Laukkanen: Hyväksytty vanhemmuuslaki on herätyshuuto koko Suomen seurakunnalle

- Gender-ideologian keskeisin tavoite on sukupuoleton maailma, kansanedustaja Antero Laukkanen toteaa. (Kuvituskuva: Unsplash)
- Gender-ideologian keskeisin tavoite on sukupuoleton maailma, kansanedustaja Antero Laukkanen toteaa. (Kuvituskuva: Unsplash)

Petri Mäkilä 

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattiin tavoite yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi. Valmistelu aloitettiin oikeusministeriössä virkatyönä syyskuussa 2019. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 23.9.2021. Eduskunta hyväksyi 22. kesäkuuta esityksen vanhemmuuslaiksi, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

 

Lakivaliokunnassa työskentelevä kansanedustaja Antero Laukkanen jätti vastalauseen lakivaliokunnan mietintöön uudesta vanhemmuuslaista. Hänen mukaansa esityksen keskeisin sisältö on sukupuolen häivyttäminen ja koko vanhemmuuteen liittyvän lainsäädännön muuttaminen sukupuolineutraaliksi. 

Laukkasen mukaan tämä on ollut selkeästi ideologinen hanke. 

– Luonnonjärjestystä ei voi kuitenkaan lailla muuttaa. Äiti on lapsen synnyttänyt biologinen nainen ja isä lapsen siittänyt biologinen mies. 

Lain hyväksyminen ei yllättänyt Laukkasta, vaikka tämä odottikin ihmettä. Hän oli kirjoittanut kaikille kansanedustajille henkilökohtaisen vetoomuksen olla hyväksymättä esitystä äänestyksessä. 

– Useat edustajat tulivat henkilökohtaisesti kiittämään kirjeestäni ja siitä, että olin avannut vanhemmuuslain sisältöä heille. He muuttivat äänestyskäyttäytymistään. 

Poissaolevissa oli useita edustajia, jotka halusivat poissaolollaan ilmaista, etteivät tue lakiesitystä.

 

 

      Emme juurikaan erotu Sodoman ja Gomorran ajan ihmisistä.

 

Laukkanen arvioi nyt hyväksytyn vanhemmuuslain olevan osa pitkää prosessia. Se alkoi jo 2001, kun eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta, jossa homoseksuaalit saivat oikeuden rekisteröidä parisuhteensa. Hänen mukaansa tuolloin avattiin ovi kaikelle sille, mitä sen jälkeen on nähty tapahtuvan. 

Myös tie sukupuolettomaan tulevaisuuteen on ollut valmisteilla pitkään. Ihmisten ajattelutapaa on muokattu ja valmistettu median kaikella voimalla hyväksymään tämä kehitys. 

– Gender-ideologian keskeisin tavoite on sukupuoleton maailma, ja tätä ideologiaa sisällytetään koulujen opetussuunnitelmien perusteisiin. Sitä opetetaan jo alaluokilla ja laitetaan lapsien vilpittömät mielet sekaisin. 

 

Laukkanen pitää lakia sisällöllisesti paljon suurempana asiana kuin mitä kansanedustajat edes ymmärsivät. 

– Tässä irtaannuttiin merkittävällä tavalla yhdestä koko Raamatun keskeisimmästä ihmiskuntaa suojaavasta totuudesta: ihmisen alkuperästä (luomisesta) ja biologisesta totuudesta, että mieheksi ja naiseksi Jumala on heidät luonut. Tällä päätöksellä eduskunnan enemmistö viestitti, ettei Raamatun näkemyksellä luomisjärjestyksestä ole heille merkitystä. Tämä oli irtaantuminen kristillisestä maailmankuvasta merkittävänä vaikuttajana. 

Laukkasen mukaan päätöksellä on mittavia negatiivisia seurauksia. Ehkä merkittävimpänä hän pitää sitä, että nyt ”tämä sekamelska” ihmisen alkuperästä ja sukupuolesta sisällytetään opetussuunnitelmien perusteisiin ja sitä aletaan opettaa lapsille. – Siinä rikotaan lapsen terve ja luontainen identiteettikehitys ja konkreettisesti häiritään lapsen kehitystä. Lapsen ei enää anneta olla lapsi, vaan hänen ajatusmaailmaansa rasitetaan ja vahingoitetaan sen kokoisilla asioilla ja kysymyksillä, joita edes aikuiset eivät pysty hahmottamaan. Tämä on valtava rikos aikuisilta lapsia kohtaan, Laukkanen murehtii. 

