”Kutsumuksen löytäminen on avain onnelliseen elämään”

Jukka Hynynen työskentelee yrittäjänä perustamassaan Jiffel Music -musiikkiyhtiössä, joka sisältää muun muassa musiikkistudion, levy-yhtiön ja kustannustoimintaa.
Jukka Hynynen työskentelee yrittäjänä perustamassaan Jiffel Music -musiikkiyhtiössä, joka sisältää muun muassa musiikkistudion, levy-yhtiön ja kustannustoimintaa.

Musiikkialalla kohtaan paljon mielenkiin­toisia persoonia, joita yhdistävät monet sa­mat arvot ja kiinnostuksenkohteet kuin mi­nuakin. Vaikka asioiden keskeneräisyys aiheuttaa usein stressiä, nautin silti työni mukana tulevista haasteista sekä jatkuvas­ta itsensä kehittämisen tarpeesta.


Kuuntelen musiikkia nykyään liian vä­hän, vaikka sen pitäisi olla merkittävä osa työnkuvaani musiikkituottajana. Pyrin vä­hintään viikoittain kuuntelemaan pikaisesti läpi kiinnostavimmat uudet julkaisut, jotta pysyn mahdollisimman hyvin kartalla mu­siikkimarkkinoista.


Jos tekisin laulun omasta elämästäni, se kertoisi jostakin oivalluksesta, joka on syn­tynyt arjen keskellä. Viime aikoina olen aja­tellut paljon elämän tarkoitusta – ehkä lau­lussa olisi jokin viite noihin pohdintoihin.


Isänä oleminen on suuri etuoikeus. Las­ten myötä asettuu paikalleen monia tär­keitä elämän peruspalikoita ja arvoja. Van­hemmuus luo syviä merkityksellisyyden kokemuksia, kun saa olla pienelle ihmiselle tukena ja turvana elämän opettelussa. Uu­den sukupolven kasvua seuratessa on mie­lenkiintoista peilata omaa elämäänsä ja per­soonaansa suhteessa jälkikasvuun.


Rukoilen, että saisin viisautta, nöyryyttä ja ymmärrystä käyttää päiväni ja voimavarani oikealla tavalla. Rukoilen myös läheisilleni siunausta ja terveyttä. Pyrin olemaan kiitol­linen kaikista niistä siunauksista, joilla mi­nua on siunattu.


Jeesus on Jumalan poika, joka toteutti elä­mällään, teoillaan ja sanoillaan ihmiskun­nan historian isoimman kutsumuksen. Hän edustaa minulle rakkautta, ja hän on paras mahdollinen esikuva, jonka mukaan elä­mää tulisi pyrkiä elämään.

 

 

Heli Markkunen

 
40/201

Toiminnan vilkastumisen myötä yrittäjien maksamat lähetyskannatukset ovat jopa nousussa – Inflaation myötä lähetystyö on kallistunut
Opinnäytetyössä tutkittiin, kenen ääni kuuluu kristillisissä lehdissä
Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa