”Kaikki rakentuu rukoukselle”

Kuopion helluntaiseurakunnassa lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijän pestin tammikuussa aloittanut Elisa Harju on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Perheeseen kuuluvat Antti-puoliso sekä 8-,5- ja 2-vuotiaat lapset. Kuva: Ilkka Rankila
Kuopion helluntaiseurakunnassa lapsi- ja varhaisnuorisotyöntekijän pestin tammikuussa aloittanut Elisa Harju on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. Perheeseen kuuluvat Antti-puoliso sekä 8-,5- ja 2-vuotiaat lapset. Kuva: Ilkka Rankila

Tärkein arkirutiinini on aloit­taa päivä rukoillen ja ylistäen. Asiat ovat Jumalan kädessä, tunsinpa itseni rakastetuksi tai armon varassa roikkuvaksi vä­syneeksi kulkijaksi.

 

Viimeksi ilahduin juuri äsken, kun 5-vuotias tyttäreni pyysi pi­tämään häntä sylissään ja tanssimaan kanssaan.

 

Työviikkoni koostuu mones­ta osasesta: on varhaisnuorten kerhoa, lapsikuoroa ja perhe­kahvilaa. Viikkojani värittävät muun muuassa lastentapahtu­mien ja leirien suunnittelu, musiikkivastuut, pyhäkoulutyö, palaverit sekä monet erilaiset kohtaamiset ja yhteydenotot.

 

Seurakuntamme perhekahvi­la on tällä hetkellä käytännössä äitien kohtaamispaikka kahvikupposen äärellä. Musiikillinen hartaushetki ja askartelu ovat leikki-ikäisille mieluisia. Yhtei­nen rukous sekä jonkun Raa­matun kohdan jakaminen van­hempien kanssa avaavat usein hyviä keskusteluja. Muutin ko­koontumisemme nimen Mam­moista & muksuista perhekah­vilaksi, koska haluan kannustaa mukaan myös isiä sekä isovan­hempia.

 

Perheiden parissa tehtävä työ on lähellä sydäntäni. On tärke­ää saada jakaa lapsiperhevaihee­seen liittyviä iloja, haasteita sekä sisäisiä prosesseja. Viikoittaisen perhekahvilan lisäksi olemme järjestäneet Ilon päivä-tapahtu­mia ala-asteikäisille ja sitä nuo­remmille lapsille. Lisäksi meillä on kerran kuussa avioliittoilta­päivä sekä kesäisin perheleiri­päivä ja äitien saunailta.

 

Oman perheen kanssa käym­me puistoretkillä, vietämme saunailtoja tai tapaamme ystäviämme. Usein vauhdikkaan päivän päätteeksi vain löhöi­lemme ja kikattelemme yhdes­sä pelleillen.

 

Vanhemmuudessa haasteelli­sinta ovat ajanjaksot, jolloin lap­set sairastelevat, tai kun ei tie­dä, miten auttaisi, kun lapsella on jokin iso ongelma. Välillä on myös melko kuluttavaa olla saa­tavilla 24/7. On täytynyt opetel­la sallimaan oma hetki itselleen, jotta jaksaa paremmin.

 

Saunassa nautin. Se on kohtaa­mispaikka, milloin puolison, Ju­malan tai ystävien kanssa.

 

Kuopiossa olemme asuneet rei­lut kahdeksan vuotta. Pidän ko­vasti savolaisesta puheliaisuu­desta ja lupsakkuudesta.

 

Rukoilen yleensä pitkin päivää. Koen, että Jumala on kutsunut minut ennen kaikkea rukoile­maan, ja siitä lähtee kaikki muu.

 

 

Marika Anttila
40/201

Myös Gazassa on pieniä uskovien ryhmiä – mediatyön hedelmää näkyy
Fifteenit täyttyneet nopeasti – Suosituimmat leirit täyttyvät minuuteissa
"99 prosenttia ihmisistä saavuttamatta" – Euroopan helluntailiikkeiden yhteinen evankeliontikohde vuonna 2024 on Balkan
Kristillisille toimijoille alkaa kertyä kokemusta äppimaailmasta - Hyvä käytettävyys ja jatkuva kehittäminen julkaisijoiden haasteita