”Esikoululaisilla on paljon pieniä ja suuria kysymyksiä pohdittavana”

Irene Vainio toimii esikouluopettajana luontoesiopetusryhmässä, jonka tukikohtana toimii taustalla näkyvä kota. Hän asuu Mäntsälässä miehensä Joonaksen sekä kolmen 6-11-vuotiaan lapsensa kanssa.
Irene Vainio toimii esikouluopettajana luontoesiopetusryhmässä, jonka tukikohtana toimii taustalla näkyvä kota. Hän asuu Mäntsälässä miehensä Joonaksen sekä kolmen 6-11-vuotiaan lapsensa kanssa.
Työssäni pidän erityisesti sii­tä, että saan ulkoilla useamman tunnin päivässä säällä kuin sääl­lä. Lasten aitous ja innokkuus inspiroi minua. Esikoululais­ten kanssa voi tehdä monenlai­sia juttuja, ja he ovat innokkaita oppimaan uutta.

 

Esikouluikäiset tarvitsevat syliä sekä aidosti läsnäolevaa ja kuuntelevaa aikuista. Heillä on usein pieniä ja suuria kysymyk­siä monista eri elämän aiheis­ta. Usein esikoululaisten kanssa syntyykin mielenkiintoisia kes­kusteluja, kun vain on aikaa hei­dän kohtaamiseensa.

 

Uuden esikouluryhmän kanssa tärkeintä on luoda hyvä me-henki. Vuosi aloitetaan tu­tustumis- ja ryhmäytymislei­keillä ja -peleillä. Lasten kanssa pohditaan ystävyyden pelisään­töjä ja harjoitellaan niitä arjessa. Yhteistyö vanhempien kanssa on myös tärkeä osa työtäni.

 

Eniten aikaani käytän kotitöi­hin sekä perheen kanssa yhdes­sä olemiseen ja puuhaamiseen. Tykkäämme pelailla lautapele­jä, viettää leffailtoja, pyöräillä, retkeillä luonnossa, geokätköil­lä ja muutenkin ulkoilla.

 

Huomioin puolisoani pienil­lä huomaavaisilla sanoilla ja ar­jen teoilla.

 

Lasten hengellinen kasvatus on luonteva osa omien lasten kasvatusta. Suurin osa tapah­tuu esimerkin ja kodin tapojen kautta. Tärkeintä on mielestä­ni osoittaa ja sanoittaa lapsille se, että Jumala on rakkaus, ilo ja turva elämässä. Työssäni kris­tillistä kasvatusta toteutetaan opetussuunnitelman mukaises­ti yhteistyössä evankelisluteri­laisen kirkon kanssa niiden las­ten kohdalla, jotka osallistuvat luterilaisen kirkon opetukseen.

 

Olen oivaltanut, että tarvitsen aikaa myös vain itselleni. Latau­dun lukemalla, lenkkeilemällä luonnossa, pysähtymällä arjen askareista sekä käymällä seura­kunnan solussa.

 

Ärsyynnyn keskeneräisistä, te­kemättömistä töistä. Myös kii­reestä saatan hermostua.

 

Seurakunta, Station Jokela, on perhe, jossa on helppo olla ja hengittää. Vastaan seurakun­nassamme 3.–6.-luokkalais­ten lasten toiminnasta yhdessä mieheni kanssa. Naisten solu on myös tärkeä osa seurakunta­perheen yhteyttä.

 

Rukoilen hiljaisia huokauksia pitkin päivää.

 

 

Marika Anttila
36/2018

UutisetEvankelista Reinhard Bonnke perusti Christ for all Nations -järjestön vuonna 1974. Sitä ennen hän oli toiminut lähetystyössä Lesothossa useita vuosia. Noiden vuosien aikana syntyi työnäky, joka on kai...
Miten onHelluntailiikkeessä vaikuttava Scott Morrison, 50, valittiin elokuussa Australi­an uudeksi pääministeriksi. Tunnustavana kristittynä Morrison kuuluu Sydneyn Hori­zon-seurakuntaan, joka toim...
UutisetSuurin osa osallistujista ilmoittautuu helluntaiseurakuntien pääfoorumille viime tingassa.
UutisetEtelä-pohjanmaan kaakkois­kulmalla sijaitsevassa Ähtärissä on vietetty helluntaiseurakunnan 80-vuotisjuhlavuotta. Pääjuhlaa vietettiin kesällä.

Juhlavuoden teemana on o...
UutisetJoensuun kahdeksanpäiväises­sä gospeltapahtumassa elokuussa kuultiin tunnettuja sprituaaleja, bändimusiikkia, räppiä ja runsas valikoima kuoromusiikkia. Festi­vaaleilla esiintyi yhteensä ku...
KolumniKesän aikana tapahtui kirkkojen ja herätysliikkeiden elämässä monenlaista. Silloin oli myös tavallista enemmän aikaa katsella aidan toiselle puolelle – siis sinne, missä ruoho on vihreämpää...
Raamatun äärelläKirkkohistoriallinen aineisto osoittaa lapsikasteen myöhäisyyden.
MuutHengellisessä yhteisössä ja seurakunnissa autta­jat ovat kovilla. Pasto­rit ja sielunhoitajat antavat itses­tään paljon. Toisille on kehittynyt ammattimainen ote asioihin, kun taas toiset k...
MuutKeijo Airaksinen löysi syvän pettymyksen jälkeen uudelleen yhteyden Jumalaan ja seurakuntaan.
PikavisiittiIrene Vainio inspiroituu lasten aitoudesta ja nauttii ulkoilusta niin työpäivän aikana kuin perheenkin parissa.
MielipideKiitos, Martti Ahvenainen, pa­lautteestasi. Käytän tilaisuuden ja korostan kirjoittamiseni taustaa: perinteinen helluntailainen kas­teteologia ei kaikilta osin ole ol­lut vakuuttavaa. Olemme...
MielipideRV:n numeros­sa 34 oli Risto Kauppisen ar­tikkeli kastees­ta, jossa hän poh­tii kasteen merkitystä ja ajankoh­taa Uuden testamentin tilanteen valossa. Kauppinen kyllä osoittaa vauvojen kaste...
UutisetOlennaista on saada sekä meininki että opetus laa­dukkaaksi. Jos näin on, silloin tapahtuma ei tunnu pai­nottuvan liikaa kumpaankaan suuntaan, IK-opiston nuoriso­toimintojen koordinaattori Tero Jär...
UutisetSuolahden Kotikirkko ja vapaaseurakunta järjestivät näyttävät kesän päättäjäiset keskellä kaupunkia.
Muut”Perhe tuo vanhem­mille tasapainon ja tuen sekä esimer­kin ympäröivälle yhteisölle, kiteyt­tää Marja Toukola. Hän on toi­minut lähetystyössä niin Papua- Uudella-Guinealla, Albaniassa, Roman...
MuutKymmenen vuoden aikana monet Park 7:n unelmat ovat toteutuneet. Ykköstavoitteena on levittää evankeliumia musiikin avulla.
PääkirjoitusKristillisessä kentässä on viime vuosina puhuttu paljon etsijäystävällisistä seurakunnista. Monet tahot ovat pyrkineet seuraamaan Yhdysvalloissa Chicagon kaupungissa toimivan Willow Creek -se...
Ristin Voiton verkkosisältö nyt Ajassa-lehdessä – diginäköislehti päivittyy toistaiseksi tutulle paikalle ristinvoitto.fi:hin
Seurakunnat: Maksukorttidiakonian myötä keskustelut ovat muuttuneet syvällisemmiksi
Kuurojen työtä jo 50 vuotta – Juhlavuosi huipentuu Juhannuskonferenssin puheenvuoron lisäksi lokakuussa pidettävään juhlaan