Laukkasen mukaan laissa irrotetaan käsitteistä isä ja äiti sukupuolisidonnaisuus. Äiti voi olla mies ja isä voi olla nainen. Samalla avataan ovi sille, että transmiespari, jossa naisesta mieheksi muuntautunut nainen, joka on säilyttänyt synnyttämisominaisuutensa, voi nyt synnyttää transmiessuhteeseen lapsen. 

– Ja jotta asia olisi mahdollisimman sekava, on uudessa vanhemmuuslaissa kuitenkin määrätty sen 2§:ssä, että synnyttävää henkilöä on aina pidettävä äitinä. 

 

Laukkaselle päätös oli herätyshuuto koko Suomen seurakunnalle. 

– Kirjoitin FB-sivullani heti päätöksen jälkeen näin: ”Suomi ajautuu syvemmälle synnin pimeyteen.” 

Äänestys oli Laukkaselle hengellisesti merkittävä merkkipaalu, sillä siinä eduskunta nousi tietoisesti suoraan luomisjärjestystä vastaan sellaisella perustavalla tavalla, jossa viesti on, ettei Raamatun ilmoituksella ihmisen alkuperästä ja sukupuolesta ole merkitystä. 

– Mutta ovi vielä suuremmalle pimeydelle on avattu. Kun luomisjärjestystä rikotaan, on sillä vakavia seurauksia – niin hengellisiä, henkisiä, moraalisia kuin fyysisiä. 

Laukkasen mukaan tilanne on vakava. 

Jäljelle ei jää muuta kuin Jumalan armoon vetoaminen. 

– Jatkan rukousta kansamme puolesta, ja pyydän myös sinua jatkamaan: Herra armahda ja uudista seurakuntasi, suo parannuksen tekemisen armo ja lähetä herätyksen tuulet, jotta kansamme kääntyisi Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Synnit saa anteeksi kääntymällä Jumalan puoleen ja katumalla pahoja tekojaan. Tämä on ainoa toivomme tässä pimeyden tilassa. 

 

Laukkanen arvioi, että nyt on seurakunnan uudistumisen viimeiset hetket. 

– Emme juurikaan erotu Sodoman ja Gomorran ajan ihmisistä, jotka eivät enää tunnistaneet Jumalan liikehdintää, eivät enkeleitä, eivätka aikaa, jossa elivät. He eivät tunnistaneet oman jumalattoman elämänsä seurauksia. 

Antautunut rukous ja Jumalan etsiminen alkaa yleensä silloin, kun Jumalan poissaolo häiritsee riittävästi. Laukkanen kysyykin vakavan kysymyksen: 

– Häiritseekö meitä kristikansana Jumalan läsnäolon poissaolo? Vai olemmeko jo niin turtuneita, ettemme edes tunnista hänen poissaoloaan? 

Hän vetoaakin uskoviin kristittyihin, sillä jumalattomuuden vyörytys ei pääty tähän. Syksyllä eduskunta joutuu päättämään aborttioikeuden lieventämisestä. 

– Lapsen surmaaminen äidin kohtuun halutaan siis tehdä vielä helpommaksi kuin se on nyt. 

Ison salin käsittelyyn ja päätettäväksi tulee myös niin sanottujen eheytyshoitojen kieltäminen. Seurakunnilta ja kristillisiltä järjestöiltä halutaan kieltää eheytys-sanan käyttö, kun he antavat sielunhoitoa ja rukoilevat sitä pyytävän homoseksuaalin puolesta. 

Syksyllä eduskunnalle annetaan laki uudesta translaista, jossa annetaan mahdollisuus valita sukupuoli omien tuntemuksien perusteella, ilman biologista sidonnaisuutta. 

– Jo 15-vuotias lapsi voi saada hormonihoitoja sukupuolenvaihdokseen, ilman että tiedämme, mitä seurauksia kasvavalle nuorelle näistä hoidoista on. 

Laukkasen mukaan seurakunnalla on paljon syitä herätä, mutta onko tahtoa. Se jää nähtäväksi. 

– Herra meitä armahtakoon, Laukkanen huokaisee.

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa