Lue 9 ideaa - Lähetystyö on kristittyjen yhteinen tehtävä, mutta voisiko se olla myös perheen yhteinen juttu?

Jokaista tarvitaan Jeesuksen antamassa tehtävässä. Osa lähtee ulkomaille, mutta lähetystyötä voi tehdä myös kotoa käsin koko perheenä. (Shutterstock) 
Jokaista tarvitaan Jeesuksen antamassa tehtävässä. Osa lähtee ulkomaille, mutta lähetystyötä voi tehdä myös kotoa käsin koko perheenä. (Shutterstock) 

Hanna Järvinen 

Jokainen meistä on kutsuttu viemään evankeliumia eteenpäin ja tekemään opetuslapsia Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaan.1 Miten lähetyskäskyä voisi toteuttaa yhdessä perheenä? Voisiko se auttaa perhettä kasvamaan uskossa, jakamaan omastaan, kertomaan uskosta muille ja lisäämään myötätuntoa niitä kohtaan, joilla ei mene niin hyvin kuin itsellä? 

 

  1. Vahvistakaa lapsenkaltaisuutta

Raamattu kehottaa meitä tulemaan lasten kaltaisiksi.2 Lapset osoittavat usein intoa missionaalisia arvoja kohtaan: he ovat valmiita uhrautuvaan anteliaisuuteen, vieraanvaraisuuteen ja herkkyyteen Jumalan johdatukselle omassa elämässään. 

Vanhempina ja kasvattajina saamme vahvistaa näitä ominaisuuksia lapsissa ja itsessämmekin sekä oppia yhdessä Jeesuksen antamasta missiosta. 

 

  1. Tehkää matka maailman ympäri

Aloittakaa Jeesuksen antaman tehtävän toteuttaminen tutustumalla maailmaan, jossa elämme. Useat lapset ovat kiinnostuneita siitä, millaista muualla maailmassa on, mitä eläimiä eri maissa on, minkä näköisiä ihmisiä niissä asuu ja mitä ruokaa missäkin syödään.

 

 

      Tarinoiden kautta lähetyskenttä tulee lähelle.

 

Samalla voitte miettiä, millaisissa oloissa lapset ja perheet muualla maailmassa asuvat, onko heillä samat mahdollisuudet esimerkiksi koulunkäyntiin kuin meillä ja pääsevätkö he seurakunnan kerhoihin ja pyhäkouluun. Tietoa eri maista löytyy netistä, kirjastosta, elokuvista tai vaikka kutsumalla kotiin muissa maissa asuneita.

 


 

  1. Jutelkaa lähetystehtävästä

Tutkikaa yhdessä, mihin Raamattu meitä kehottaa. Meidän tulee rakastaa toisiamme, pitää huolta köyhistä, auttaa toisiamme, kertoa ihmisille Jeesuksesta ja antaa omastamme. Miettikää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Tunnetteko ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa? 

Tutustukaa eri lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kautta tehtävään työhön ja siihen, missä päin maailmaa ihmisiä autetaan ja kerrotaan evankeliumia. Voisiko lähetyskäskyä toteuttaa myös Suomessa? Entä koskeeko Jeesuksen käsky myös lapsia? 

 

  1. Jakakaa oman elämänne tarinoita

Lähetystyössä vaaditaan rohkeutta, heittäytymistä ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Vanhemmat, kertokaa lapsillenne, kuinka Jumalan johdatus on näkynyt omassa elämässänne! Lapsen usko vahvistuu, kun hän kuulee ja näkee, miten Jumala on toiminut ja toimii oman perheen keskellä. 

Kannattaa säännöllisesti varata aikaa keskustelulle, jossa jokainen voi kertoa päivästään ja kokemastaan johdatuksesta. Samalla on hyvä kiittää Jumalan huolenpidosta. 

 

  1. Tutustukaa lähetteihin

On tärkeää, että lapset ymmärtävät myös lähettäjän tehtävän. Tutustukaa seurakuntanne lähettien tekemään työhön. Voitte perheenä olla rohkaisemassa heitä lähettämällä pienen paketin, kortin tai sähköpostitervehdyksen. 

Erilaisten lähetystarinoiden kautta lähetyskenttä tulee lähelle, ja saatte perheenä ihmetellä Jumalan johdatusta eri ihmisten elämässä. Yhteisenä iltasatuna voi lukea vaikkapa Hudson Taylorin tai Jim Elliotin seikkailuista lähetyskentillä – suomalaisia lähetyskirjoja unohtamatta. 

 

  1. Rukoilkaa yhdessä

Esirukouksessa on valtava voima. Perheenä voitte muistaa säännöllisesti lähettejä ja heidän lapsiaan rukouksin. On myös paljon maita, joissa evankeliumia ei saa julistaa, mutta rukouksen kautta ovia aukeaa. 

Voisiko teillä olla yhteisenä rukousaiheena jokin saavuttamaton kansanryhmä tai suljettu maa? Etsikää tietoa tästä kansasta tai maasta. Tämän maan voi merkitä karttaan näkyvälle paikalle. On hyvä muistuttaa lapsia, että Jumala kuulee jokaisen rukouksen ja toimii omalla tavallaan ja ajallaan, vaikka me emme sitä aina näekään. 

 

  1. Aloittakaa läheltä

Lasta saattaa huolettaa se, että pitäisi muuttaa pois Suomesta, jotta voisi olla Jumalan käytössä. On tärkeää painottaa, että lähetystyötä voi tehdä myös Suomesta ja kotoa käsin. 

Miettikää yhdessä, kenelle voisitte kertoa evankeliumin, ketä voisitte auttaa tai miten voisitte jakaa omastanne. Myös useita saavuttamattomien kansojen ihmisiä saattaa asua naapurissanne. Lähetystyötä voidaan tehdä ihan lähellä. 

 

  1. Etsikää oma projekti

Anteliaisuus on raamatullinen hyve, johon lapset kannattaa opettaa pienestä pitäen. Valitkaa yhdessä jokin konkreettinen kohde, johon perheenä lahjoitatte varoistanne – vaikkapa kummilapsen koulunkäyntiin köyhässä maassa. 

Suomesta tehdään paljon erilaisia matkoja ja aktioita lähetyskentille. Voisiko perheen yhteinen lomamatka ollakin lähetysmatka, jolla saatte palvella yhdessä? 

 

  1. Ottakaa vahvuutenne käyttöön

Kaikkia Jumalan meille antamia lahjoja ja vahvuuksia voidaan käyttää lähetyskäskyn toteuttamisessa. Tunnistatteko omat ja perheenjäsentenne vahvuudet? Niitä teidän kannattaa pohtia yhdessä ja samalla rohkaista toisianne. 

Perheellänne on varmasti myös jokin yhteinen vahvuus, jota voitte käyttää muiden ihmisten auttamiseen, Jumalan rakkauden välittämiseen ja evankeliumin kertomiseen. Ehkäpä te olette rohkeita tutustumaan uusiin ihmisiin tai matkustamaan vieraaseen maahan? Tai olette vieraanvaraisia ja kutsutte naapurin maahanmuuttajaperheen luoksenne syömään? Vai onko teidän perheenne kekseliäs löytämään uuden tavan kerätä varoja seurakunnan lähetystyöhön? On rohkaisevaa nähdä, kuinka Jumala voi pienten tekojemme kautta tehdä suuria ympäri maailmaa! 

 

Kirjoittaja on Fidan lapsi- ja perhetyön koordinaattori

 

Viitteet: 1) Matt. 28:19–20. 2) Matt. 18:39. 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa