Sunnuntai 21. huhtikuuta.
Nimipäivää viettää Anssi, Anselmi, Camilla

Kirkollinen vihkiminen murroksessa?

Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 sukupuolineutraalin avioliittolain, joka sallii avioliiton myös samaa sukupuolta olevien kesken. Laki astuu voimaan 1.3.2017.

Elokuussa 2016 evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous totesi, ettei lakimuutos muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona tai vaikuta papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon. Kirkon papit eivät siis saa vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon sukupuolineutraalista avioliittolaista huolimatta.

Piispainkokouksen jälkeen jotkut kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Piispainkokous ei määritellyt erikseen sanktioita sellaisille papeille, jotka poikkeavat kirkon ohjeista.

Mahdollisista rangaistuksista päättää kunkin hiippakunnan piispan johtama tuomiokapituli. Mutta onko tällainen kirkon sääntöjen vastainen avioliittovihkimys pitävä vai ei?

Pätevä liitto

Lännen Media on selvittänyt vihkimisasiaa piispainkokouksen jälkeen ja julkistanut tutkimustuloksiaan eri päivälehdissä 18. syyskuuta. Kirkkohallitus julkaisee lokakuussa oikeudellisen selvityksen aiheesta ja kysyi asiasta siksi lausuntoja siviilioikeuden professoreilta.

Sekä Turun yliopiston professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopiston emeritusprofessori Ahti Saarenpää että Helsingin yliopiston professori Urpo Kangas toteavat lausunnoissaan, ettei vihkimistä voida pitää mitättömänä sen perusteella, ettei siinä ole noudatettu kirkollisen vihkimisen muotoja ja ehtoja.

Professorien mukaan vihkiminen aiheuttaa välittömiä oikeusvaikutuksia, joiden kumoamista on vaikea perustella. Näin ollen samaa sukupuolta olevien kirkollinen avioliitto jää päteväksi.

Vihkimisen oikeudelliset vaikutukset ovat yhdenvertaisia kaikissa parisuhteissa. Kirkon sääntöjen vastaisen vihkimisen mahdolliset jälkiseuraamukset kohdistuvat pelkästään vihkijään, ei vihittäviin.

Kirkolliskokous toimii tässäkin asiassa kirkon varsinaisena linjavetäjänä. Suomessa on mahdollista tehdä samanlainen ratkaisu kuin muissa Pohjoismaissa. Sekä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa että Islannissa kirkko vihkii homopareja, mutta yksittäisillä papeilla on oikeus kieltäytyä toimituksesta.

Kysymyksen muuttunut luonne

Pappien edunvalvojana toimiva Pappisliitto on todennut, että avioliittoon vihkiminen on muuttunut teologisesta kysymyksestä palvelussuhdekysymykseksi. Kirkon vihkimisasia koskee välillisesti myös meitä helluntailaisia. Lännen Median uutispäällikkö Jussi Orell toteaa Satakunnan Kansassa 18. syyskuuta:

”Voisi olla aika esittää kiperiä kysymyksiä uskonopin perinteiden ja yhteiskunnassa muuttuneiden eettisten arvojen suhteesta myös muille Suomen kirkoille, islamilaisia suuntauksia unohtamatta.”

Suomen Helluntaikirkko on toiminut vihkijänä jo toistakymmentä vuotta. Tätä varten on säädetty aikoinaan helluntaikirkollisen vihkimisen säännöt, joita on toisinaan muutettu tarpeen mukaan.

Valtakirkon kysymyksenkäsittelystä voidaan päätellä, että jos joku Helluntaikirkon vihkimisoikeuden nykyinen haltija vihkii avioliittoon yhdyskunnan sääntöjen vastaisesti, vihkimys ei ole laiton. Ainoa, mitä yhdyskunta voi asiassa jälkikäteen tehdä, on puuttua vihkijän oikeuteen tehdä kyseisiä toimituksia tulevaisuudessa.


Jari O. Hiltunen

Kirjoittaja on ulvilalainen opettaja ja kirjallisuuskriitikko.

UUTISET