaan ja tottelemistaan kaikessa. 

Murehtiminen voi estää meitä tarttumasta haasteisiin, joihin Jumala haluaisi meidän tarttuvan. Monenlaiset ihmiset, asiat, tavoitteet ja toiveet kilpailevat huomiostamme. Mikä tahansa niistä voi tulla tärkeimmäksi, jos emme anna tietoisesti Jumalalle kärkipaikkaa kaikilla elämänalueillamme. 

 

Ota päivä kerrallaan. ”Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään.”10 Kun elää päivän kerrallaan, huolet eivät saa yliotetta. 

Huolettomuus ei kuitenkaan tarkoita suunnittelemattomuutta. Siinä missä huomisesta murehtiminen on turhaa, seuraavaan päivään varautuminen on viisasta. Huolellinen suunnittelu sisältää tavoitteiden, seuraavien vaiheiden ja aikataulujen pohtimista ennakkoon sekä Jumalan johdatukseen luottamista. Oikeanlainen suunnittelu vähentää murehtimista. 

 

 

Viitteet: 1) Matt. 16:7–10. 2) Matt. 6:25. 3) Matt. 6:26. 4) Matt. 2:14. 5) Matt. 6:27. 6) Matt. 6:28–30. 7) Matt. 6:31–32. 8) 1. Moos. 3:1–6. 9) Matt. 6:33. 10) Matt. 6:34. 

 

Lähdekirjallisuus: Sana elämään -kommentaariraamattu 2018. Aikamedia.

 

 

Lukijalta
40/201

Lukijalta22.3.2024 | Olen kiitollinen, että maakuntalehdissämme on auennut toistuvasti tilaa Raamatun sanomaa korostaville kirjoituksilleni. Usein ne sivuavat yhteiskunnallisia haasteita, unohtamatta ikuis...
LukijaltaIhmisten puheissa toistuvat usein ilmaisut kuten ”Kuolema kuittaa univelat” tai ”Haudassa saa sitten levätä”. Ne ovat tavallisia tapoja vältellä ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä ja vaeltaa va...
Lukijalta21.11.2023 | Helluntaikirkon oppikäsityksessä Jeesuksen paluusta ei ole enää vain yhtä tulkintamallia. Jeesuksen paluusta itsessään ollaan varsin yksimielisiä, mutta seurakunnan tempauksen ajoituk...
Lukijalta24.10.2023 | Iso Kirja on hehkuttanut tänä vuonna Opisto omaksi -teemaa. Sen tavoitteena on, että seurakunnat ja niiden jäsenet ottaisivat ja kokisivat entistä enemmän omistajuutta yhteisestä opis...
LukijaltaApostoli Paavali ei tahtonut pitää Roomassa asuvia veljiä tietämättöminä ”tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisäll...
Lukijalta(20.3.2023) Tammikuussa seurakuntamme johtajisto sai ihmetteleviä yhteydenottoja koskien paikallista Turvallinen seurakunta -lausuntoa, jossa olemme osallisena. Siinä oli virheellisesti na...
Lukijalta(6.3.2023) Uudet hyvinvointialueet aloittivat vuoden alusta. Kotiin saamamme esitteen mukaan uuden hyvinvointialueen keskeinen tehtävä on ”hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yht...
LukijaltaTranslain uudistaminen vietiin eduskunnassa maaliin 1.2.2023 äänin 113–69. Lain mukaan jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi vaihtaa sukupuolensa pelkkänä ilmoitusasiana. Korjausleikkauksia ja lä...
LukijaltaOikeaoppisuuden tarve on ihmiselle ominaista ja johtuu osin siitä, että se on eräs turvallisuuden tunnetta ruokkiva väline. Uskon kysymyksissä oikeaoppisuuden tarve on hälyttävän suuri. Osasyynä s...
Lukijalta(27.12.2022) Silmiini sattui erään teologin lehtikirjoituksen otsikointi: ”Ateisti, joka tuntee Jumalan?” Kysymysmerkin kanssakin toteamus on absurdi. Ateisti kieltää Jumalan olemassaolon ja kaike...
Lukijalta(22.11.2022) Kun tulin aikoinani uskoon, sain näyn hengellisestä työstä. Se oli määrittelemätön pakottava tarve olla jotenkin hyödyksi Jumalan valtakunnassa. Tämä tarve on ollut läpi uskossa oloaj...
LukijaltaPaimen Plus -lehden kesäkuun numeron talouspalstalla olleessa kirjoituksessa kerrottiin seurakuntien lämpölaskujen noususta viime talvelta. Sama suunta näyttää jatkuvan myös tulevana talvena. Kerr...
LukijaltaJeesus joutui usein herättelemään kuulijoitaan. Tässä muutamia otteita Jeesuksen sanoista: ”Ettekö käsitä? Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä?” Niin hän sanoi heille: ”Ettek...
LukijaltaYhdysvalloissa korkein oikeus kumosi kesäkuussa vanhan ns. Roe vs Wade -nimellä tunnetun, aborttioikeuden turvanneen ennakkopäätöksen. Näin se teki sen, minkä kokeneiden ja laintuntevien tuomareid...
LukijaltaSanan- ja uskonnonvapaus ry (SUV) on osoittanut tarpeellisuutensa kansan keskuudessa. Kesäkuussa 2021 perustettu yhdistys on saanut aatteensa taakse jo yli 1 000 jäsentä ympäri Suomea.
Yh...
LukijaltaHesekielin kirjan luku 33 kertoo sielunhoitajan ja profeetan vastuusta. Toisesta jakeesta löytyvät puhuttelevat sanat: ”Jos minä annan miekan tulla maan kimppuun ––.” Nykyiset aseet eivät ole miekkoja...
LukijaltaLähetyspastori Markku Karjalaisen mukaan Uusi testamentti opettaa seurakunnan johtavan pastorin ja vanhimman viran kuuluvan miehille. Raamatussa sanotaan, että vanhimman virkaan tulee valita ”yhde...
LukijaltaKansallisen veteraanipäivän aikana (27.4.), kun uutiset kertovat Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön potevan koronan jälkeen keuhkokuumetta, olen pohtinut, kuinka tärkeää on, että maamme...
LukijaltaRisto Karhu esitti Ristin Voitossa 17 kysymyksen: ”Jeesuksen paluu – ennen suurta ahdistusta?” Kirjoitus keskittyi ensisijaisesti odottamamme tempauksen ajankohdan pohdintaan. Mielestäni Risto Kar...
LukijaltaLänsimaiden kristittyjen piirissä on laajalti käsitys, että seurakunnan salainen tempaus tapahtuisi ennen suurta ahdistusta. Etenkin vapaiden suuntien käsitykseen on paljolti vaikuttanut Vilho Har...
LukijaltaJumala ilmoittaa itsensä Raamatun Sanan kautta mutta myös kansojen vaiheissa. Erityisen selvästi tämä ilmenee Israelin kansan historiassa ja nykyhetkessä.
Suomen kansan eri vaiheissa olem...
LukijaltaKiitos Reijo Mänttärille palautteesta (RV 9/22) kirjani erään luvun pohjalta tehtyyn artikkeliin. Tila ei riitä palautteen seikkaperäiseen käsittelyyn, mutta teen joitain yleisiä huomioita. ...
LukijaltaPuheessaan Korneliuksen talossa apostoli Pietari tahtoi sitoa uudet opetuslapset herätyksen alkuperään. Siksi hän sanoo: ”– – sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kast...
LukijaltaLehden emerituspäätoimittaja Leevi Launonen pohdiskeli kasvatustieteen asiantuntijana syvällisesti ihmisen persoonaa (RV 5). Hän toteaa ihmisen luonteen kasvamisen jääneen taka-alalle 1900-luvun l...
LukijaltaPitkittynyt poikkeusaika on kuormittanut lapsiperheiden arkea, typistänyt tärkeitä vertaistukiverkostoja ja kaventanut seurakuntayhteyttä. Lasten hengellinen kasvatus on jäänyt pitkälti vanhempien...
LukijaltaHyvin usein puhutaan pettäjä Jaakobista tai siitä, kuinka Jaakob petti veljensä. Ovatkohan nämä ajatukset koko totuus?
1. Moos. 25:21,23: ”Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tä...
LukijaltaVastine Kalevi Marinille – "Ekumeniaa ei tarvitse pelätä"

Ristin Voitossa 46 oli Kalevi Marinin mielipidekirjoitus, joka kommentoi Ristin Voitossa 41 julkaistu...
LukijaltaRistin Voitossa 41 oli hätkähdyttävä artikkeli Helluntailaisena ekumeniaa vahvistamassa. Petri Mäkilä sanoittaa siinä teologian toht...
LukijaltaSuomessa on viime vuosien aikana kyseenalaistettu kristillisiä arvoja. Raamatun mukaista uskoa tunnustavat kokevatkin, että kaikkea muuta suvaitaan paitsi kristillisiä arvoja.
Kuitenkin e...
LukijaltaLehden sivuilla on jälleen käyty keskustelua naisen asemasta. RV:n numerossa 41 Hannu Kangasniemi esitti miehen ja naisen välisen hierarkian olevan osa Jumalan asettamaa järjes...
LukijaltaRistin Voitossa 30–31 oli kirjoitus kalvinismista. Näkemys miehen ja naisen erilaisista sukupuolisidonnaisista rooleista perheessä ja seurakunnassa nousi esiin yhtenä jäsenille tärkeänä näkök...
LukijaltaKesän päivityksiä, uutisia ja mainoksia lukiessa mieleen on noussut kysymys: Onko sellainen paradoksi mahdollista, että voin olla ihmisoikeuksien ja solidaarisuuden puolella ja samaan aikaan kriti...
LukijaltaSuurella mielenkiinnolla, jännityksellä, rakkaudella ja ilolla tartuin Evankelistakoti elää -kirjaan. Jokainen kirja, joka kertoo helluntaiherätyksen alkuajoista Suomessa, sen toiminnast...
LukijaltaOlen kuullut joidenkin väittävän, etteivät uskovat joudu viimeiselle tuomiolle. Silloin tarkoitetaan ns. erillistä ylöstempausta, joka on erotettu ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Kuitenkin t...
LukijaltaNettikonferenssissa näki paljon mielenkiintoisia vastauksia otsikon kysymykseen. Laulu- ja soitinyhtye Exit sai paljon myönteistä palautetta. Monet pitivät sen esiintymistä jopa koko tapahtuman pa...
LukijaltaPaljolla kirjantekemisellä ei ole loppua. Ristin Voitossa on kirja-arvioita, joista toiset ovat hyviä ja rakentavia uskoamme ajatellen, toiset ovat sitten vähemmän hyviä. Markus Maj...
LukijaltaRistin Voitto -lehden pääkirjoituksessa (12/21) Waltteri Haapala korostaa pastorien johtajuutta ja heidän kunnioittamistaan sangen voimakkaasti. On toki tärkeää, että pastorit saavat heille kuuluv...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan